Addressed code review comments.
authorJianzhong Xu <xuj@ti.com>
Tue, 14 Jun 2016 17:44:05 +0000 (17:44 +0000)
committerJianzhong Xu <xuj@ti.com>
Tue, 14 Jun 2016 17:44:05 +0000 (17:44 +0000)
commit75068148bd5f48a4a0b3131bb9354845a2c9173e
tree3eba8e1c9eab32810e044bfcb4fb4ba195b7a8f9
parent0833183162a47876a8f24532264da51010d80623
Addressed code review comments.
examples/dsponly/dgemm_test/dgemm_test.c
src/ti/linalg/ticblas/src/ticblas.c
src/ti/linalg/ticblas/ticblas.h