]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - apps/tidep0079.git/blob - EC_Master_SysBios_Am572x/Workspace/SYSBIOS_AM57xx/emllICSS/Debug/sources.mk
EC-Mater + TTS (PDK1.0.6 PSDK3.3.0.4)
[apps/tidep0079.git] / EC_Master_SysBios_Am572x / Workspace / SYSBIOS_AM57xx / emllICSS / Debug / sources.mk
1 ################################################################################
2 # Automatically-generated file. Do not edit!
3 ################################################################################
5 C55_SRCS := 
6 A_SRCS := 
7 CFG_UPPER_SRCS := 
8 CFG_SRCS := 
9 ASM_UPPER_SRCS := 
10 LDS_UPPER_SRCS := 
11 CPP_SRCS := 
12 CMD_SRCS := 
13 O_SRCS := 
14 C??_SRCS := 
15 C64_SRCS := 
16 C67_SRCS := 
17 SA_SRCS := 
18 S64_SRCS := 
19 OPT_SRCS := 
20 CXX_SRCS := 
21 S67_SRCS := 
22 S??_SRCS := 
23 PDE_SRCS := 
24 SV7A_SRCS := 
25 K_SRCS := 
26 CLA_SRCS := 
27 S55_SRCS := 
28 LD_UPPER_SRCS := 
29 INO_SRCS := 
30 LIB_SRCS := 
31 ASM_SRCS := 
32 S_UPPER_SRCS := 
33 S43_SRCS := 
34 LD_SRCS := 
35 CMD_UPPER_SRCS := 
36 C_UPPER_SRCS := 
37 C++_SRCS := 
38 C43_SRCS := 
39 OBJ_SRCS := 
40 LDS_SRCS := 
41 S_SRCS := 
42 CC_SRCS := 
43 S62_SRCS := 
44 C62_SRCS := 
45 C_SRCS := 
46 C55_DEPS := 
47 C_UPPER_DEPS := 
48 S67_DEPS := 
49 S62_DEPS := 
50 S_DEPS := 
51 OPT_DEPS := 
52 C??_DEPS := 
53 ASM_UPPER_DEPS := 
54 S??_DEPS := 
55 C64_DEPS := 
56 CXX_DEPS := 
57 S64_DEPS := 
58 INO_DEPS := 
59 GEN_CMDS := 
60 GEN_FILES := 
61 CLA_DEPS := 
62 S55_DEPS := 
63 SV7A_DEPS := 
64 C62_DEPS := 
65 C67_DEPS := 
66 PDE_DEPS := 
67 GEN_MISC_DIRS := 
68 K_DEPS := 
69 C_DEPS := 
70 LIB_OUTPUTS := 
71 CC_DEPS := 
72 GEN_OPTS := 
73 C++_DEPS := 
74 C43_DEPS := 
75 S43_DEPS := 
76 OBJS := 
77 ASM_DEPS := 
78 GEN_MISC_FILES := 
79 S_UPPER_DEPS := 
80 CPP_DEPS := 
81 SA_DEPS := 
82 C++_DEPS__QUOTED := 
83 OPT_DEPS__QUOTED := 
84 S_UPPER_DEPS__QUOTED := 
85 SA_DEPS__QUOTED := 
86 C??_DEPS__QUOTED := 
87 S67_DEPS__QUOTED := 
88 GEN_MISC_DIRS__QUOTED := 
89 C55_DEPS__QUOTED := 
90 CC_DEPS__QUOTED := 
91 ASM_UPPER_DEPS__QUOTED := 
92 SV7A_DEPS__QUOTED := 
93 S??_DEPS__QUOTED := 
94 OBJS__QUOTED := 
95 C67_DEPS__QUOTED := 
96 LIB_OUTPUTS__QUOTED := 
97 K_DEPS__QUOTED := 
98 S55_DEPS__QUOTED := 
99 GEN_CMDS__QUOTED := 
100 GEN_MISC_FILES__QUOTED := 
101 INO_DEPS__QUOTED := 
102 C62_DEPS__QUOTED := 
103 C_DEPS__QUOTED := 
104 C_UPPER_DEPS__QUOTED := 
105 C43_DEPS__QUOTED := 
106 CPP_DEPS__QUOTED := 
107 GEN_FILES__QUOTED := 
108 C64_DEPS__QUOTED := 
109 CXX_DEPS__QUOTED := 
110 CLA_DEPS__QUOTED := 
111 S_DEPS__QUOTED := 
112 ASM_DEPS__QUOTED := 
113 S43_DEPS__QUOTED := 
114 S64_DEPS__QUOTED := 
115 S62_DEPS__QUOTED := 
116 PDE_DEPS__QUOTED := 
117 GEN_OPTS__QUOTED := 
119 # Every subdirectory with source files must be described here
120 SUBDIRS := \
121 . \