gstducati: Fix indentation
[glsdk/gst-plugin-ducati.git] / README
2010-12-12 Rob Clarkupdate README
2010-11-27 Rob Clarkvp7dec: add On2 VP7 support
2010-11-27 Rob Clarkvp6dec: add On2 VP6 support
2010-11-26 Rob Clarkvc1dec: add VC-1 Advanced, Main, and Simple profile...
2010-11-25 Rob Clarkmpeg4dec: add MPEG-4 support
2010-11-25 Rob Clarkinitial commit