clean up padded buffer size calculations
[glsdk/gst-plugin-ducati.git] / src / gstducatih264dec.c
index d62148ab88d9d6ca364b9f84d63097d1aeadba5d..88ebb578849971db3d8c98564d6ad8f87ce0e322 100644 (file)
@@ -58,7 +58,7 @@ static GstStaticPadTemplate sink_factory = GST_STATIC_PAD_TEMPLATE ("sink",
         "framerate = (fraction)[ 0, max ];")
     );
 
         "framerate = (fraction)[ 0, max ];")
     );
 
-/* GstDucatiVideDec vmethod implementations */
+/* GstDucatiVidDec vmethod implementations */
 
 static void
 gst_ducati_h264dec_update_buffer_size (GstDucatiVidDec * self)
 
 static void
 gst_ducati_h264dec_update_buffer_size (GstDucatiVidDec * self)
@@ -67,7 +67,7 @@ gst_ducati_h264dec_update_buffer_size (GstDucatiVidDec * self)
   gint h = self->height;
 
   /* calculate output buffer parameters: */
   gint h = self->height;
 
   /* calculate output buffer parameters: */
-  self->padded_width = (w + (2 * PADX) + 127) & 0xFFFFFF80;
+  self->padded_width = ALIGN2 (w + (2 * PADX), 7);
   self->padded_height = h + 4 * PADY;
   self->min_buffers = MIN (16, 32768 / ((w / 16) * (h / 16))) + 3;
 }
   self->padded_height = h + 4 * PADY;
   self->min_buffers = MIN (16, 32768 / ((w / 16) * (h / 16))) + 3;
 }