summaryrefslogblamecommitdiffstats
blob: ab980ac5db161096c4c417879ec5ebe0faadab72 (plain) (tree)

                                      
                     
                       
                  
 
           
          
           
 

                                       


                                     
                                


                                       

                           


                              
      
                             
                                     
   
          


                                       

                         
      
       
   
                           
     

               
                    
       

                     
                 
                                       

     
          


                                      

                                
                           

                                      
 
              
                                        

                                 
                   
                             
                                 
       
                    
                           
                                          
                                         
            
         


     
                             
      
       
   
 
                    


             

              
            

           

            
          

           
               
             
              

           

                                                   
               

                
                 

                  
         

                 
             
                                       
                   

                    
           

                   

               
           

           

                                                         
               


                 

                  
         

                 

             
     
         
   
         

                                  
 
                                                                              
                


                      
                         


                     
          
 
       
              
                         

                                        
     
                     


                        
                
                                             
                                 
                               
               

           
                    
                 


        
                                                                   
         
                               
                                        

                                    
                                   
                   

 
                                   
                    

                                       
   
       

                    
         
         
     
         
 
                 
 
           
                              
                            

                       
                                 
                               

                                                             
                                      
                                   
                               
             
             
            
                        
                            

                           

                                     

                                
               
                           


                    
      
                      


   
                                        
                          

                                
                              
                                     
         


                                      
                     

       
              
                               
                              
                 

                  
        
                     

                     
                    

         
           

                   
                 

                                 
                             
                              
       

                          
      

                                                            
                     

         
                        
 
                                   


                                          
                     
 
                        

 

                                      

                
          
            
          

                   
 

                   
 

                  
 
        
          
            
          

           
 

                   
              


                                 


           
   
        

 
                                       

                             


         
            
                   

         
                       

               
                                    
        
                                   


                   
               
                          
             

             
             


                  
                                        
                           
      
   
                          

         
       

              
                   
            

                       
                             

                            
                         
          
                                    


                 
                            


             
               
           
                                 
   

          

                   
             


                                       


            
            

                                    
                                        
                           
                           

                               
                                
                  
              
                
                                      

               
                                      
         
                          

               
                

          

                                        
                              
                    


                                      


                       

                                  

                   

                                 
             
                              


                    

         
        

                         
                                    

             
                                    
       
            
                                      
     
           

                  
                       
                      
                           
                    
                         
                   
                        

           
           
                 
                                
                                
                                
          
                                       

            
   
 

                         
            
                       
                        
               
               
                                    
               

     
                                   
             

           
             
                           
      
   
                   

                             


                                       
                  
        

       
                        


                                          
                    
                                
                                     
            
   
 

                                      
          
           

                                
              
                              
           
         
                                        

                                     
                                    
                     
                             
         
                                  
                      

           
         
                                            
/*
 * Copyright (C) 2014 The Android Open Source Project
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

#include <ctype.h>
#include <errno.h>
#include <inttypes.h>
#include <limits.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/prctl.h>
#include <sys/uio.h>
#include <syslog.h>

#include <private/android_filesystem_config.h>
#include <private/android_logger.h>

#include "LogBuffer.h"
#include "LogKlog.h"
#include "LogReader.h"

#define KMSG_PRIORITY(PRI) \
  '<', '0' + (LOG_SYSLOG | (PRI)) / 10, '0' + (LOG_SYSLOG | (PRI)) % 10, '>'

static const char priority_message[] = { KMSG_PRIORITY(LOG_INFO), '\0' };

// List of the _only_ needles we supply here to android::strnstr
static const char suspendStr[] = "PM: suspend entry ";
static const char resumeStr[] = "PM: suspend exit ";
static const char suspendedStr[] = "Suspended for ";
static const char healthdStr[] = "healthd";
static const char batteryStr[] = ": battery ";
static const char auditStr[] = " audit(";
static const char klogdStr[] = "logd.klogd: ";

// Parsing is hard

// called if we see a '<', s is the next character, returns pointer after '>'
static char* is_prio(char* s, ssize_t len) {
  if ((len <= 0) || !isdigit(*s++)) return nullptr;
  --len;
  static const size_t max_prio_len = (len < 4) ? len : 4;
  size_t priolen = 0;
  char c;
  while (((c = *s++)) && (++priolen <= max_prio_len)) {
    if (!isdigit(c)) return ((c == '>') && (*s == '[')) ? s : nullptr;
  }
  return nullptr;
}

// called if we see a '[', s is the next character, returns pointer after ']'
static char* is_timestamp(char* s, ssize_t len) {
  while ((len > 0) && (*s == ' ')) {
    ++s;
    --len;
  }
  if ((len <= 0) || !isdigit(*s++)) return nullptr;
  --len;
  bool first_period = true;
  char c;
  while ((len > 0) && ((c = *s++))) {
    --len;
    if ((c == '.') && first_period) {
      first_period = false;
    } else if (!isdigit(c)) {
      return ((c == ']') && !first_period && (*s == ' ')) ? s : nullptr;
    }
  }
  return nullptr;
}

// Like strtok_r with "\r\n" except that we look for log signatures (regex)
// \(\(<[0-9]\{1,4\}>\)\([[] *[0-9]+[.][0-9]+[]] \)\{0,1\}\|[[]
// *[0-9]+[.][0-9]+[]] \)
// and split if we see a second one without a newline.
// We allow nuls in content, monitoring the overall length and sub-length of
// the discovered tokens.

#define SIGNATURE_MASK 0xF0
// <digit> following ('0' to '9' masked with ~SIGNATURE_MASK) added to signature
#define LESS_THAN_SIG SIGNATURE_MASK
#define OPEN_BRACKET_SIG ((SIGNATURE_MASK << 1) & SIGNATURE_MASK)
// space is one more than <digit> of 9
#define OPEN_BRACKET_SPACE ((char)(OPEN_BRACKET_SIG | 10))

char* android::log_strntok_r(char* s, ssize_t& len, char*& last,
               ssize_t& sublen) {
  sublen = 0;
  if (len <= 0) return nullptr;
  if (!s) {
    if (!(s = last)) return nullptr;
    // fixup for log signature split <,
    // LESS_THAN_SIG + <digit>
    if ((*s & SIGNATURE_MASK) == LESS_THAN_SIG) {
      *s = (*s & ~SIGNATURE_MASK) + '0';
      *--s = '<';
      ++len;
    }
    // fixup for log signature split [,
    // OPEN_BRACKET_SPACE is space, OPEN_BRACKET_SIG + <digit>
    if ((*s & SIGNATURE_MASK) == OPEN_BRACKET_SIG) {
      *s = (*s == OPEN_BRACKET_SPACE) ? ' ' : (*s & ~SIGNATURE_MASK) + '0';
      *--s = '[';
      ++len;
    }
  }

  while ((len > 0) && ((*s == '\r') || (*s == '\n'))) {
    ++s;
    --len;
  }

  if (len <= 0) return last = nullptr;
  char *peek, *tok = s;

  for (;;) {
    if (len <= 0) {
      last = nullptr;
      return tok;
    }
    char c = *s++;
    --len;
    ssize_t adjust;
    switch (c) {
      case '\r':
      case '\n':
        s[-1] = '\0';
        last = s;
        return tok;

      case '<':
        peek = is_prio(s, len);
        if (!peek) break;
        if (s != (tok + 1)) { // not first?
          s[-1] = '\0';
          *s &= ~SIGNATURE_MASK;
          *s |= LESS_THAN_SIG; // signature for '<'
          last = s;
          return tok;
        }
        adjust = peek - s;
        if (adjust > len) {
          adjust = len;
        }
        sublen += adjust;
        len -= adjust;
        s = peek;
        if ((*s == '[') && ((peek = is_timestamp(s + 1, len - 1)))) {
          adjust = peek - s;
          if (adjust > len) {
            adjust = len;
          }
          sublen += adjust;
          len -= adjust;
          s = peek;
        }
        break;

      case '[':
        peek = is_timestamp(s, len);
        if (!peek) break;
        if (s != (tok + 1)) { // not first?
          s[-1] = '\0';
          if (*s == ' ') {
            *s = OPEN_BRACKET_SPACE;
          } else {
            *s &= ~SIGNATURE_MASK;
            *s |= OPEN_BRACKET_SIG; // signature for '['
          }
          last = s;
          return tok;
        }
        adjust = peek - s;
        if (adjust > len) {
          adjust = len;
        }
        sublen += adjust;
        len -= adjust;
        s = peek;
        break;
    }
    ++sublen;
  }
  // NOTREACHED
}

log_time LogKlog::correction =
  (log_time(CLOCK_REALTIME) < log_time(CLOCK_MONOTONIC))
    ? log_time::EPOCH
    : (log_time(CLOCK_REALTIME) - log_time(CLOCK_MONOTONIC));

LogKlog::LogKlog(LogBuffer* buf, LogReader* reader, int fdWrite, int fdRead,
         bool auditd)
  : SocketListener(fdRead, false),
   logbuf(buf),
   reader(reader),
   signature(CLOCK_MONOTONIC),
   initialized(false),
   enableLogging(true),
   auditd(auditd) {
  static const char klogd_message[] = "%s%s%" PRIu64 "\n";
  char buffer[strlen(priority_message) + strlen(klogdStr) +
        strlen(klogd_message) + 20];
  snprintf(buffer, sizeof(buffer), klogd_message, priority_message, klogdStr,
       signature.nsec());
  write(fdWrite, buffer, strlen(buffer));
}

bool LogKlog::onDataAvailable(SocketClient* cli) {
  if (!initialized) {
    prctl(PR_SET_NAME, "logd.klogd");
    initialized = true;
    enableLogging = false;
  }

  char buffer[LOGGER_ENTRY_MAX_PAYLOAD];
  ssize_t len = 0;

  for (;;) {
    ssize_t retval = 0;
    if (len < (ssize_t)(sizeof(buffer) - 1)) {
      retval =
        read(cli->getSocket(), buffer + len, sizeof(buffer) - 1 - len);
    }
    if ((retval == 0) && (len <= 0)) {
      break;
    }
    if (retval < 0) {
      return false;
    }
    len += retval;
    bool full = len == (sizeof(buffer) - 1);
    char* ep = buffer + len;
    *ep = '\0';
    ssize_t sublen;
    for (char *ptr = nullptr, *tok = buffer;
       !!(tok = android::log_strntok_r(tok, len, ptr, sublen));
       tok = nullptr) {
      if (((tok + sublen) >= ep) && (retval != 0) && full) {
        if (sublen > 0) memmove(buffer, tok, sublen);
        len = sublen;
        break;
      }
      if ((sublen > 0) && *tok) {
        log(tok, sublen);
      }
    }
  }

  return true;
}

void LogKlog::calculateCorrection(const log_time& monotonic,
                 const char* real_string, ssize_t len) {
  static const char real_format[] = "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%09q UTC";
  if (len < (ssize_t)(strlen(real_format) + 5)) return;

  log_time real;
  const char* ep = real.strptime(real_string, real_format);
  if (!ep || (ep > &real_string[len]) || (real > log_time(CLOCK_REALTIME))) {
    return;
  }
  // kernel report UTC, log_time::strptime is localtime from calendar.
  // Bionic and liblog strptime does not support %z or %Z to pick up
  // timezone so we are calculating our own correction.
  time_t now = real.tv_sec;
  struct tm tm;
  memset(&tm, 0, sizeof(tm));
  tm.tm_isdst = -1;
  localtime_r(&now, &tm);
  if ((tm.tm_gmtoff < 0) && ((-tm.tm_gmtoff) > (long)real.tv_sec)) {
    real = log_time::EPOCH;
  } else {
    real.tv_sec += tm.tm_gmtoff;
  }
  if (monotonic > real) {
    correction = log_time::EPOCH;
  } else {
    correction = real - monotonic;
  }
}

void LogKlog::sniffTime(log_time& now, const char*& buf, ssize_t len,
            bool reverse) {
  if (len <= 0) return;

  const char* cp = nullptr;
  if ((len > 10) && (*buf == '[')) {
    cp = now.strptime(buf, "[ %s.%q]"); // can index beyond buffer bounds
    if (cp && (cp > &buf[len - 1])) cp = nullptr;
  }
  if (cp) {
    len -= cp - buf;
    if ((len > 0) && isspace(*cp)) {
      ++cp;
      --len;
    }
    buf = cp;

    if (isMonotonic()) return;

    const char* b;
    if (((b = android::strnstr(cp, len, suspendStr))) &&
      (((b += strlen(suspendStr)) - cp) < len)) {
      len -= b - cp;
      calculateCorrection(now, b, len);
    } else if (((b = android::strnstr(cp, len, resumeStr))) &&
          (((b += strlen(resumeStr)) - cp) < len)) {
      len -= b - cp;
      calculateCorrection(now, b, len);
    } else if (((b = android::strnstr(cp, len, healthdStr))) &&
          (((b += strlen(healthdStr)) - cp) < len) &&
          ((b = android::strnstr(b, len -= b - cp, batteryStr))) &&
          (((b += strlen(batteryStr)) - cp) < len)) {
      // NB: healthd is roughly 150us late, so we use it instead to
      //   trigger a check for ntp-induced or hardware clock drift.
      log_time real(CLOCK_REALTIME);
      log_time mono(CLOCK_MONOTONIC);
      correction = (real < mono) ? log_time::EPOCH : (real - mono);
    } else if (((b = android::strnstr(cp, len, suspendedStr))) &&
          (((b += strlen(suspendStr)) - cp) < len)) {
      len -= b - cp;
      log_time real;
      char* endp;
      real.tv_sec = strtol(b, &endp, 10);
      if ((*endp == '.') && ((endp - b) < len)) {
        unsigned long multiplier = NS_PER_SEC;
        real.tv_nsec = 0;
        len -= endp - b;
        while (--len && isdigit(*++endp) && (multiplier /= 10)) {
          real.tv_nsec += (*endp - '0') * multiplier;
        }
        if (reverse) {
          if (real > correction) {
            correction = log_time::EPOCH;
          } else {
            correction -= real;
          }
        } else {
          correction += real;
        }
      }
    }

    convertMonotonicToReal(now);
  } else {
    if (isMonotonic()) {
      now = log_time(CLOCK_MONOTONIC);
    } else {
      now = log_time(CLOCK_REALTIME);
    }
  }
}

pid_t LogKlog::sniffPid(const char*& buf, ssize_t len) {
  if (len <= 0) return 0;

  const char* cp = buf;
  // sscanf does a strlen, let's check if the string is not nul terminated.
  // pseudo out-of-bounds access since we always have an extra char on buffer.
  if (((ssize_t)strnlen(cp, len) == len) && cp[len]) {
    return 0;
  }
  // HTC kernels with modified printk "c0  1648 "
  if ((len > 9) && (cp[0] == 'c') && isdigit(cp[1]) &&
    (isdigit(cp[2]) || (cp[2] == ' ')) && (cp[3] == ' ')) {
    bool gotDigit = false;
    int i;
    for (i = 4; i < 9; ++i) {
      if (isdigit(cp[i])) {
        gotDigit = true;
      } else if (gotDigit || (cp[i] != ' ')) {
        break;
      }
    }
    if ((i == 9) && (cp[i] == ' ')) {
      int pid = 0;
      char dummy;
      if (sscanf(cp + 4, "%d%c", &pid, &dummy) == 2) {
        buf = cp + 10; // skip-it-all
        return pid;
      }
    }
  }
  while (len) {
    // Mediatek kernels with modified printk
    if (*cp == '[') {
      int pid = 0;
      char dummy;
      if (sscanf(cp, "[%d:%*[a-z_./0-9:A-Z]]%c", &pid, &dummy) == 2) {
        return pid;
      }
      break; // Only the first one
    }
    ++cp;
    --len;
  }
  return 0;
}

// kernel log prefix, convert to a kernel log priority number
static int parseKernelPrio(const char*& buf, ssize_t len) {
  int pri = LOG_USER | LOG_INFO;
  const char* cp = buf;
  if ((len > 0) && (*cp == '<')) {
    pri = 0;
    while (--len && isdigit(*++cp)) {
      pri = (pri * 10) + *cp - '0';
    }
    if ((len > 0) && (*cp == '>')) {
      ++cp;
    } else {
      cp = buf;
      pri = LOG_USER | LOG_INFO;
    }
    buf = cp;
  }
  return pri;
}

// Passed the entire SYSLOG_ACTION_READ_ALL buffer and interpret a
// compensated start time.
void LogKlog::synchronize(const char* buf, ssize_t len) {
  const char* cp = android::strnstr(buf, len, suspendStr);
  if (!cp) {
    cp = android::strnstr(buf, len, resumeStr);
    if (!cp) return;
  } else {
    const char* rp = android::strnstr(buf, len, resumeStr);
    if (rp && (rp < cp)) cp = rp;
  }

  do {
    --cp;
  } while ((cp > buf) && (*cp != '\n'));
  if (*cp == '\n') {
    ++cp;
  }
  parseKernelPrio(cp, len - (cp - buf));

  log_time now;
  sniffTime(now, cp, len - (cp - buf), true);

  const char* suspended = android::strnstr(buf, len, suspendedStr);
  if (!suspended || (suspended > cp)) {
    return;
  }
  cp = suspended;

  do {
    --cp;
  } while ((cp > buf) && (*cp != '\n'));
  if (*cp == '\n') {
    ++cp;
  }
  parseKernelPrio(cp, len - (cp - buf));

  sniffTime(now, cp, len - (cp - buf), true);
}

// Convert kernel log priority number into an Android Logger priority number
static int convertKernelPrioToAndroidPrio(int pri) {
  switch (pri & LOG_PRIMASK) {
    case LOG_EMERG:
    // FALLTHRU
    case LOG_ALERT:
    // FALLTHRU
    case LOG_CRIT:
      return ANDROID_LOG_FATAL;

    case LOG_ERR:
      return ANDROID_LOG_ERROR;

    case LOG_WARNING:
      return ANDROID_LOG_WARN;

    default:
    // FALLTHRU
    case LOG_NOTICE:
    // FALLTHRU
    case LOG_INFO:
      break;

    case LOG_DEBUG:
      return ANDROID_LOG_DEBUG;
  }

  return ANDROID_LOG_INFO;
}

static const char* strnrchr(const char* s, ssize_t len, char c) {
  const char* save = nullptr;
  for (; len > 0; ++s, len--) {
    if (*s == c) {
      save = s;
    }
  }
  return save;
}

//
// log a message into the kernel log buffer
//
// Filter rules to parse <PRI> <TIME> <tag> and <message> in order for
// them to appear correct in the logcat output:
//
// LOG_KERN (0):
// <PRI>[<TIME>] <tag> ":" <message>
// <PRI>[<TIME>] <tag> <tag> ":" <message>
// <PRI>[<TIME>] <tag> <tag>_work ":" <message>
// <PRI>[<TIME>] <tag> '<tag>.<num>' ":" <message>
// <PRI>[<TIME>] <tag> '<tag><num>' ":" <message>
// <PRI>[<TIME>] <tag>_host '<tag>.<num>' ":" <message>
// (unimplemented) <PRI>[<TIME>] <tag> '<num>.<tag>' ":" <message>
// <PRI>[<TIME>] "[INFO]"<tag> : <message>
// <PRI>[<TIME>] "------------[ cut here ]------------"  (?)
// <PRI>[<TIME>] "---[ end trace 3225a3070ca3e4ac ]---"  (?)
// LOG_USER, LOG_MAIL, LOG_DAEMON, LOG_AUTH, LOG_SYSLOG, LOG_LPR, LOG_NEWS
// LOG_UUCP, LOG_CRON, LOG_AUTHPRIV, LOG_FTP:
// <PRI+TAG>[<TIME>] (see sys/syslog.h)
// Observe:
// Minimum tag length = 3  NB: drops things like r5:c00bbadf, but allow PM:
// Maximum tag words = 2
// Maximum tag length = 16 NB: we are thinking of how ugly logcat can get.
// Not a Tag if there is no message content.
// leading additional spaces means no tag, inherit last tag.
// Not a Tag if <tag>: is "ERROR:", "WARNING:", "INFO:" or "CPU:"
// Drop:
// empty messages
// messages with ' audit(' in them if auditd is running
// logd.klogd:
// return -1 if message logd.klogd: <signature>
//
int LogKlog::log(const char* buf, ssize_t len) {
  if (auditd && android::strnstr(buf, len, auditStr)) {
    return 0;
  }

  const char* p = buf;
  int pri = parseKernelPrio(p, len);

  log_time now;
  sniffTime(now, p, len - (p - buf), false);

  // sniff for start marker
  const char* start = android::strnstr(p, len - (p - buf), klogdStr);
  if (start) {
    uint64_t sig = strtoll(start + strlen(klogdStr), nullptr, 10);
    if (sig == signature.nsec()) {
      if (initialized) {
        enableLogging = true;
      } else {
        enableLogging = false;
      }
      return -1;
    }
    return 0;
  }

  if (!enableLogging) {
    return 0;
  }

  // Parse pid, tid and uid
  const pid_t pid = sniffPid(p, len - (p - buf));
  const pid_t tid = pid;
  uid_t uid = AID_ROOT;
  if (pid) {
    logbuf->wrlock();
    uid = logbuf->pidToUid(pid);
    logbuf->unlock();
  }

  // Parse (rules at top) to pull out a tag from the incoming kernel message.
  // Some may view the following as an ugly heuristic, the desire is to
  // beautify the kernel logs into an Android Logging format; the goal is
  // admirable but costly.
  while ((p < &buf[len]) && (isspace(*p) || !*p)) {
    ++p;
  }
  if (p >= &buf[len]) { // timestamp, no content
    return 0;
  }
  start = p;
  const char* tag = "";
  const char* etag = tag;
  ssize_t taglen = len - (p - buf);
  const char* bt = p;

  static const char infoBrace[] = "[INFO]";
  static const ssize_t infoBraceLen = strlen(infoBrace);
  if ((taglen >= infoBraceLen) &&
    !fastcmp<strncmp>(p, infoBrace, infoBraceLen)) {
    // <PRI>[<TIME>] "[INFO]"<tag> ":" message
    bt = p + infoBraceLen;
    taglen -= infoBraceLen;
  }

  const char* et;
  for (et = bt; (taglen > 0) && *et && (*et != ':') && !isspace(*et);
     ++et, --taglen) {
    // skip ':' within [ ... ]
    if (*et == '[') {
      while ((taglen > 0) && *et && *et != ']') {
        ++et;
        --taglen;
      }
      if (taglen <= 0) {
        break;
      }
    }
  }
  const char* cp;
  for (cp = et; (taglen > 0) && isspace(*cp); ++cp, --taglen) {
  }

  // Validate tag
  ssize_t size = et - bt;
  if ((taglen > 0) && (size > 0)) {
    if (*cp == ':') {
      // ToDo: handle case insensitive colon separated logging stutter:
      //    <tag> : <tag>: ...

      // One Word
      tag = bt;
      etag = et;
      p = cp + 1;
    } else if ((taglen > size) && (tolower(*bt) == tolower(*cp))) {
      // clean up any tag stutter
      if (!fastcmp<strncasecmp>(bt + 1, cp + 1, size - 1)) { // no match
        // <PRI>[<TIME>] <tag> <tag> : message
        // <PRI>[<TIME>] <tag> <tag>: message
        // <PRI>[<TIME>] <tag> '<tag>.<num>' : message
        // <PRI>[<TIME>] <tag> '<tag><num>' : message
        // <PRI>[<TIME>] <tag> '<tag><stuff>' : message
        const char* b = cp;
        cp += size;
        taglen -= size;
        while ((--taglen > 0) && !isspace(*++cp) && (*cp != ':')) {
        }
        const char* e;
        for (e = cp; (taglen > 0) && isspace(*cp); ++cp, --taglen) {
        }
        if ((taglen > 0) && (*cp == ':')) {
          tag = b;
          etag = e;
          p = cp + 1;
        }
      } else {
        // what about <PRI>[<TIME>] <tag>_host '<tag><stuff>' : message
        static const char host[] = "_host";
        static const ssize_t hostlen = strlen(host);
        if ((size > hostlen) &&
          !fastcmp<strncmp>(bt + size - hostlen, host, hostlen) &&
          !fastcmp<strncmp>(bt + 1, cp + 1, size - hostlen - 1)) {
          const char* b = cp;
          cp += size - hostlen;
          taglen -= size - hostlen;
          if (*cp == '.') {
            while ((--taglen > 0) && !isspace(*++cp) &&
                (*cp != ':')) {
            }
            const char* e;
            for (e = cp; (taglen > 0) && isspace(*cp);
               ++cp, --taglen) {
            }
            if ((taglen > 0) && (*cp == ':')) {
              tag = b;
              etag = e;
              p = cp + 1;
            }
          }
        } else {
          goto twoWord;
        }
      }
    } else {
    // <PRI>[<TIME>] <tag> <stuff>' : message
    twoWord:
      while ((--taglen > 0) && !isspace(*++cp) && (*cp != ':')) {
      }
      const char* e;
      for (e = cp; (taglen > 0) && isspace(*cp); ++cp, --taglen) {
      }
      // Two words
      if ((taglen > 0) && (*cp == ':')) {
        tag = bt;
        etag = e;
        p = cp + 1;
      }
    }
  } // else no tag

  static const char cpu[] = "CPU";
  static const ssize_t cpuLen = strlen(cpu);
  static const char warning[] = "WARNING";
  static const ssize_t warningLen = strlen(warning);
  static const char error[] = "ERROR";
  static const ssize_t errorLen = strlen(error);
  static const char info[] = "INFO";
  static const ssize_t infoLen = strlen(info);

  size = etag - tag;
  if ((size <= 1) ||
    // register names like x9
    ((size == 2) && (isdigit(tag[0]) || isdigit(tag[1]))) ||
    // register names like x18 but not driver names like en0
    ((size == 3) && (isdigit(tag[1]) && isdigit(tag[2]))) ||
    // blacklist
    ((size == cpuLen) && !fastcmp<strncmp>(tag, cpu, cpuLen)) ||
    ((size == warningLen) &&
     !fastcmp<strncasecmp>(tag, warning, warningLen)) ||
    ((size == errorLen) && !fastcmp<strncasecmp>(tag, error, errorLen)) ||
    ((size == infoLen) && !fastcmp<strncasecmp>(tag, info, infoLen))) {
    p = start;
    etag = tag = "";
  }

  // Suppress additional stutter in tag:
  //  eg: [143:healthd]healthd -> [143:healthd]
  taglen = etag - tag;
  // Mediatek-special printk induced stutter
  const char* mp = strnrchr(tag, taglen, ']');
  if (mp && (++mp < etag)) {
    ssize_t s = etag - mp;
    if (((s + s) < taglen) && !fastcmp<memcmp>(mp, mp - 1 - s, s)) {
      taglen = mp - tag;
    }
  }
  // Deal with sloppy and simplistic harmless p = cp + 1 etc above.
  if (len < (p - buf)) {
    p = &buf[len];
  }
  // skip leading space
  while ((p < &buf[len]) && (isspace(*p) || !*p)) {
    ++p;
  }
  // truncate trailing space or nuls
  ssize_t b = len - (p - buf);
  while ((b > 0) && (isspace(p[b - 1]) || !p[b - 1])) {
    --b;
  }
  // trick ... allow tag with empty content to be logged. log() drops empty
  if ((b <= 0) && (taglen > 0)) {
    p = " ";
    b = 1;
  }
  // paranoid sanity check, can not happen ...
  if (b > LOGGER_ENTRY_MAX_PAYLOAD) {
    b = LOGGER_ENTRY_MAX_PAYLOAD;
  }
  if (taglen > LOGGER_ENTRY_MAX_PAYLOAD) {
    taglen = LOGGER_ENTRY_MAX_PAYLOAD;
  }
  // calculate buffer copy requirements
  ssize_t n = 1 + taglen + 1 + b + 1;
  // paranoid sanity check, first two just can not happen ...
  if ((taglen > n) || (b > n) || (n > (ssize_t)USHRT_MAX) || (n <= 0)) {
    return -EINVAL;
  }

  // Careful.
  // We are using the stack to house the log buffer for speed reasons.
  // If we malloc'd this buffer, we could get away without n's USHRT_MAX
  // test above, but we would then required a max(n, USHRT_MAX) as
  // truncating length argument to logbuf->log() below. Gain is protection
  // of stack sanity and speedup, loss is truncated long-line content.
  char newstr[n];
  char* np = newstr;

  // Convert priority into single-byte Android logger priority
  *np = convertKernelPrioToAndroidPrio(pri);
  ++np;

  // Copy parsed tag following priority
  memcpy(np, tag, taglen);
  np += taglen;
  *np = '\0';
  ++np;

  // Copy main message to the remainder
  memcpy(np, p, b);
  np[b] = '\0';

  if (!isMonotonic()) {
    // Watch out for singular race conditions with timezone causing near
    // integer quarter-hour jumps in the time and compensate accordingly.
    // Entries will be temporal within near_seconds * 2. b/21868540
    static uint32_t vote_time[3];
    vote_time[2] = vote_time[1];
    vote_time[1] = vote_time[0];
    vote_time[0] = now.tv_sec;

    if (vote_time[1] && vote_time[2]) {
      static const unsigned near_seconds = 10;
      static const unsigned timezones_seconds = 900;
      int diff0 = (vote_time[0] - vote_time[1]) / near_seconds;
      unsigned abs0 = (diff0 < 0) ? -diff0 : diff0;
      int diff1 = (vote_time[1] - vote_time[2]) / near_seconds;
      unsigned abs1 = (diff1 < 0) ? -diff1 : diff1;
      if ((abs1 <= 1) && // last two were in agreement on timezone
        ((abs0 + 1) % (timezones_seconds / near_seconds)) <= 2) {
        abs0 = (abs0 + 1) / (timezones_seconds / near_seconds) *
            timezones_seconds;
        now.tv_sec -= (diff0 < 0) ? -abs0 : abs0;
      }
    }
  }

  // Log message
  int rc = logbuf->log(LOG_ID_KERNEL, now, uid, pid, tid, newstr,
             (unsigned short)n);

  // notify readers
  if (rc > 0) {
    reader->notifyNewLog(static_cast<log_mask_t>(1 << LOG_ID_KERNEL));
  }

  return rc;
}