aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
blob: bca884b9ee01392add5d333699a14b4f7607d5f6 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
                        

                                       
 


                                       

            
          

             
             

            
             
                                   

                  
                                  
                            

 
            

                                                                            

                           
                                  


                                                                         

            
                                                                
                                     


                                     
  
                                  
                      
                               

                              
                           

                          


                                        
                                        
                                     
                                    
                                                                
                            
 
                           
             

                           
                                    


                

                                

                       
                                        

                                      
                                    


                                
                         
  
                  


                     
                                      


                                
                                    


                
                                      


          
                   
 
         


                                                                             
                   


                                 
                                  


                                  
  
                               

                                    


                    

                                 
                       


                                                     

                                          
               
                                  
  
                            

                                       
                        


                      
                                     


                
                                 


                                                      


                          
               
               

                            
               


  


                                     


                                       
  
                                                                       
                    
                   
 


                                      
                       

                            

     

                                   


                                  
                                     


                
                                      

                              
                            

     

                       

                                       

                             

     


                                                      


                                                      
               


  
                                 

                                  
  
                             


                                      
                        
                                                                  
                                                               
                                         


                                    

                                     
                       


                               
                                                          


                                  


                                                      


                                                      
               

 

                                              
  
                                       
                   

                   


                                  
                                                                  
                                                               
                                                                             
                                     
                       


                               
                                                          
                                       


                                                      


                                                      
               
 
/*
 * Copyright (C) 2013 Samsung Electronics Co.Ltd
 * Authors:
 *	Inki Dae <inki.dae@samsung.com>
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
 * copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
 * to deal in the Software without restriction, including without limitation
 * the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
 * and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
 * Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
 *
 * The above copyright notice and this permission notice (including the next
 * paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the
 * Software.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
 * VA LINUX SYSTEMS AND/OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
 * OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
 * ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
 * OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <assert.h>

#include <sys/mman.h>
#include <linux/stddef.h>

#include <xf86drm.h>

#include "libdrm_macros.h"
#include "exynos_drm.h"
#include "fimg2d_reg.h"
#include "exynos_fimg2d.h"

#define		SET_BF(val, sc, si, scsa, scda, dc, di, dcsa, dcda) \
			val.data.src_coeff = sc;		\
			val.data.inv_src_color_coeff = si;	\
			val.data.src_coeff_src_a = scsa;	\
			val.data.src_coeff_dst_a = scda;	\
			val.data.dst_coeff = dc;		\
			val.data.inv_dst_color_coeff = di;	\
			val.data.dst_coeff_src_a = dcsa;	\
			val.data.dst_coeff_dst_a = dcda;

#define MIN(a, b)	((a) < (b) ? (a) : (b))

#define MSG_PREFIX "exynos/fimg2d: "

#define G2D_MAX_CMD_NR		64
#define G2D_MAX_GEM_CMD_NR	64
#define G2D_MAX_CMD_LIST_NR	64

struct g2d_context {
	int				fd;
	unsigned int			major;
	unsigned int			minor;
	struct drm_exynos_g2d_cmd	cmd[G2D_MAX_CMD_NR];
	struct drm_exynos_g2d_cmd	cmd_buf[G2D_MAX_GEM_CMD_NR];
	unsigned int			cmd_nr;
	unsigned int			cmd_buf_nr;
	unsigned int			cmdlist_nr;
	void				*event_userdata;
};

enum g2d_base_addr_reg {
	g2d_dst = 0,
	g2d_src
};

enum e_g2d_dir_mode {
	G2D_DIR_MODE_POSITIVE = 0,
	G2D_DIR_MODE_NEGATIVE = 1
};

union g2d_direction_val {
	unsigned int val[2];
	struct {
		/* SRC_MSK_DIRECT_REG [0:1] (source) */
		enum e_g2d_dir_mode		src_x_direction:1;
		enum e_g2d_dir_mode		src_y_direction:1;

		/* SRC_MSK_DIRECT_REG [2:3] */
		unsigned int			reversed1:2;

		/* SRC_MSK_DIRECT_REG [4:5] (mask) */
		enum e_g2d_dir_mode		mask_x_direction:1;
		enum e_g2d_dir_mode		mask_y_direction:1;

		/* SRC_MSK_DIRECT_REG [6:31] */
		unsigned int			padding1:26;

		/* DST_PAT_DIRECT_REG [0:1] (destination) */
		enum e_g2d_dir_mode		dst_x_direction:1;
		enum e_g2d_dir_mode		dst_y_direction:1;

		/* DST_PAT_DIRECT_REG [2:3] */
		unsigned int			reversed2:2;

		/* DST_PAT_DIRECT_REG [4:5] (pattern) */
		enum e_g2d_dir_mode		pat_x_direction:1;
		enum e_g2d_dir_mode		pat_y_direction:1;

		/* DST_PAT_DIRECT_REG [6:31] */
		unsigned int			padding2:26;
	} data;
};

static unsigned int g2d_get_scaling(unsigned int src, unsigned int dst)
{
	/*
	 * The G2D hw scaling factor is a normalized inverse of the scaling factor.
	 * For example: When source width is 100 and destination width is 200
	 * (scaling of 2x), then the hw factor is NC * 100 / 200.
	 * The normalization factor (NC) is 2^16 = 0x10000.
	 */

	return ((src << 16) / dst);
}

static unsigned int g2d_get_blend_op(enum e_g2d_op op)
{
	union g2d_blend_func_val val;

	val.val = 0;

	/*
	 * The switch statement is missing the default branch since
	 * we assume that the caller checks the blending operation
	 * via g2d_validate_blending_op() first.
	 */
	switch (op) {
	case G2D_OP_CLEAR:
	case G2D_OP_DISJOINT_CLEAR:
	case G2D_OP_CONJOINT_CLEAR:
		SET_BF(val, G2D_COEFF_MODE_ZERO, 0, 0, 0, G2D_COEFF_MODE_ZERO,
				0, 0, 0);
		break;
	case G2D_OP_SRC:
	case G2D_OP_DISJOINT_SRC:
	case G2D_OP_CONJOINT_SRC:
		SET_BF(val, G2D_COEFF_MODE_ONE, 0, 0, 0, G2D_COEFF_MODE_ZERO,
				0, 0, 0);
		break;
	case G2D_OP_DST:
	case G2D_OP_DISJOINT_DST:
	case G2D_OP_CONJOINT_DST:
		SET_BF(val, G2D_COEFF_MODE_ZERO, 0, 0, 0, G2D_COEFF_MODE_ONE,
				0, 0, 0);
		break;
	case G2D_OP_OVER:
		SET_BF(val, G2D_COEFF_MODE_ONE, 0, 0, 0,
				G2D_COEFF_MODE_SRC_ALPHA, 1, 0, 0);
		break;
	case G2D_OP_INTERPOLATE:
		SET_BF(val, G2D_COEFF_MODE_SRC_ALPHA, 0, 0, 0,
				G2D_COEFF_MODE_SRC_ALPHA, 1, 0, 0);
		break;
	}

	return val.val;
}

/*
 * g2d_check_space - check if command buffers have enough space left.
 *
 * @ctx: a pointer to g2d_context structure.
 * @num_cmds: number of (regular) commands.
 * @num_gem_cmds: number of GEM commands.
 */
static unsigned int g2d_check_space(const struct g2d_context *ctx,
	unsigned int num_cmds, unsigned int num_gem_cmds)
{
	if (ctx->cmd_nr + num_cmds >= G2D_MAX_CMD_NR ||
	  ctx->cmd_buf_nr + num_gem_cmds >= G2D_MAX_GEM_CMD_NR)
		return 1;
	else
		return 0;
}

/*
 * g2d_validate_select_mode - validate select mode.
 *
 * @mode: the mode to validate
 *
 * Returns zero for an invalid mode and one otherwise.
 */
static int g2d_validate_select_mode(
	enum e_g2d_select_mode mode)
{
	switch (mode) {
	case G2D_SELECT_MODE_NORMAL:
	case G2D_SELECT_MODE_FGCOLOR:
	case G2D_SELECT_MODE_BGCOLOR:
		return 1;
	}

	return 0;
}

/*
 * g2d_validate_blending_op - validate blending operation.
 *
 * @operation: the operation to validate
 *
 * Returns zero for an invalid mode and one otherwise.
 */
static int g2d_validate_blending_op(
	enum e_g2d_op operation)
{
	switch (operation) {
	case G2D_OP_CLEAR:
	case G2D_OP_SRC:
	case G2D_OP_DST:
	case G2D_OP_OVER:
	case G2D_OP_INTERPOLATE:
	case G2D_OP_DISJOINT_CLEAR:
	case G2D_OP_DISJOINT_SRC:
	case G2D_OP_DISJOINT_DST:
	case G2D_OP_CONJOINT_CLEAR:
	case G2D_OP_CONJOINT_SRC:
	case G2D_OP_CONJOINT_DST:
		return 1;
	}

	return 0;
}

/*
 * g2d_add_cmd - set given command and value to user side command buffer.
 *
 * @ctx: a pointer to g2d_context structure.
 * @cmd: command data.
 * @value: value data.
 *
 * The caller has to make sure that the commands buffers have enough space
 * left to hold the command. Use g2d_check_space() to ensure this.
 */
static void g2d_add_cmd(struct g2d_context *ctx, unsigned long cmd,
			unsigned long value)
{
	switch (cmd & ~(G2D_BUF_USERPTR)) {
	case SRC_BASE_ADDR_REG:
	case SRC_PLANE2_BASE_ADDR_REG:
	case DST_BASE_ADDR_REG:
	case DST_PLANE2_BASE_ADDR_REG:
	case PAT_BASE_ADDR_REG:
	case MASK_BASE_ADDR_REG:
		assert(ctx->cmd_buf_nr < G2D_MAX_GEM_CMD_NR);

		ctx->cmd_buf[ctx->cmd_buf_nr].offset = cmd;
		ctx->cmd_buf[ctx->cmd_buf_nr].data = value;
		ctx->cmd_buf_nr++;
		break;
	default:
		assert(ctx->cmd_nr < G2D_MAX_CMD_NR);

		ctx->cmd[ctx->cmd_nr].offset = cmd;
		ctx->cmd[ctx->cmd_nr].data = value;
		ctx->cmd_nr++;
		break;
	}
}

/*
 * g2d_add_base_addr - helper function to set dst/src base address register.
 *
 * @ctx: a pointer to g2d_context structure.
 * @img: a pointer to the dst/src g2d_image structure.
 * @reg: the register that should be set.
 */
static void g2d_add_base_addr(struct g2d_context *ctx, struct g2d_image *img,
			enum g2d_base_addr_reg reg)
{
	const unsigned long cmd = (reg == g2d_dst) ?
		DST_BASE_ADDR_REG : SRC_BASE_ADDR_REG;

	if (img->buf_type == G2D_IMGBUF_USERPTR)
		g2d_add_cmd(ctx, cmd | G2D_BUF_USERPTR,
				(unsigned long)&img->user_ptr[0]);
	else
		g2d_add_cmd(ctx, cmd, img->bo[0]);
}

/*
 * g2d_set_direction - setup direction register (useful for overlapping blits).
 *
 * @ctx: a pointer to g2d_context structure.
 * @dir: a pointer to the g2d_direction_val structure.
 */
static void g2d_set_direction(struct g2d_context *ctx,
			const union g2d_direction_val *dir)
{
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_MASK_DIRECT_REG, dir->val[0]);
	g2d_add_cmd(ctx, DST_PAT_DIRECT_REG, dir->val[1]);
}

/*
 * g2d_flush - submit all commands and values in user side command buffer
 *		to command queue aware of fimg2d dma.
 *
 * @ctx: a pointer to g2d_context structure.
 *
 * This function should be called after all commands and values to user
 * side command buffer are set. It submits that buffer to the kernel side driver.
 */
static int g2d_flush(struct g2d_context *ctx)
{
	int ret;
	struct drm_exynos_g2d_set_cmdlist cmdlist = {0};

	if (ctx->cmd_nr == 0 && ctx->cmd_buf_nr == 0)
		return 0;

	if (ctx->cmdlist_nr >= G2D_MAX_CMD_LIST_NR) {
		fprintf(stderr, MSG_PREFIX "command list overflow.\n");
		return -EINVAL;
	}

	cmdlist.cmd = (uint64_t)(uintptr_t)&ctx->cmd[0];
	cmdlist.cmd_buf = (uint64_t)(uintptr_t)&ctx->cmd_buf[0];
	cmdlist.cmd_nr = ctx->cmd_nr;
	cmdlist.cmd_buf_nr = ctx->cmd_buf_nr;

	if (ctx->event_userdata) {
		cmdlist.event_type = G2D_EVENT_NONSTOP;
		cmdlist.user_data = (uint64_t)(uintptr_t)(ctx->event_userdata);
		ctx->event_userdata = NULL;
	} else {
		cmdlist.event_type = G2D_EVENT_NOT;
		cmdlist.user_data = 0;
	}

	ctx->cmd_nr = 0;
	ctx->cmd_buf_nr = 0;

	ret = drmIoctl(ctx->fd, DRM_IOCTL_EXYNOS_G2D_SET_CMDLIST, &cmdlist);
	if (ret < 0) {
		fprintf(stderr, MSG_PREFIX "failed to set cmdlist.\n");
		return ret;
	}

	ctx->cmdlist_nr++;

	return ret;
}

/**
 * g2d_init - create a new g2d context and get hardware version.
 *
 * fd: a file descriptor to an opened drm device.
 */
struct g2d_context *g2d_init(int fd)
{
	struct drm_exynos_g2d_get_ver ver;
	struct g2d_context *ctx;
	int ret;

	ctx = calloc(1, sizeof(*ctx));
	if (!ctx) {
		fprintf(stderr, MSG_PREFIX "failed to allocate context.\n");
		return NULL;
	}

	ctx->fd = fd;

	ret = drmIoctl(fd, DRM_IOCTL_EXYNOS_G2D_GET_VER, &ver);
	if (ret < 0) {
		fprintf(stderr, MSG_PREFIX "failed to get version.\n");
		free(ctx);
		return NULL;
	}

	ctx->major = ver.major;
	ctx->minor = ver.minor;

	printf(MSG_PREFIX "G2D version (%d.%d).\n", ctx->major, ctx->minor);
	return ctx;
}

void g2d_fini(struct g2d_context *ctx)
{
	free(ctx);
}

/**
 * g2d_config_event - setup userdata configuration for a g2d event.
 *		The next invocation of a g2d call (e.g. g2d_solid_fill) is
 *		then going to flag the command buffer as 'nonstop'.
 *		Completion of the command buffer execution can then be
 *		determined by using drmHandleEvent on the DRM fd.
 *		The userdata is 'consumed' in the process.
 *
 * @ctx: a pointer to g2d_context structure.
 * @userdata: a pointer to the user data
 */
void g2d_config_event(struct g2d_context *ctx, void *userdata)
{
	ctx->event_userdata = userdata;
}

/**
 * g2d_exec - start the dma to process all commands summited by g2d_flush().
 *
 * @ctx: a pointer to g2d_context structure.
 */
int g2d_exec(struct g2d_context *ctx)
{
	struct drm_exynos_g2d_exec exec;
	int ret;

	if (ctx->cmdlist_nr == 0)
		return -EINVAL;

	exec.async = 0;

	ret = drmIoctl(ctx->fd, DRM_IOCTL_EXYNOS_G2D_EXEC, &exec);
	if (ret < 0) {
		fprintf(stderr, MSG_PREFIX "failed to execute.\n");
		return ret;
	}

	ctx->cmdlist_nr = 0;

	return ret;
}

/**
 * g2d_solid_fill - fill given buffer with given color data.
 *
 * @ctx: a pointer to g2d_context structure.
 * @img: a pointer to g2d_image structure including image and buffer
 *	information.
 * @x: x start position to buffer filled with given color data.
 * @y: y start position to buffer filled with given color data.
 * @w: width value to buffer filled with given color data.
 * @h: height value to buffer filled with given color data.
 */
int
g2d_solid_fill(struct g2d_context *ctx, struct g2d_image *img,
			unsigned int x, unsigned int y, unsigned int w,
			unsigned int h)
{
	union g2d_bitblt_cmd_val bitblt;
	union g2d_point_val pt;

	if (g2d_check_space(ctx, 7, 1))
		return -ENOSPC;

	g2d_add_cmd(ctx, DST_SELECT_REG, G2D_SELECT_MODE_NORMAL);
	g2d_add_cmd(ctx, DST_COLOR_MODE_REG, img->color_mode);
	g2d_add_base_addr(ctx, img, g2d_dst);
	g2d_add_cmd(ctx, DST_STRIDE_REG, img->stride);

	if (x + w > img->width)
		w = img->width - x;
	if (y + h > img->height)
		h = img->height - y;

	pt.data.x = x;
	pt.data.y = y;
	g2d_add_cmd(ctx, DST_LEFT_TOP_REG, pt.val);

	pt.data.x = x + w;
	pt.data.y = y + h;
	g2d_add_cmd(ctx, DST_RIGHT_BOTTOM_REG, pt.val);

	g2d_add_cmd(ctx, SF_COLOR_REG, img->color);

	bitblt.val = 0;
	bitblt.data.fast_solid_color_fill_en = 1;
	g2d_add_cmd(ctx, BITBLT_COMMAND_REG, bitblt.val);

	return g2d_flush(ctx);
}

/**
 * g2d_copy - copy contents in source buffer to destination buffer.
 *
 * @ctx: a pointer to g2d_context structure.
 * @src: a pointer to g2d_image structure including image and buffer
 *	information to source.
 * @dst: a pointer to g2d_image structure including image and buffer
 *	information to destination.
 * @src_x: x start position to source buffer.
 * @src_y: y start position to source buffer.
 * @dst_x: x start position to destination buffer.
 * @dst_y: y start position to destination buffer.
 * @w: width value to source and destination buffers.
 * @h: height value to source and destination buffers.
 */
int
g2d_copy(struct g2d_context *ctx, struct g2d_image *src,
		struct g2d_image *dst, unsigned int src_x, unsigned int src_y,
		unsigned int dst_x, unsigned dst_y, unsigned int w,
		unsigned int h)
{
	union g2d_rop4_val rop4;
	union g2d_point_val pt;
	unsigned int src_w, src_h, dst_w, dst_h;

	src_w = w;
	src_h = h;
	if (src_x + src->width > w)
		src_w = src->width - src_x;
	if (src_y + src->height > h)
		src_h = src->height - src_y;

	dst_w = w;
	dst_h = w;
	if (dst_x + dst->width > w)
		dst_w = dst->width - dst_x;
	if (dst_y + dst->height > h)
		dst_h = dst->height - dst_y;

	w = MIN(src_w, dst_w);
	h = MIN(src_h, dst_h);

	if (w <= 0 || h <= 0) {
		fprintf(stderr, MSG_PREFIX "invalid width or height.\n");
		return -EINVAL;
	}

	if (g2d_check_space(ctx, 11, 2))
		return -ENOSPC;

	g2d_add_cmd(ctx, DST_SELECT_REG, G2D_SELECT_MODE_BGCOLOR);
	g2d_add_cmd(ctx, DST_COLOR_MODE_REG, dst->color_mode);
	g2d_add_base_addr(ctx, dst, g2d_dst);
	g2d_add_cmd(ctx, DST_STRIDE_REG, dst->stride);

	g2d_add_cmd(ctx, SRC_SELECT_REG, G2D_SELECT_MODE_NORMAL);
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_COLOR_MODE_REG, src->color_mode);
	g2d_add_base_addr(ctx, src, g2d_src);
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_STRIDE_REG, src->stride);

	pt.data.x = src_x;
	pt.data.y = src_y;
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_LEFT_TOP_REG, pt.val);
	pt.data.x = src_x + w;
	pt.data.y = src_y + h;
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_RIGHT_BOTTOM_REG, pt.val);

	pt.data.x = dst_x;
	pt.data.y = dst_y;
	g2d_add_cmd(ctx, DST_LEFT_TOP_REG, pt.val);
	pt.data.x = dst_x + w;
	pt.data.y = dst_y + h;
	g2d_add_cmd(ctx, DST_RIGHT_BOTTOM_REG, pt.val);

	rop4.val = 0;
	rop4.data.unmasked_rop3 = G2D_ROP3_SRC;
	g2d_add_cmd(ctx, ROP4_REG, rop4.val);

	return g2d_flush(ctx);
}

/**
 * g2d_move - copy content inside single buffer.
 *	Similar to libc's memmove() this copies a rectangular
 *	region of the provided buffer to another location, while
 *	properly handling the situation where source and
 *	destination rectangle overlap.
 *
 * @ctx: a pointer to g2d_context structure.
 * @img: a pointer to g2d_image structure providing
 *	buffer information.
 * @src_x: x position of source rectangle.
 * @src_y: y position of source rectangle.
 * @dst_x: x position of destination rectangle.
 * @dst_y: y position of destination rectangle.
 * @w: width of rectangle to move.
 * @h: height of rectangle to move.
 */
int
g2d_move(struct g2d_context *ctx, struct g2d_image *img,
		unsigned int src_x, unsigned int src_y,
		unsigned int dst_x, unsigned dst_y, unsigned int w,
		unsigned int h)
{
	union g2d_rop4_val rop4;
	union g2d_point_val pt;
	union g2d_direction_val dir;
	unsigned int src_w, src_h, dst_w, dst_h;

	src_w = w;
	src_h = h;
	if (src_x + img->width > w)
		src_w = img->width - src_x;
	if (src_y + img->height > h)
		src_h = img->height - src_y;

	dst_w = w;
	dst_h = w;
	if (dst_x + img->width > w)
		dst_w = img->width - dst_x;
	if (dst_y + img->height > h)
		dst_h = img->height - dst_y;

	w = MIN(src_w, dst_w);
	h = MIN(src_h, dst_h);

	if (w == 0 || h == 0) {
		fprintf(stderr, MSG_PREFIX "invalid width or height.\n");
		return -EINVAL;
	}

	if (g2d_check_space(ctx, 13, 2))
		return -ENOSPC;

	g2d_add_cmd(ctx, DST_SELECT_REG, G2D_SELECT_MODE_BGCOLOR);
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_SELECT_REG, G2D_SELECT_MODE_NORMAL);

	g2d_add_cmd(ctx, DST_COLOR_MODE_REG, img->color_mode);
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_COLOR_MODE_REG, img->color_mode);

	g2d_add_base_addr(ctx, img, g2d_dst);
	g2d_add_base_addr(ctx, img, g2d_src);

	g2d_add_cmd(ctx, DST_STRIDE_REG, img->stride);
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_STRIDE_REG, img->stride);

	dir.val[0] = dir.val[1] = 0;

	if (dst_x >= src_x)
		dir.data.src_x_direction = dir.data.dst_x_direction = 1;
	if (dst_y >= src_y)
		dir.data.src_y_direction = dir.data.dst_y_direction = 1;

	g2d_set_direction(ctx, &dir);

	pt.data.x = src_x;
	pt.data.y = src_y;
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_LEFT_TOP_REG, pt.val);
	pt.data.x = src_x + w;
	pt.data.y = src_y + h;
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_RIGHT_BOTTOM_REG, pt.val);

	pt.data.x = dst_x;
	pt.data.y = dst_y;
	g2d_add_cmd(ctx, DST_LEFT_TOP_REG, pt.val);
	pt.data.x = dst_x + w;
	pt.data.y = dst_y + h;
	g2d_add_cmd(ctx, DST_RIGHT_BOTTOM_REG, pt.val);

	rop4.val = 0;
	rop4.data.unmasked_rop3 = G2D_ROP3_SRC;
	g2d_add_cmd(ctx, ROP4_REG, rop4.val);

	return g2d_flush(ctx);
}

/**
 * g2d_copy_with_scale - copy contents in source buffer to destination buffer
 *	scaling up or down properly.
 *
 * @ctx: a pointer to g2d_context structure.
 * @src: a pointer to g2d_image structure including image and buffer
 *	information to source.
 * @dst: a pointer to g2d_image structure including image and buffer
 *	information to destination.
 * @src_x: x start position to source buffer.
 * @src_y: y start position to source buffer.
 * @src_w: width value to source buffer.
 * @src_h: height value to source buffer.
 * @dst_x: x start position to destination buffer.
 * @dst_y: y start position to destination buffer.
 * @dst_w: width value to destination buffer.
 * @dst_h: height value to destination buffer.
 * @negative: indicate that it uses color negative to source and
 *	destination buffers.
 */
int
g2d_copy_with_scale(struct g2d_context *ctx, struct g2d_image *src,
				struct g2d_image *dst, unsigned int src_x,
				unsigned int src_y, unsigned int src_w,
				unsigned int src_h, unsigned int dst_x,
				unsigned int dst_y, unsigned int dst_w,
				unsigned int dst_h, unsigned int negative)
{
	union g2d_rop4_val rop4;
	union g2d_point_val pt;
	unsigned int scale, repeat_pad;
	unsigned int scale_x, scale_y;

	/* Sanitize this parameter to facilitate space computation below. */
	if (negative)
		negative = 1;

	if (src_w == dst_w && src_h == dst_h)
		scale = 0;
	else {
		scale = 1;
		scale_x = g2d_get_scaling(src_w, dst_w);
		scale_y = g2d_get_scaling(src_h, dst_h);
	}

	repeat_pad = src->repeat_mode == G2D_REPEAT_MODE_PAD ? 1 : 0;

	if (src_x + src_w > src->width)
		src_w = src->width - src_x;
	if (src_y + src_h > src->height)
		src_h = src->height - src_y;

	if (dst_x + dst_w > dst->width)
		dst_w = dst->width - dst_x;
	if (dst_y + dst_h > dst->height)
		dst_h = dst->height - dst_y;

	if (src_w <= 0 || src_h <= 0 || dst_w <= 0 || dst_h <= 0) {
		fprintf(stderr, MSG_PREFIX "invalid width or height.\n");
		return -EINVAL;
	}

	if (g2d_check_space(ctx, 12 + scale * 3 + negative + repeat_pad, 2))
		return -ENOSPC;

	g2d_add_cmd(ctx, DST_SELECT_REG, G2D_SELECT_MODE_BGCOLOR);
	g2d_add_cmd(ctx, DST_COLOR_MODE_REG, dst->color_mode);
	g2d_add_base_addr(ctx, dst, g2d_dst);
	g2d_add_cmd(ctx, DST_STRIDE_REG, dst->stride);

	g2d_add_cmd(ctx, SRC_SELECT_REG, G2D_SELECT_MODE_NORMAL);
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_COLOR_MODE_REG, src->color_mode);

	g2d_add_cmd(ctx, SRC_REPEAT_MODE_REG, src->repeat_mode);
	if (repeat_pad)
		g2d_add_cmd(ctx, SRC_PAD_VALUE_REG, dst->color);

	g2d_add_base_addr(ctx, src, g2d_src);
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_STRIDE_REG, src->stride);

	rop4.val = 0;
	rop4.data.unmasked_rop3 = G2D_ROP3_SRC;

	if (negative) {
		g2d_add_cmd(ctx, BG_COLOR_REG, 0x00FFFFFF);
		rop4.data.unmasked_rop3 ^= G2D_ROP3_DST;
	}

	g2d_add_cmd(ctx, ROP4_REG, rop4.val);

	if (scale) {
		g2d_add_cmd(ctx, SRC_SCALE_CTRL_REG, G2D_SCALE_MODE_BILINEAR);
		g2d_add_cmd(ctx, SRC_XSCALE_REG, scale_x);
		g2d_add_cmd(ctx, SRC_YSCALE_REG, scale_y);
	}

	pt.data.x = src_x;
	pt.data.y = src_y;
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_LEFT_TOP_REG, pt.val);
	pt.data.x = src_x + src_w;
	pt.data.y = src_y + src_h;
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_RIGHT_BOTTOM_REG, pt.val);

	pt.data.x = dst_x;
	pt.data.y = dst_y;
	g2d_add_cmd(ctx, DST_LEFT_TOP_REG, pt.val);
	pt.data.x = dst_x + dst_w;
	pt.data.y = dst_y + dst_h;
	g2d_add_cmd(ctx, DST_RIGHT_BOTTOM_REG, pt.val);

	return g2d_flush(ctx);
}

/**
 * g2d_blend - blend image data in source and destination buffers.
 *
 * @ctx: a pointer to g2d_context structure.
 * @src: a pointer to g2d_image structure including image and buffer
 *	information to source.
 * @dst: a pointer to g2d_image structure including image and buffer
 *	information to destination.
 * @src_x: x start position to source buffer.
 * @src_y: y start position to source buffer.
 * @dst_x: x start position to destination buffer.
 * @dst_y: y start position to destination buffer.
 * @w: width value to source and destination buffer.
 * @h: height value to source and destination buffer.
 * @op: blend operation type.
 */
int
g2d_blend(struct g2d_context *ctx, struct g2d_image *src,
		struct g2d_image *dst, unsigned int src_x,
		unsigned int src_y, unsigned int dst_x, unsigned int dst_y,
		unsigned int w, unsigned int h, enum e_g2d_op op)
{
	union g2d_point_val pt;
	union g2d_bitblt_cmd_val bitblt;
	union g2d_blend_func_val blend;
	unsigned int gem_space;
	unsigned int src_w, src_h, dst_w, dst_h;

	src_w = w;
	src_h = h;
	if (src_x + w > src->width)
		src_w = src->width - src_x;
	if (src_y + h > src->height)
		src_h = src->height - src_y;

	dst_w = w;
	dst_h = h;
	if (dst_x + w > dst->width)
		dst_w = dst->width - dst_x;
	if (dst_y + h > dst->height)
		dst_h = dst->height - dst_y;

	w = MIN(src_w, dst_w);
	h = MIN(src_h, dst_h);

	if (w <= 0 || h <= 0) {
		fprintf(stderr, MSG_PREFIX "invalid width or height.\n");
		return -EINVAL;
	}

	if (!g2d_validate_select_mode(src->select_mode)) {
		fprintf(stderr , MSG_PREFIX "invalid select mode for source.\n");
		return -EINVAL;
	}

	if (!g2d_validate_blending_op(op)) {
		fprintf(stderr , MSG_PREFIX "unsupported blending operation.\n");
		return -EINVAL;
	}

	gem_space = src->select_mode == G2D_SELECT_MODE_NORMAL ? 2 : 1;

	if (g2d_check_space(ctx, 12, gem_space))
		return -ENOSPC;

	bitblt.val = 0;
	blend.val = 0;

	if (op == G2D_OP_SRC || op == G2D_OP_CLEAR)
		g2d_add_cmd(ctx, DST_SELECT_REG, G2D_SELECT_MODE_BGCOLOR);
	else
		g2d_add_cmd(ctx, DST_SELECT_REG, G2D_SELECT_MODE_NORMAL);

	g2d_add_cmd(ctx, DST_COLOR_MODE_REG, dst->color_mode);
	g2d_add_base_addr(ctx, dst, g2d_dst);
	g2d_add_cmd(ctx, DST_STRIDE_REG, dst->stride);

	g2d_add_cmd(ctx, SRC_SELECT_REG, src->select_mode);
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_COLOR_MODE_REG, src->color_mode);

	switch (src->select_mode) {
	case G2D_SELECT_MODE_NORMAL:
		g2d_add_base_addr(ctx, src, g2d_src);
		g2d_add_cmd(ctx, SRC_STRIDE_REG, src->stride);
		break;
	case G2D_SELECT_MODE_FGCOLOR:
		g2d_add_cmd(ctx, FG_COLOR_REG, src->color);
		break;
	case G2D_SELECT_MODE_BGCOLOR:
		g2d_add_cmd(ctx, BG_COLOR_REG, src->color);
		break;
	}

	bitblt.data.alpha_blend_mode = G2D_ALPHA_BLEND_MODE_ENABLE;
	blend.val = g2d_get_blend_op(op);
	g2d_add_cmd(ctx, BITBLT_COMMAND_REG, bitblt.val);
	g2d_add_cmd(ctx, BLEND_FUNCTION_REG, blend.val);

	pt.data.x = src_x;
	pt.data.y = src_y;
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_LEFT_TOP_REG, pt.val);
	pt.data.x = src_x + w;
	pt.data.y = src_y + h;
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_RIGHT_BOTTOM_REG, pt.val);

	pt.data.x = dst_x;
	pt.data.y = dst_y;
	g2d_add_cmd(ctx, DST_LEFT_TOP_REG, pt.val);
	pt.data.x = dst_x + w;
	pt.data.y = dst_y + h;
	g2d_add_cmd(ctx, DST_RIGHT_BOTTOM_REG, pt.val);

	return g2d_flush(ctx);
}

/**
 * g2d_scale_and_blend - apply scaling to source buffer and then blend to destination buffer
 *
 * @ctx: a pointer to g2d_context structure.
 * @src: a pointer to g2d_image structure including image and buffer
 *	information to source.
 * @dst: a pointer to g2d_image structure including image and buffer
 *	information to destination.
 * @src_x: x start position to source buffer.
 * @src_y: y start position to source buffer.
 * @src_w: width value to source buffer.
 * @src_h: height value to source buffer.
 * @dst_x: x start position to destination buffer.
 * @dst_y: y start position to destination buffer.
 * @dst_w: width value to destination buffer.
 * @dst_h: height value to destination buffer.
 * @op: blend operation type.
 */
int
g2d_scale_and_blend(struct g2d_context *ctx, struct g2d_image *src,
		struct g2d_image *dst, unsigned int src_x, unsigned int src_y,
		unsigned int src_w, unsigned int src_h, unsigned int dst_x,
		unsigned int dst_y, unsigned int dst_w, unsigned int dst_h,
		enum e_g2d_op op)
{
	union g2d_point_val pt;
	union g2d_bitblt_cmd_val bitblt;
	union g2d_blend_func_val blend;
	unsigned int scale, gem_space;
	unsigned int scale_x, scale_y;

	if (src_w == dst_w && src_h == dst_h)
		scale = 0;
	else {
		scale = 1;
		scale_x = g2d_get_scaling(src_w, dst_w);
		scale_y = g2d_get_scaling(src_h, dst_h);
	}

	if (src_x + src_w > src->width)
		src_w = src->width - src_x;
	if (src_y + src_h > src->height)
		src_h = src->height - src_y;

	if (dst_x + dst_w > dst->width)
		dst_w = dst->width - dst_x;
	if (dst_y + dst_h > dst->height)
		dst_h = dst->height - dst_y;

	if (src_w <= 0 || src_h <= 0 || dst_w <= 0 || dst_h <= 0) {
		fprintf(stderr, MSG_PREFIX "invalid width or height.\n");
		return -EINVAL;
	}

	if (!g2d_validate_select_mode(src->select_mode)) {
		fprintf(stderr , MSG_PREFIX "invalid select mode for source.\n");
		return -EINVAL;
	}

	if (!g2d_validate_blending_op(op)) {
		fprintf(stderr , MSG_PREFIX "unsupported blending operation.\n");
		return -EINVAL;
	}

	gem_space = src->select_mode == G2D_SELECT_MODE_NORMAL ? 2 : 1;

	if (g2d_check_space(ctx, 12 + scale * 3, gem_space))
		return -ENOSPC;

	bitblt.val = 0;
	blend.val = 0;

	if (op == G2D_OP_SRC || op == G2D_OP_CLEAR)
		g2d_add_cmd(ctx, DST_SELECT_REG, G2D_SELECT_MODE_BGCOLOR);
	else
		g2d_add_cmd(ctx, DST_SELECT_REG, G2D_SELECT_MODE_NORMAL);

	g2d_add_cmd(ctx, DST_COLOR_MODE_REG, dst->color_mode);
	g2d_add_base_addr(ctx, dst, g2d_dst);
	g2d_add_cmd(ctx, DST_STRIDE_REG, dst->stride);

	g2d_add_cmd(ctx, SRC_SELECT_REG, src->select_mode);
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_COLOR_MODE_REG, src->color_mode);

	switch (src->select_mode) {
	case G2D_SELECT_MODE_NORMAL:
		g2d_add_base_addr(ctx, src, g2d_src);
		g2d_add_cmd(ctx, SRC_STRIDE_REG, src->stride);
		break;
	case G2D_SELECT_MODE_FGCOLOR:
		g2d_add_cmd(ctx, FG_COLOR_REG, src->color);
		break;
	case G2D_SELECT_MODE_BGCOLOR:
		g2d_add_cmd(ctx, BG_COLOR_REG, src->color);
		break;
	}

	if (scale) {
		g2d_add_cmd(ctx, SRC_SCALE_CTRL_REG, G2D_SCALE_MODE_BILINEAR);
		g2d_add_cmd(ctx, SRC_XSCALE_REG, scale_x);
		g2d_add_cmd(ctx, SRC_YSCALE_REG, scale_y);
	}

	bitblt.data.alpha_blend_mode = G2D_ALPHA_BLEND_MODE_ENABLE;
	blend.val = g2d_get_blend_op(op);
	g2d_add_cmd(ctx, BITBLT_COMMAND_REG, bitblt.val);
	g2d_add_cmd(ctx, BLEND_FUNCTION_REG, blend.val);

	pt.data.x = src_x;
	pt.data.y = src_y;
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_LEFT_TOP_REG, pt.val);
	pt.data.x = src_x + src_w;
	pt.data.y = src_y + src_h;
	g2d_add_cmd(ctx, SRC_RIGHT_BOTTOM_REG, pt.val);

	pt.data.x = dst_x;
	pt.data.y = dst_y;
	g2d_add_cmd(ctx, DST_LEFT_TOP_REG, pt.val);
	pt.data.x = dst_x + dst_w;
	pt.data.y = dst_y + dst_h;
	g2d_add_cmd(ctx, DST_RIGHT_BOTTOM_REG, pt.val);

	return g2d_flush(ctx);
}