Added TI_OCL_INSTALL_DIR to make.inc.
authorJianzhong Xu <a0869574@ti.com>
Fri, 13 Feb 2015 20:26:18 +0000 (15:26 -0500)
committerJianzhong Xu <a0869574@ti.com>
Fri, 13 Feb 2015 20:26:18 +0000 (15:26 -0500)
Makefile
make.inc

index 363c44d4ccef0a821035545c131a450500b730ea..ddc812016059dc5d29881fe264c6c9e42be84924 100644 (file)
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -42,4 +42,4 @@ install:
        cp $(LINALG_CBLAS_DIR)/include/cblas.h ${DESTDIR}/usr/include
        cp $(LINALG_BLISACC_DIR)/lib/libcblas_armplusdsp.a ${DESTDIR}/usr/lib
        cp $(LINALG_BLIS_DIR)/install/arm/lib/libblis-*-cortex-a15.a ${DESTDIR}/usr/lib/libblis.a
-       cp ./examples ${DESTDIR}/usr/share/ti/examples/linalg
+       cp -r ./examples ${DESTDIR}/usr/share/ti/examples/linalg
index b8d88d9a0cc6535d33bf6b8654b7aec8774899d1..f128811d9c97a1b33918ff2d56b7af813b4988f8 100644 (file)
--- a/make.inc
+++ b/make.inc
@@ -1,6 +1,7 @@
 DSP_INCLUDE  = -I$(TI_OCL_CGT_INSTALL)/include 
 DSP_INCLUDE += -I$(TARGET_ROOTDIR)/usr/share/ti/cgt-c6x/include
 DSP_INCLUDE += -I$(TARGET_ROOTDIR)/usr/share/ti/opencl
+DSP_INCLUDE += -I$(TI_OCL_INSTALL_DIR)/opencl/include
 
 CPP   = g++
 CL6X  = cl6x -mv6600 --abi=eabi $(DSP_INCLUDE)