]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - glsdk/gstreamer0-10.git/commitdiff
po: update translations
authorTim-Philipp Müller <tim.muller@collabora.co.uk>
Sat, 10 Dec 2011 01:16:05 +0000 (01:16 +0000)
committerTim-Philipp Müller <tim.muller@collabora.co.uk>
Sat, 10 Dec 2011 01:27:31 +0000 (01:27 +0000)
po/LINGUAS
po/cs.po
po/eo.po [new file with mode: 0644]
po/es.po
po/gl.po
po/sl.po
po/sr.po
po/uk.po

index c9cb5e750703b43c166807666345fcea5d835d5c..2469e5329ab98be77c527cd00c04a424c8fbff28 100644 (file)
@@ -1 +1 @@
-af az be bg ca cs da de en_GB es el eu fi fr gl hu id it ja lt nb nl pl pt_BR ro ru rw sk sl sq sr sv tr uk vi zh_CN zh_TW
+af az be bg ca cs da de en_GB eo es el eu fi fr gl hu id it ja lt nb nl pl pt_BR ro ru rw sk sl sq sr sv tr uk vi zh_CN zh_TW
index 19176b4555019eab742f140217988b414222217a..7a53c7d9f2792cf718f84e0afb7bffae8193caf7 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,26 +1,26 @@
 # Czech translation of gstreamer.
 # Copyright (C) 2004, 2005, 2007, 2008 gstreamer's COPYRIGHT HOLDER
-# Copyright (C) 2004, 2005, 2007, 2008 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
 # This file is put in the public domain.
+#
 # Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004, 2005, 2007, 2008.
+# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.20.3\n"
+"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-06-04 13:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-12 12:12+0200\n"
-"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-10 00:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-01 08:17+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
 msgid "Print the GStreamer version"
-msgstr "Vypsat verzi GStreamer"
+msgstr "Vypsat verzi systému GStreamer"
 
 msgid "Make all warnings fatal"
 msgstr "Chápat všechna varování jako fatální"
@@ -31,7 +31,7 @@ msgstr "Vypsat dostupné kategorie ladění a skončit"
 msgid ""
 "Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
 msgstr ""
-"Implicitní úroveň ladění od 1 (jen chyby) do 5 (vše) nebo 0 pro žádný výstup"
+"Výchozí úroveň ladění od 1 (jen chyby) do 5 (vše) nebo 0 pro žádný výstup"
 
 msgid "LEVEL"
 msgstr "ÚROVEŇ"
@@ -40,7 +40,7 @@ msgid ""
 "Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
 "the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
 msgstr ""
-"Čárkami oddělený seznam dvojic název_kategorie:úroveň pro nastavení "
+"Čárkami oddělovaný seznam dvojic název_kategorie:úroveň pro nastavení "
 "konkrétních úrovní pro jednotlivé kategorie. Příklad: GST_AUTOPLUG:5,"
 "GST_ELEMENT_*:3"
 
@@ -54,10 +54,10 @@ msgid "Disable debugging"
 msgstr "Zakázat ladění"
 
 msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
-msgstr "Povolit podrobnou diagnostiku načítání modulů"
+msgstr "Povolit podrobnou diagnostiku načítání zásuvných modulů"
 
 msgid "Colon-separated paths containing plugins"
-msgstr "Dvojtečkou oddělené cesty obsahující moduly"
+msgstr "Dvojtečkou oddělované cesty obsahující zásuvné moduly"
 
 msgid "PATHS"
 msgstr "CESTY"
@@ -66,164 +66,167 @@ msgid ""
 "Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
 "environment variable GST_PLUGIN_PATH"
 msgstr ""
-"Čárkami oddělený seznam modulů, které přednačíst kromě seznamu uloženém v "
-"proměnné prostředí GST_PLUGIN_PATH"
+"Čárkami oddělovaný seznam zásuvných modulů, které se mají načíst dopředu, "
+"navíc k seznamu uloženému v proměnné prostředí GST_PLUGIN_PATH"
 
 msgid "PLUGINS"
-msgstr "MODULY"
+msgstr "ZÁSUVNÉ_MODULY"
 
 msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
-msgstr "Zakázat zachycování porušení segmentace při načítání modulů"
+msgstr "Zakázat zachytávání porušení segmentace při načítání zásuvných modulů"
 
 msgid "Disable updating the registry"
 msgstr "Zakázat aktualizaci registru"
 
-#, fuzzy
 msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
-msgstr "Zakázat používání fork() při prohledávání registru"
+msgstr "Zakázat větvení pomocných procesů při prohledávání registru"
 
 msgid "GStreamer Options"
-msgstr "Přepínače GStreameru"
+msgstr "Přepínače GStreamer"
 
 msgid "Show GStreamer Options"
-msgstr "Zobrazit přepínače GStreameru"
+msgstr "Zobrazit přepínače GStreamer"
 
 msgid "Unknown option"
 msgstr "Neznámý přepínač"
 
 msgid "GStreamer encountered a general core library error."
-msgstr "V GStreamer došlo k obecné chybě hlavní knihovny."
+msgstr "V systému GStreamer došlo k obecné chybě základní knihovny."
 
 msgid ""
 "GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
 msgstr ""
-"Vývojáři GStreameru byli příliš líní na to, aby této chybě přiřadili kód."
+"Vývojáři systému GStreamer byli příliš líní na to, aby této chybě přiřadili "
+"kód."
 
 msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
-msgstr "Interní chyba GStreameru: kód neimplementován."
+msgstr "Interní chyba systému GStreamer: kód neimplementován."
 
 msgid ""
 "GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
 "proper error message with the reason for the failure."
 msgstr ""
+"Chyba systému GStreamer: selhala změna stavu a některý prvek selhal při "
+"posílání příslušné chybové zprávy s důvodem selhání."
 
 msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
-msgstr "Interní chyba GStreameru: problém při vyplňování."
+msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém přípojného bodu."
 
 msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
-msgstr "Interní chyba GStreameru: problém s vlákny."
+msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém s vlákny."
 
 msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
-msgstr "Interní chyba GStreameru: problém při vyjednávání."
+msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém při vyjednávání."
 
 msgid "Internal GStreamer error: event problem."
-msgstr "Interní chyba GStreameru: problém s událostmi."
+msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém s událostmi."
 
 msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
-msgstr "Interní chyba GStreameru: problém s posunem."
+msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém s posunem."
 
 msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
-msgstr "Interní chyba GStreameru: problém se schopnostmi."
+msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém se schopnostmi."
 
 msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
-msgstr "Interní chyba GStreameru: problém s tagy."
+msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém se štítky."
 
 msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
-msgstr "Vaší instalaci GStreameru chybí modul."
+msgstr "Vaší instalaci systému GStreamer schází zásuvný modul."
 
 msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
-msgstr "Interní chyba GStreameru: problém s hodinami."
+msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém s hodinami."
 
 msgid ""
 "This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
 "disabled."
 msgstr ""
-"Tato aplikace se pokouší používat funkce GStreameru, které byly zakázány."
+"Tato aplikace se pokouší používat funkce systému GStreamer, které byly "
+"zakázány."
 
 msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
-msgstr "V GStreamer došlo k chybě obecné podpůrné knihovny."
+msgstr "V systému GStreamer došlo k chybě obecné podpůrné knihovny."
 
 msgid "Could not initialize supporting library."
-msgstr "Nemohu inicializovat podpůrnou knihovnu."
+msgstr "Nelze inicializovat podpůrnou knihovnu."
 
 msgid "Could not close supporting library."
-msgstr "Nemohu zavřít podpůrou knihovnu."
+msgstr "Nelze zavřít podpůrnou knihovnu."
 
 msgid "Could not configure supporting library."
-msgstr "Nemohu nastavit podpůrou knihovnu."
+msgstr "Nelze nastavit podpůrnou knihovnu."
 
 msgid "Encoding error."
-msgstr ""
+msgstr "Chyba při kódování."
 
 msgid "GStreamer encountered a general resource error."
-msgstr "V GStreameru došlo k obecné chybě zdrojů."
+msgstr "V systému GStreamer došlo k obecné chybě prostředků."
 
 msgid "Resource not found."
-msgstr "Zdroj nenalezen."
+msgstr "Prostředek nebyl nalezen."
 
 msgid "Resource busy or not available."
-msgstr "Zdroj se používá nebo není k dispozici."
+msgstr "Prostředek se právě používá nebo není k dispozici."
 
 msgid "Could not open resource for reading."
-msgstr "Nemohu otevřít zdroj pro čtení."
+msgstr "Nelze otevřít prostředek pro čtení."
 
 msgid "Could not open resource for writing."
-msgstr "Nemohu otevřít zdroj pro zápis."
+msgstr "Nelze otevřít prostředek pro zápis."
 
 msgid "Could not open resource for reading and writing."
-msgstr "Nemohu otevřít zdroj pro čtení a zápis."
+msgstr "Nelze otevřít prostředek pro čtení a zápis."
 
 msgid "Could not close resource."
-msgstr "Nemohu zavřít zdroj."
+msgstr "Nelze zavřít prostředek."
 
 msgid "Could not read from resource."
-msgstr "Nemohu číst ze zdroje."
+msgstr "Nelze číst z prostředku."
 
 msgid "Could not write to resource."
-msgstr "Nemohu zapisovat do zdroje."
+msgstr "Nelze zapisovat do prostředku."
 
 msgid "Could not perform seek on resource."
-msgstr "Nemohu se posunovat ve zdroji."
+msgstr "Nelze se posouvat v prostředku."
 
 msgid "Could not synchronize on resource."
-msgstr "Nemohu se synchronizovat se zdrojem."
+msgstr "Nelze se synchronizovat s prostředkem."
 
 msgid "Could not get/set settings from/on resource."
-msgstr "Nemohu získat/změnit nastavení zdroje."
+msgstr "Nelze získat/změnit nastavení prostředku."
 
 msgid "No space left on the resource."
-msgstr "Ve zdroji nezbývá místo."
+msgstr "V prostředku nezbývá místo."
 
 msgid "GStreamer encountered a general stream error."
-msgstr "V GStreameru došlo k obecné chybě proudu."
+msgstr "V systému GStreamer došlo k obecné chybě proudu."
 
 msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
 msgstr ""
-"Element neimplementuje obsluhu tohoto proudu. Ohlaste prosím tuto chybu."
+"Prvek neimplementuje obsluhu tohoto proudu. Nahlaste to prosím jako chybu."
 
 msgid "Could not determine type of stream."
-msgstr "Nemohu zjistit typ proudu."
+msgstr "Nelze zjistit typ proudu."
 
 msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
-msgstr "Proud je jiného typu, než který tento element obsluhuje."
+msgstr "Proud je jiného typu, než jaký tento prvek obsluhuje."
 
 msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
 msgstr "Není přítomen žádný kodek, který umí obsloužit typ tohoto proudu."
 
 msgid "Could not decode stream."
-msgstr "Nemohu dekódovat proud."
+msgstr "Nelze dekódovat proud."
 
 msgid "Could not encode stream."
-msgstr "Nemohu kódovat proud."
+msgstr "Nelze zakódovat proud."
 
 msgid "Could not demultiplex stream."
-msgstr "Nemohu demultiplexovat proud."
+msgstr "Nelze demultiplexovat proud."
 
 msgid "Could not multiplex stream."
-msgstr "Nemohu multiplexovat proud."
+msgstr "Nelze multiplexovat proud."
 
 msgid "The stream is in the wrong format."
-msgstr "Proud je ve špatném formátu."
+msgstr "Proud je v nesprávném formátu."
 
 msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
 msgstr "Proud je zašifrován a dešifrování není podporováno."
@@ -232,15 +235,16 @@ msgid ""
 "The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
 "been supplied."
 msgstr ""
-"Proud je zašifrován a nelze jej dešifrovát, protože nebyl dodán vhodný klíč."
+"Proud je zašifrován a nelze jej dešifrovat, protože nebyl poskytnut vhodný "
+"klíč."
 
 #, c-format
 msgid "No error message for domain %s."
-msgstr "Pro doménu %s není zpráva o chybě."
+msgstr "Pro doménu %s není žádná zpráva o chybě."
 
 #, c-format
 msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
-msgstr "Pro doménu %s a kód %d není standardní zpráva o chybě."
+msgstr "Pro doménu %s a kód %d není žádná standardní zpráva o chybě."
 
 msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
 msgstr "Vybrané hodiny nelze použít v rouře."
@@ -249,108 +253,104 @@ msgid "title"
 msgstr "název"
 
 msgid "commonly used title"
-msgstr "obecně používaný název"
+msgstr "Obecně používaný název"
 
 msgid "title sortname"
-msgstr "název pro řazení"
+msgstr "název pro účel řazení"
 
 msgid "commonly used title for sorting purposes"
-msgstr "obecně používaný název pro řazení"
+msgstr "Obecně používaný název; pro účel řazení"
 
 msgid "artist"
 msgstr "umělec"
 
 msgid "person(s) responsible for the recording"
-msgstr "osoby odpovědné za nahrávku"
+msgstr "Osoba čí osoby odpovědné za nahrávku"
 
 msgid "artist sortname"
-msgstr "umělec pro řazení"
+msgstr "umělec pro účel řazení"
 
 msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
-msgstr "osoby odpovědné za nahrávku pro řazení"
+msgstr "Osoba či osoby odpovědné za nahrávku; pro účel řazení"
 
 msgid "album"
 msgstr "album"
 
 msgid "album containing this data"
-msgstr "album obsahující tato data"
+msgstr "Album obsahující tato data"
 
 msgid "album sortname"
-msgstr "album pro řazení"
+msgstr "album pro účel řazení"
 
 msgid "album containing this data for sorting purposes"
-msgstr "album obsahující tato data pro řazení"
+msgstr "Album obsahující tato data; pro účel řazení"
 
-#, fuzzy
 msgid "album artist"
-msgstr "umělec"
+msgstr "umělec alba"
 
 msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
-msgstr ""
+msgstr "Umělec daného alba v podobě, jak se má zobrazovat"
 
-#, fuzzy
 msgid "album artist sortname"
-msgstr "umělec pro řazení"
+msgstr "umělec alba pro účel řazení"
 
 msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
-msgstr ""
+msgstr "Umělec alba v podobě, podle které se má řadit"
 
 msgid "date"
 msgstr "datum"
 
 msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
-msgstr "datum, kdy byla data vytvořena (jako struktura GDate)"
+msgstr "Datum, kdy byla data vytvořena (jako struktura GDate)"
 
-#, fuzzy
 msgid "datetime"
-msgstr "datum"
+msgstr "datum a čas"
 
-#, fuzzy
 msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
-msgstr "datum, kdy byla data vytvořena (jako struktura GDate)"
+msgstr "Datum a čas, kdy byla data vytvořena (jako struktura GstDateTime)"
 
 msgid "genre"
 msgstr "žánr"
 
 msgid "genre this data belongs to"
-msgstr "žánr, do kterého tato data patří"
+msgstr "Žánr, do kterého tato data patří"
 
 msgid "comment"
 msgstr "poznámka"
 
 msgid "free text commenting the data"
-msgstr "volný text komentující data"
+msgstr "Volný text komentující data"
 
 msgid "extended comment"
 msgstr "rozšířená poznámka"
 
 msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
 msgstr ""
-"volný text komentující data ve tvaru klíč=hodnota nebo klíč[cs]=poznámka"
+"Volný text komentující data ve tvaru klíč=hodnota nebo klíč[cs]=poznámka"
 
 msgid "track number"
 msgstr "číslo stopy"
 
 msgid "track number inside a collection"
-msgstr "Ä\8díslo stopy v souboru"
+msgstr "Ä\8císlo stopy v rámci sbírky"
 
 msgid "track count"
 msgstr "počet stop"
 
 msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
-msgstr "počet stop v souboru, do kterého tato stopa patří"
+msgstr "Počet stop v rámci sbírky, do kterého tato stopa patří"
 
 msgid "disc number"
 msgstr "číslo disku"
 
 msgid "disc number inside a collection"
-msgstr "Ä\8díslo disku v souboru"
+msgstr "Ä\8císlo disku v rámci sbírky"
 
 msgid "disc count"
 msgstr "počet disků"
 
 msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
-msgstr "počet disků v souboru, do kterého tento disk patří"
+msgstr "Počet disků v rámci sbírky, do kterého tento disk patří"
 
 msgid "location"
 msgstr "umístění"
@@ -361,30 +361,31 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Původ média jako URI (umístění, kde je nabízen originál souboru nebo proudu)"
 
-#, fuzzy
 msgid "homepage"
-msgstr "obrázek"
+msgstr "domovská stránka"
 
 msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
 msgstr ""
+"Domovská stránka tohoto média (např. domovská stránka umělce nebo filmu)"
 
 msgid "description"
 msgstr "popis"
 
 msgid "short text describing the content of the data"
-msgstr "krátký text popisující obsah dat"
+msgstr "Krátký text popisující obsah dat"
 
 msgid "version"
 msgstr "verze"
 
 msgid "version of this data"
-msgstr "verze těchto dat"
+msgstr "Verze těchto dat"
 
 msgid "ISRC"
 msgstr "ISRC"
 
 msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
-msgstr "International Standard Recording Code - viz http://www.ifpi.org/isrc/"
+msgstr ""
+"International Standard Recording Code – http://www.intergram.cz/cs/isrc/"
 
 msgid "organization"
 msgstr "organizace"
@@ -393,209 +394,204 @@ msgid "copyright"
 msgstr "copyright"
 
 msgid "copyright notice of the data"
-msgstr "oznámení o copyrightu dat"
+msgstr "Oznámení o autorských právech k datům"
 
 msgid "copyright uri"
 msgstr "uri copyrightu"
 
 msgid "URI to the copyright notice of the data"
-msgstr "URI oznámení o copyrightu dat"
+msgstr "Adresa URI oznámení o autorských právech k datům"
 
-#, fuzzy
 msgid "encoded by"
-msgstr "kodér"
+msgstr "zakódoval"
 
 msgid "name of the encoding person or organization"
-msgstr ""
+msgstr "Jméno osoby nebo název organizace odpovědných za kódování"
 
 msgid "contact"
 msgstr "kontakt"
 
 msgid "contact information"
-msgstr "kontaktní informace"
+msgstr "Kontaktní informace"
 
 msgid "license"
 msgstr "licence"
 
 msgid "license of data"
-msgstr "licence dat"
+msgstr "Licence dat"
 
 msgid "license uri"
 msgstr "uri licence"
 
 msgid "URI to the license of the data"
-msgstr "URI licence dat"
+msgstr "Adresa URI licence k datům"
 
 msgid "performer"
 msgstr "výkonný umělec"
 
 msgid "person(s) performing"
-msgstr "vystupující osoby "
+msgstr "Vystupující osoba či osoby"
 
 msgid "composer"
 msgstr "skladatel"
 
 msgid "person(s) who composed the recording"
-msgstr "osoby, které složily nahrávku"
+msgstr "Osoby či osoby, které nahrávku složily"
 
 msgid "duration"
 msgstr "trvání"
 
 msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
-msgstr "délka v jednotkách času GStreamer (nanosekundách)"
+msgstr "Délka v jednotkách času GStreamer (nanosekundách)"
 
 msgid "codec"
 msgstr "kodek"
 
 msgid "codec the data is stored in"
-msgstr "kodek, ve kterém jsou uložena data"
+msgstr "Kodek, ve kterém jsou data uchována"
 
 msgid "video codec"
 msgstr "kodek videa"
 
 msgid "codec the video data is stored in"
-msgstr "kodek, ve kterém jsou uložena data videa"
+msgstr "Kodek, ve kterém jsou uchována data videa"
 
 msgid "audio codec"
 msgstr "kodek zvuku"
 
 msgid "codec the audio data is stored in"
-msgstr "kodek, ve kterém jsou uložena data zvuku"
+msgstr "Kodek, ve kterém jsou uchována data zvuku"
 
-#, fuzzy
 msgid "subtitle codec"
-msgstr "kodek videa"
+msgstr "kodek titulků"
 
-#, fuzzy
 msgid "codec the subtitle data is stored in"
-msgstr "kodek, ve kterém jsou uložena data videa"
+msgstr "Kodek, ve kterém jsou uchována data titulků"
 
-#, fuzzy
 msgid "container format"
-msgstr "kontaktní informace"
+msgstr "formát kontejneru"
 
-#, fuzzy
 msgid "container format the data is stored in"
-msgstr "kodek, ve kterém jsou uložena data"
+msgstr "Formát kontejneru, ve kterém jdou uchována data"
 
 msgid "bitrate"
-msgstr "bitrate"
+msgstr "datový tok"
 
 msgid "exact or average bitrate in bits/s"
-msgstr "přesná nebo průměrná bitrate v bitech/s"
+msgstr "Přesný nebo průměrný datový tok v bitech/s"
 
 msgid "nominal bitrate"
-msgstr "nominální bitrate"
+msgstr "nominální datový tok"
 
 msgid "nominal bitrate in bits/s"
-msgstr "nominální bitrate v bitech/s"
+msgstr "Nominální datový tok v bitech/s"
 
 msgid "minimum bitrate"
-msgstr "minimální bitrate"
+msgstr "minimální datový tok"
 
 msgid "minimum bitrate in bits/s"
-msgstr "minimální bitrate v bitech/s"
+msgstr "Minimální datový tok v bitech/s"
 
 msgid "maximum bitrate"
-msgstr "maximální bitrate"
+msgstr "maximální datový tok"
 
 msgid "maximum bitrate in bits/s"
-msgstr "maximální bitrate v bitech/s"
+msgstr "Maximální datový tok v bitech/s"
 
 msgid "encoder"
 msgstr "kodér"
 
 msgid "encoder used to encode this stream"
-msgstr "kodér používaný pro kódování tohoto proudu"
+msgstr "Kodér používaný pro kódování tohoto proudu"
 
 msgid "encoder version"
 msgstr "verze kodéru"
 
 msgid "version of the encoder used to encode this stream"
-msgstr "verze kodéru používaného pro kódování tohoto proudu"
+msgstr "Verze kodéru používaného pro kódování tohoto proudu"
 
 msgid "serial"
-msgstr "sériové"
+msgstr "sériové číslo"
 
 msgid "serial number of track"
-msgstr "sériové číslo stopy"
+msgstr "Sériové číslo stopy"
 
 msgid "replaygain track gain"
-msgstr "replaygain zisk přehrávání stopy"
+msgstr "hlasitost přehrávání stopy"
 
 msgid "track gain in db"
-msgstr "zisk přehrávání stopy v db"
+msgstr "Zesílení stopy v db"
 
 msgid "replaygain track peak"
-msgstr "replaygain vrchol stopy"
+msgstr "špičková hlasitost přehrávání stopy"
 
 msgid "peak of the track"
-msgstr "vrchol stopy"
+msgstr "Špičkové zesílení stopy"
 
 msgid "replaygain album gain"
-msgstr "replaygain zisk alba"
+msgstr "hlasitost přehrávání alba"
 
 msgid "album gain in db"
-msgstr "zisk alba v db"
+msgstr "Zesílení alba v db"
 
 msgid "replaygain album peak"
-msgstr "replaygain vrchol alba"
+msgstr "špičková hlasitost přehrávání alba"
 
 msgid "peak of the album"
-msgstr "vrchol alba"
+msgstr "Špičkové zesílení alba"
 
 msgid "replaygain reference level"
-msgstr "referenční úroveň replaygain"
+msgstr "referenční úroveň hlasitosti"
 
 msgid "reference level of track and album gain values"
-msgstr "referenční úroveň hodnot zisku stopy a alba"
+msgstr "Hodnota referenční úrovně zesílení stopy a alba"
 
 msgid "language code"
 msgstr "kód jazyka"
 
 msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1"
-msgstr "kód jazyka pro tento proud, splňující ISO-639-1"
+msgstr "Kód jazyka pro tento proud, ve shodě s ISO-639-1"
 
 msgid "image"
 msgstr "obrázek"
 
 msgid "image related to this stream"
-msgstr "obrázek související s tímto proudem"
+msgstr "Obrázek související s tímto proudem"
 
 #. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
 msgid "preview image"
-msgstr "obrázek náhledu"
+msgstr "obrázek s náhledem"
 
 msgid "preview image related to this stream"
-msgstr "obrázek náhledu související s tímto proudem"
+msgstr "Obrázek s náhledem související s tímto proudem"
 
 msgid "attachment"
 msgstr "příloha"
 
 msgid "file attached to this stream"
-msgstr "soubor připojený k tomuto proudu"
+msgstr "Soubor připojený k tomuto proudu"
 
 msgid "beats per minute"
-msgstr "taktů za minutu"
+msgstr "tempo"
 
 msgid "number of beats per minute in audio"
-msgstr "počet taktů ve zvuku za minutu"
+msgstr "Tempo (v počtech úderů za minutu) zvuku"
 
 msgid "keywords"
 msgstr "klíčová slova"
 
 msgid "comma separated keywords describing the content"
-msgstr "Ä\8darkami oddÄ\9blená klíčová slova popisující obsah"
+msgstr "Ä\8cárkami oddÄ\9blovaná klíčová slova popisující obsah"
 
 msgid "geo location name"
 msgstr "název místa"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
 "produced"
 msgstr ""
-"popisné místo čitelné člověkem nebo kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno"
+"Popisné místo v člověkem čitelné podobě, kde bylo médium nahráno nebo "
+"vytvořeno"
 
 msgid "geo location latitude"
 msgstr "zeměpisná šířka místa"
@@ -605,7 +601,7 @@ msgid ""
 "degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
 "southern latitudes)"
 msgstr ""
-"zeměpisná šířka místa, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno, ve stupních "
+"Zeměpisná šířka místa, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno, ve stupních "
 "podle WGS84 (nula na rovníku, záporné hodnoty pro jižní polokouli)"
 
 msgid "geo location longitude"
@@ -616,7 +612,7 @@ msgid ""
 "degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK,  "
 "negative values for western longitudes)"
 msgstr ""
-"zeměpisná délka místa, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno, ve stupních "
+"Zeměpisná délka místa, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno, ve stupních "
 "podle WGS84 (nula na hlavním poledníku v Greenwichi, záporné hodnoty pro "
 "západní polokouli)"
 
@@ -627,231 +623,224 @@ msgid ""
 "geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
 "according to WGS84 (zero is average sea level)"
 msgstr ""
-"zeměpisná výška místa, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno, v metrech "
+"Zeměpisná výška místa, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno, v metrech "
 "podle WGS84 (nula je průměrná hladina moře)"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location country"
-msgstr "zeměpisná délka místa"
+msgstr "země"
 
-#, fuzzy
 msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
-msgstr ""
-"popisné místo čitelné člověkem nebo kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno"
+msgstr "Anglický název země, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location city"
-msgstr "zeměpisná šířka místa"
+msgstr "město"
 
-#, fuzzy
 msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
-msgstr ""
-"popisné místo čitelné člověkem nebo kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno"
+msgstr "Anglický název města, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location sublocation"
-msgstr "zeměpisná výška místa"
+msgstr "upřesnění místa"
 
 msgid ""
 "a location whithin a city where the media has been produced or created (e.g. "
 "the neighborhood)"
-msgstr ""
+msgstr "Místo v rámci města, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location horizontal error"
-msgstr "název místa"
+msgstr "vodorovná chyba místa"
 
 msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
 msgstr ""
+"Předpokládaná chyba v udání polohy místa ve vodorovném směru (v metrech)"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location movement speed"
-msgstr "zeměpisná délka místa"
+msgstr "rychlost pohybu"
 
 msgid ""
 "movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
 msgstr ""
+"Rychlost pohybu zachytávacího zařízení, které mění svoji polohu (v m/s)"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location movement direction"
-msgstr "zeměpisná výška místa"
+msgstr "směr pohybu"
 
 msgid ""
 "indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
 "media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
 "means the geographic north, and increases clockwise"
 msgstr ""
+"Určuje směr pohybu zařízení provádějícího zachytávání média. Je prezentováno "
+"jako stupně v podobě desetinného čísla, kdy 0 značí zeměpisný sever a jde se "
+"po směru hodinových ručiček"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location capture direction"
-msgstr "zeměpisná výška místa"
+msgstr "směr zachytávání"
 
 msgid ""
 "indicates the direction the device is pointing to when capturing  a media. "
 "It is represented as degrees in floating point  representation, 0 means the "
 "geographic north, and increases clockwise"
 msgstr ""
+"Určuje směr, kterým je zařízení nasměrováno během zachytávání média. Je "
+"prezentováno jako stupně v podobě desetinného čísla, kdy 0 značí zeměpisný "
+"sever a jde se po směru hodinových ručiček"
 
 #. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
 msgid "show name"
-msgstr ""
+msgstr "název pořadu"
 
 msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
 msgstr ""
+"Název pořadu (televizního, podcastového apod.), ze kterého médium pochází"
 
 #. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
-#, fuzzy
 msgid "show sortname"
-msgstr "umělec pro řazení"
+msgstr "pořad pro účely řazení"
 
 msgid ""
 "Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
 msgstr ""
+"Název pořadu (televizního, podcastového apod.), ze kterého médium pochází; "
+"pro účely řazení"
 
-#, fuzzy
 msgid "episode number"
-msgstr "číslo disku"
+msgstr "číslo epizody"
 
 msgid "The episode number in the season the media is part of"
-msgstr ""
+msgstr "Číslo epizody v rámci řady, které je médium součástí"
 
-#, fuzzy
 msgid "season number"
-msgstr "číslo disku"
+msgstr "číslo řady"
 
 msgid "The season number of the show the media is part of"
-msgstr ""
+msgstr "Číslo řady v rámci pořadu, jehož je médium součástí"
 
-#, fuzzy
 msgid "lyrics"
-msgstr "licence"
+msgstr "text"
 
 msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
-msgstr ""
+msgstr "Text k médiu, obvykle text hudební skladby"
 
-#, fuzzy
 msgid "composer sortname"
-msgstr "název pro řazení"
+msgstr "skladatel pro účely řazení"
 
-#, fuzzy
 msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
-msgstr "osoby odpovědné za nahrávku pro řazení"
+msgstr "Osoba či osoby, které záznam složily; pro účely řazení"
 
 msgid "grouping"
-msgstr ""
+msgstr "seskupování"
 
 msgid ""
 "Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
 "of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
 msgstr ""
+"Skupiny vztahující se k médiu, které je rozloženo do více stop, třeba části "
+"koncertu. Jde o vyšší úroveň členění než jsou stopy, ale nižší než je album"
 
-#, fuzzy
 msgid "user rating"
-msgstr "trvání"
+msgstr "uživatelské hodnocení"
 
 msgid ""
 "Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
 "this media"
 msgstr ""
+"Hodnocení přidělené uživatelem. Čím vyšší hodnocení, tím se uživateli médium "
+"víc líbí"
 
 msgid "device manufacturer"
-msgstr ""
+msgstr "výrobce zařízení"
 
-#, fuzzy
 msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
-msgstr "verze kodéru používaného pro kódování tohoto proudu"
+msgstr "Výrobce zařízení použitého k vytvoření tohoto média"
 
 msgid "device model"
-msgstr ""
+msgstr "model zařízení"
 
-#, fuzzy
 msgid "Model of the device used to create this media"
-msgstr "verze kodéru používaného pro kódování tohoto proudu"
+msgstr "Model zařízení použitého k vytvoření tohoto média"
 
-#, fuzzy
 msgid "application name"
-msgstr "název místa"
+msgstr "název aplikace"
 
-#, fuzzy
 msgid "Application used to create the media"
-msgstr "verze kodéru používaného pro kódování tohoto proudu"
+msgstr "Aplikace použitá k vytvoření média"
 
 msgid "application data"
-msgstr ""
+msgstr "data aplikace"
 
 msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
-msgstr ""
+msgstr "Libovolná aplikační data, která jsou serializována do média"
 
 msgid "image orientation"
-msgstr ""
+msgstr "natočení obrázku"
 
 msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
-msgstr ""
+msgstr "Jak by měl být obrázek před zobrazením otočen nebo překlopen"
 
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
-msgstr "CHYBA: od elementu %s: %s\n"
+msgstr "CHYBA: od prvku %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Additional debug info:\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
-"Přídavné ladicí informace:\n"
+"Dodatečné ladicí informace:\n"
 "%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
-msgstr "zadán prázdný zásobník \"%s\", nedovoleno"
+msgstr "zadán prázdný zásobník „%s“, to není dovoleno"
 
 #, c-format
 msgid "no bin \"%s\", skipping"
-msgstr "zásobník \"%s\" neexistuje, přeskakuji"
+msgstr "zásobník „%s“ neexistuje, přeskakuje se"
 
 #, c-format
 msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
-msgstr "v elementu \"%2$s\" není vlastnost \"%1$s\""
+msgstr "v prvku „%2$s“ není žádná vlastnost „%1$s“"
 
 #, c-format
 msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
-msgstr "nemohu nastavit vlastnost \"%s\" v elementu \"%s\" na \"%s\""
+msgstr "nelze nastavit vlastnost „%s“ v prvku „%s“ na „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "could not link %s to %s"
-msgstr "nemohu připojit %s k %s"
+msgstr "nelze připojit prvek „%s“ k prvku „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "no element \"%s\""
-msgstr "element \"%s\" neexistuje"
+msgstr "prvek „%s“ neexistuje"
 
 #, c-format
 msgid "could not parse caps \"%s\""
-msgstr "nemohu zpracovat schopnosti \"%s\""
+msgstr "nelze zpracovat schopnosti „%s“"
 
 msgid "link without source element"
-msgstr "propojení bez elementu zdroje"
+msgstr "propojení bez zdrojového prvku"
 
 msgid "link without sink element"
-msgstr "propojení bez elementu spotřebiče"
+msgstr "propojení bez cílového prvku"
 
 #, c-format
 msgid "no source element for URI \"%s\""
-msgstr "neexistuje element zdroje pro URI \"%s\""
+msgstr "neexistuje žádný zdrojový prvek pro adresu URI „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "no element to link URI \"%s\" to"
-msgstr "neexistuje element, ke kterému připojit URI \"%s\""
+msgstr "neexistuje žádný prvek pro připojení adresy URI „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "no sink element for URI \"%s\""
-msgstr "neexistuje element spotřebiče pro URI \"%s\""
+msgstr "neexistuje žádný cílový prvek pro adresu URI „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
-msgstr "nemohu připojit element spotřebiče pro URI \"%s\""
+msgstr "nelze připojit cílový prvek pro adresu URI „%s“"
 
 msgid "empty pipeline not allowed"
 msgstr "prázdná roura není povolena"
@@ -863,7 +852,7 @@ msgid "Internal data flow error."
 msgstr "Interní chyba toku dat."
 
 msgid "A lot of buffers are being dropped."
-msgstr ""
+msgstr "Většina vyrovnávacích pamětí je vyřazena."
 
 msgid "Internal data flow problem."
 msgstr "Interní problém toku dat."
@@ -879,59 +868,58 @@ msgid ""
 "property takes a reference to the supplied GstCaps object."
 msgstr ""
 "Omezit povolené schopnosti (NULL znamená VŠECHNY). Nastavení této vlastnosti "
-"bere odkaz na zadaný objekt GstCaps."
+"přebírá odkaz na zadaný objekt GstCaps."
 
 msgid "No file name specified for writing."
-msgstr "Nezadán název souboru pro zápis."
+msgstr "Není zadán název souboru pro zápis."
 
 #, c-format
 msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
-msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro zápis."
+msgstr "Nelze otevřít soubor „%s“ pro zápis."
 
 #, c-format
 msgid "Error closing file \"%s\"."
-msgstr "Chyba při zavírání souboru \"%s\"."
+msgstr "Chyba při zavírání souboru „%s“."
 
 #, c-format
 msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
-msgstr "Chyba při posunu v souboru \"%s\"."
+msgstr "Chyba při posunu v souboru „%s“."
 
 #, c-format
 msgid "Error while writing to file \"%s\"."
-msgstr "Chyba při zápisu do souboru \"%s\"."
+msgstr "Chyba při zápisu do souboru „%s“."
 
 msgid "No file name specified for reading."
-msgstr "Nezadán název souboru pro čtení."
+msgstr "Není zadán název souboru pro čtení."
 
 #, c-format
 msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
-msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro čtení."
+msgstr "Nelze otevřít soubor „%s“ pro čtení."
 
 #, c-format
 msgid "Could not get info on \"%s\"."
-msgstr "Nemohu získat informace o \"%s\"."
+msgstr "Nelze získat informace o „%s“."
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is a directory."
-msgstr "\"%s\" je adresář."
+msgstr "„%s“ je složka."
 
 #, c-format
 msgid "File \"%s\" is a socket."
-msgstr "Soubor \"%s\" je socket."
+msgstr "Soubor „%s“ je soket."
 
 msgid "Failed after iterations as requested."
 msgstr "Selhání po iteracích podle požadavku."
 
 msgid "No Temp directory specified."
-msgstr ""
+msgstr "Není určena složka pro dočasné soubory."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not create temp file \"%s\"."
-msgstr "Nemohu získat informace o \"%s\"."
+msgstr "Nelze vytvořit dočasný soubor „%s“."
 
-#, fuzzy
 msgid "Error while writing to download file."
-msgstr "Chyba při zápisu do souboru \"%s\"."
+msgstr "Chyba při zápisu do stahovaného souboru."
 
 msgid "caps"
 msgstr "schopnosti"
@@ -967,16 +955,16 @@ msgid "controllable"
 msgstr "lze ovládat"
 
 msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
-msgstr ""
+msgstr "lze změnit ve stavu PRÁZDNÉ, PŘIPRAVENO, POZASTAVENO nebo PŘEHRÁVÁ"
 
 msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
-msgstr ""
+msgstr "lze měnit jen ve stavu PRÁZDNÉ, PŘIPRAVENO nebo POZASTAVENO"
 
 msgid "changeable only in NULL or READY state"
-msgstr ""
+msgstr "lze měnit jen ve stavu PRÁZDNÉ nebo PŘIPRAVENO"
 
 msgid "Blacklisted files:"
-msgstr ""
+msgstr "Soubory na černé listině:"
 
 msgid "Total count: "
 msgstr "Celkový počet: "
@@ -984,23 +972,23 @@ msgstr "Celkový počet: "
 #, c-format
 msgid "%d blacklisted file"
 msgid_plural "%d blacklisted files"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+msgstr[0] "%d soubor na černé listině"
+msgstr[1] "%d soubory na černé listině"
+msgstr[2] "%d souborů na černé listině"
 
 #, c-format
 msgid "%d plugin"
 msgid_plural "%d plugins"
-msgstr[0] "%d modul"
-msgstr[1] "%d moduly"
-msgstr[2] "%d modulů"
+msgstr[0] "%d zásuvný modul"
+msgstr[1] "%d zásuvné moduly"
+msgstr[2] "%d zásuvných modulů"
 
 #, c-format
 msgid "%d blacklist entry"
 msgid_plural "%d blacklist entries"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+msgstr[0] "%d záznam na černé listině"
+msgstr[1] "%d záznamy na černé listině"
+msgstr[2] "%d záznamů na černé listině"
 
 #, c-format
 msgid "%d feature"
@@ -1010,98 +998,98 @@ msgstr[1] "%d funkce"
 msgstr[2] "%d funkcí"
 
 msgid "Print all elements"
-msgstr "Vypsat všechny elementy"
+msgstr "Vypsat všechny prvky"
 
 msgid "Print list of blacklisted files"
-msgstr ""
+msgstr "Vypsat seznam souborů na černé listině"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
 "plugins provide.\n"
 "                                       Useful in connection with external "
 "automatic plugin installation mechanisms"
 msgstr ""
-"Vypsat strojem zpracovatelný seznam funkcí, které poskytuje zadaný modul.\n"
+"Vypsat strojem zpracovatelný seznam funkcí, které poskytuje zadaný nebo "
+"všechny zásuvné moduly.\n"
 "                                       Užitečné spolu s externími mechanismy "
-"pro automatickou instlaci modulů"
+"pro automatickou instalaci zásuvných modulů"
 
 msgid "List the plugin contents"
-msgstr ""
+msgstr "Vypsat obsah zásuvných modulů"
 
 msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
-msgstr ""
+msgstr "Vypsat podporovaná schémata URI, včetně prvků, které implementují"
 
 #, c-format
 msgid "Could not load plugin file: %s\n"
-msgstr "Nemohu načíst soubor modulu: %s\n"
+msgstr "Nelze načíst soubor se zásuvným modulem: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "No such element or plugin '%s'\n"
-msgstr "Element nebo modul '%s' neexistuje\n"
+msgstr "Prvek nebo zásuvný modul „%s“ neexistuje\n"
 
 msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
-msgstr ""
-"Použití: gst-xmllaunch <soubor.xml> [ element.vlastnost=hodnota ... ]\n"
+msgstr "Použití: gst-xmllaunch <soubor.xml> [prvek.vlastnost=hodnota…]\n"
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
-msgstr "CHYBA: zpracovávání xml souboru '%s' selhalo.\n"
+msgstr "CHYBA: zpracovávání souboru XML „%s“ selhalo.\n"
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
-msgstr "CHYBA: v souboru '%s' není element nejvyšší úrovně pipeline.\n"
+msgstr "CHYBA: v souboru „%s“ není žádný prvek „pipeline“ nejvyšší úrovně.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: v současné době je podporován jen jeden element nejvyšší úrovně."
+"VAROVÁNÍ: v současné době je podporován jen jeden prvek nejvyšší úrovně.\n"
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
-msgstr "CHYBA: nemohu zpracovat argument %d na příkazovém řádku: %s.\n"
+msgstr "CHYBA: nelze zpracovat argument %d na příkazovém řádku: %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: element nazvaný '%s' nenalezen.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: prvek s názvem „%s“ nebyl nalezen.\n"
 
 msgid "Index statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Přehledové statistiky"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
-msgstr "Dostal jsem zprávu elementu \"%s\" (%s): "
+msgstr "Obdržena zpráva čís. %u od prvku „%s“ (%s): "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
-msgstr "Dostal jsem zprávu elementu \"%s\" (%s): "
+msgstr "Obdržena zpráva čís. %u od přípojného bodu „%s:%s“ (%s): "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
-msgstr "Dostal jsem zprávu elementu \"%s\" (%s): "
+msgstr "Obdržena zpráva čís. %u od objektu „%s“ (%s): "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Got message #%u (%s): "
-msgstr "Dostal jsem zprávu elementu \"%s\" (%s): "
+msgstr "Obdržena zpráva čís. %u (%s): "
 
 #, c-format
 msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
-msgstr "Dostal jsem EOS od elementu \"%s\".\n"
+msgstr "Obdržen konec proudu od prvku „%s“.\n"
 
 #, c-format
 msgid "FOUND TAG      : found by element \"%s\".\n"
-msgstr "NALEZEN TAG    : nalezen elementem \"%s\".\n"
+msgstr ""
+"NALEZEN ŠTÍTEK: nalezen prvkem „%s“.\n"
+"\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "FOUND TAG      : found by pad \"%s:%s\".\n"
-msgstr "NALEZEN TAG    : nalezen elementem \"%s\".\n"
+msgstr "NALEZEN ŠTÍTEK: nalezen přípojným bodem „%s:%s“.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "FOUND TAG      : found by object \"%s\".\n"
-msgstr "NALEZEN TAG    : nalezen elementem \"%s\".\n"
+msgstr "NALEZEN ŠTÍTEK: nalezen objektem „%s“.\n"
 
 msgid "FOUND TAG\n"
-msgstr ""
+msgstr "NALEZEN ŠTÍTEK\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1113,55 +1101,52 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: od elementu %s: %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: od prvku %s: %s\n"
 
 msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
-msgstr "Předtočeno, čekám na dokončení ukládání do vyrovnávácí paměti...\n"
+msgstr "Předvinuto, čeká se na dokončení ukládání do vyrovnávací paměti…\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "buffering..."
-msgstr "ukládám do vyrovnávací paměti... %d  \n"
+msgstr "ukládá se do vyrovnávací paměti…"
 
 msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
 msgstr ""
-"Ukládání do vyrovnávací paměti hotovo, nastavuji rouru na PŘEHRÁVÁ ...\n"
+"Ukládání do vyrovnávací paměti hotovo, nastavuje se roura na PŘEHRÁVÁ…\n"
 
 msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
-msgstr ""
-"Ukládám do vyrovnávací paměti hotovo, nastavuji rouru na POZASTAVENA ...\n"
+msgstr "Ukládá se do vyrovnávací paměti, nastavuje se roura na POZASTAVENA…\n"
 
 msgid "Redistribute latency...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Šíří se zpoždění…\n"
 
 #, c-format
 msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavuje se stav na %s na základě požadavku od %s…\n"
 
 msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
-msgstr "Přerušení: Zastavuji rouru ...\n"
+msgstr "Přerušení: Zastavuje se roura…\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Missing element: %s\n"
-msgstr "element \"%s\" neexistuje"
+msgstr "prvek „%s“ neexistuje"
 
 msgid "Output tags (also known as metadata)"
-msgstr "Vypsat tagy (také známé jako metadata)"
+msgstr "Vypsat štítky (známé také jako metadata)"
 
 msgid "Output status information and property notifications"
 msgstr "Vypsat informace o stavu a upozornění na vlastnosti"
 
-#, fuzzy
 msgid "Do not print any progress information"
-msgstr "Nevypisovat informace o stavu s TYPEM"
+msgstr "Nevypisovat žádné informace o průběhu"
 
 msgid "Output messages"
 msgstr "Zprávy výstupu"
 
 msgid "Do not output status information of TYPE"
-msgstr "Nevypisovat informace o stavu s TYPEM"
+msgstr "Pro TYP nevypisovat stavové informace"
 
 msgid "TYPE1,TYPE2,..."
-msgstr "TYP1,TYP2,..."
+msgstr "TYP1,TYP2,"
 
 msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
 msgstr "Uložit reprezentaci roury v xml do SOUBORu a skončit"
@@ -1172,158 +1157,81 @@ msgstr "SOUBOR"
 msgid "Do not install a fault handler"
 msgstr "Neinstalovat obsluhu výjimek"
 
-#, fuzzy
 msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
-msgstr "Neinstalovat obsluhu výjimek"
+msgstr "Neinstalovat obsluhu signálů SIGUSR1 a SIGUSR2"
 
 msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
-msgstr "Vypisovat stopu alokace (je-li povoleno při kompilaci)"
+msgstr "Vypisovat sledování přidělování paměti (je-li povoleno při překladu)"
 
 msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
-msgstr ""
+msgstr "Vynucuje se zakončení proudu (EOS) před vypnutím roury"
 
 msgid "Gather and print index statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Sesbírat a vypsat přehledové statistiky"
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
-msgstr "CHYBA: nelze vytvořit rouru: %s.\n"
+msgstr "CHYBA: nelze sestavit rouru: %s.\n"
 
 msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
-msgstr "CHYBA: nelze vytvořit rouru.\n"
+msgstr "CHYBA: nelze sestavit rouru.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: chybná roura: %s\n"
 
 msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
-msgstr "CHYBA: element 'pipeline' nebyl nalezen.\n"
+msgstr "CHYBA: prvek „pipeline“ nebyl nalezen.\n"
 
 msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
-msgstr "Nastavuji rouru na POZASTAVENA ...\n"
+msgstr "Nastavuje se rouru na POZASTAVENA…\n"
 
 # On strike?
 msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
-msgstr "CHYBA: Roura nechce pozastavit.\n"
+msgstr "CHYBA: Roura se nechce pozastavit.\n"
 
 msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
-msgstr "Roura žije a nepotřebuje PŘEDTOČENÍ ...\n"
+msgstr "Roura žije a nepotřebuje PŘEDVINUTÍ…\n"
 
 msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
-msgstr "Roura se PŘEDTÁČÍ ...\n"
+msgstr "Roura se PŘEDVINUJE…\n"
 
 # On strike?
 msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
-msgstr "CHYBA: roura nechce předtáčet.\n"
+msgstr "CHYBA: roura se nechce předvinout.\n"
 
 msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
-msgstr "Roura je PŘEDTOČENA ...\n"
+msgstr "Roura je PŘEDVINUTA…\n"
 
 msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
-msgstr "Nastavuji rouro na PŘEHRÁVÁ ...\n"
+msgstr "Nastavuje se roura na PŘEHRÁVÁNÍ…\n"
 
 # On strike?
 msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
-msgstr "CHYBA: roura nechce hrát.\n"
+msgstr "CHYBA: roura nechce přehrávat.\n"
 
 msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
 msgstr ""
+"Zakončení proudu (EOS) při vypnutí povoleno -- Vynucuje se zakončení proudu "
+"v rouře\n"
 
 msgid "Waiting for EOS...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Čeká se na konec proudu (EOS)…\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
-msgstr "Přerušení: Zastavuji rouru ...\n"
+msgstr "Obdržen konec proudu (EOS) – zastavuje se roura…\n"
 
 msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nastala chyba při čekání na konec proudu (EOS)\n"
 
 msgid "Execution ended after %"
 msgstr "Provádění skončilo po %"
 
 msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
-msgstr "Nastavuji rouru na PŘIPRAVENA ...\n"
+msgstr "Nastavuje se roura na PŘIPRAVENA…\n"
 
 msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
-msgstr "Nastavuji rouru na NULL ...\n"
+msgstr "Nastavuje se roura na PRÁZDNÁ…\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Freeing pipeline ...\n"
-msgstr "Nastavuji rouru na NULL ...\n"
-
-#~ msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
-#~ msgstr "Chyba při zapisování cache registru do %s: %s"
-
-#~ msgid "Error re-scanning registry %s: %s"
-#~ msgstr "Chyba při opětovném prohledávání registru %s: %s"
-
-#~ msgid "Error re-scanning registry %s"
-#~ msgstr "Chyba při opětovném prohledávání registru %s"
-
-#~ msgid "Internal GStreamer error: state change failed."
-#~ msgstr "Interní chyba GStreameru: změna stavu selhala."
-
-#~ msgid "Error while writing to file descriptor \"%d\"."
-#~ msgstr "Chyba při zápisu do deksriptoru souboru \"%d\"."
-
-#~ msgid "File descriptor \"%d\" is not valid."
-#~ msgstr "Deskriptor souboru \"%d\" není platný."
-
-#~ msgid "FREEING pipeline ...\n"
-#~ msgstr "UVOLŇUJI rouru ...\n"
-
-#~ msgid "original location of file as a URI"
-#~ msgstr "původní umístění souboru jako URI"
-
-#~ msgid "Disable accelerated CPU instructions"
-#~ msgstr "Zakázat akcelerované instrukce CPU"
-
-#~ msgid "SCHEDULER"
-#~ msgstr "PLÁNOVAČ"
-
-#~ msgid "Registry to use"
-#~ msgstr "Registr, který používat"
-
-#~ msgid "REGISTRY"
-#~ msgstr "REGISTR"
-
-#~ msgid "path list for loading plugins (separated by '%s')"
-#~ msgstr "seznam cest pro načítání modulů (oddělený '%s')"
-
-#~ msgid "Scheduler to use (default is '%s')"
-#~ msgstr "Plánovač, který používat (implicitní je '%s')"
-
-#~ msgid "There is no element present to handle the stream's mime type %s."
-#~ msgstr "Není přítomen žádý element pro obsloužení proudu s typem mime %s."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Execution ended after %s iterations (sum %s ns, average %s ns, min %s ns, "
-#~ "max %s ns).\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Provádění skončilo po %s iteracích (celkem %s ns, průměr %s ns, min %s "
-#~ "ns, max %s ns).\n"
-
-#~ msgid "Number of times to iterate pipeline"
-#~ msgstr "Kolikrát iterovat rouru"
-
-#~ msgid "         Trying to run anyway.\n"
-#~ msgstr "         Přesto se ji pokouším spustit.\n"
-
-#~ msgid "Added plugin %s with %d %s.\n"
-#~ msgstr "Přidán modul %s s %d %s.\n"
-
-#~ msgid "Added path   %s to %s \n"
-#~ msgstr "Přidána cesta %s do %s \n"
-
-#~ msgid "Rebuilding %s (%s) ...\n"
-#~ msgstr "Znovu sestavuji %s (%s) ...\n"
-
-#~ msgid "Trying to load %s ...\n"
-#~ msgstr "Pokouším se načíst %s ...\n"
-
-#~ msgid "Error loading %s\n"
-#~ msgstr "Chyba při načítání %s\n"
-
-#~ msgid "Loaded %d plugins with %d %s.\n"
-#~ msgstr "Načteno %d modulů s %d %s.\n"
+msgstr "Uvolňuje se roura…\n"
diff --git a/po/eo.po b/po/eo.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8cf2c4e
--- /dev/null
+++ b/po/eo.po
@@ -0,0 +1,1171 @@
+# Esperanto translation for gstreamer.
+# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
+# Kristjan SCHMIDT <kristjan.schmidt@googlemail.com>, 2011.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-10 00:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-06-04 21:11+0100\n"
+"Last-Translator: Kristjan SCHMIDT <kristjan.schmidt@googlemail.com>\n"
+"Language-Team: Esperanto <translation-team-eo@lists.sourceforge.net>\n"
+"Language: eo\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+msgid "Print the GStreamer version"
+msgstr "Eligi la version de GStreamer"
+
+msgid "Make all warnings fatal"
+msgstr "Igi ĉiujn avertojn fatalaj"
+
+msgid "Print available debug categories and exit"
+msgstr "Eligi disponeblaj sencimig-koategorioj kaj eliri"
+
+msgid ""
+"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
+msgstr ""
+
+msgid "LEVEL"
+msgstr "NIVELO"
+
+msgid ""
+"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
+"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
+msgstr ""
+
+msgid "LIST"
+msgstr "LISTO"
+
+msgid "Disable colored debugging output"
+msgstr ""
+
+msgid "Disable debugging"
+msgstr "Elŝalti sencimigon"
+
+msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
+msgstr ""
+
+msgid "Colon-separated paths containing plugins"
+msgstr ""
+
+msgid "PATHS"
+msgstr "VOJOJ"
+
+msgid ""
+"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
+"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
+msgstr ""
+
+msgid "PLUGINS"
+msgstr "KROMPROGRAMOJ"
+
+msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
+msgstr ""
+
+msgid "Disable updating the registry"
+msgstr ""
+
+msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
+msgstr ""
+
+msgid "GStreamer Options"
+msgstr "Opcioj de GStreamer"
+
+msgid "Show GStreamer Options"
+msgstr "Montri la opcijon de GStreamer"
+
+msgid "Unknown option"
+msgstr "Nekonata opcio"
+
+msgid "GStreamer encountered a general core library error."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
+msgstr ""
+
+msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
+"proper error message with the reason for the failure."
+msgstr ""
+
+msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
+msgstr ""
+
+msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
+msgstr ""
+
+msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
+msgstr ""
+
+msgid "Internal GStreamer error: event problem."
+msgstr ""
+
+msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
+msgstr ""
+
+msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
+msgstr ""
+
+msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
+msgstr ""
+
+msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
+msgstr ""
+
+msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
+"disabled."
+msgstr ""
+
+msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
+msgstr ""
+
+msgid "Could not initialize supporting library."
+msgstr ""
+
+msgid "Could not close supporting library."
+msgstr ""
+
+msgid "Could not configure supporting library."
+msgstr ""
+
+msgid "Encoding error."
+msgstr ""
+
+msgid "GStreamer encountered a general resource error."
+msgstr ""
+
+msgid "Resource not found."
+msgstr "Ne trovis risurcon."
+
+msgid "Resource busy or not available."
+msgstr "Risurco estas okupite aŭ ne disponeble."
+
+msgid "Could not open resource for reading."
+msgstr "Ne eblas melfermi la risurcon por legado."
+
+msgid "Could not open resource for writing."
+msgstr "Ne eblas melfermi la risurcon por skribado."
+
+msgid "Could not open resource for reading and writing."
+msgstr "Ne eblas melfermi la risurcon por legado kaj skribado."
+
+msgid "Could not close resource."
+msgstr "Ne eblas fermi la risurcon."
+
+msgid "Could not read from resource."
+msgstr "Ne eblas legi de la risurco."
+
+msgid "Could not write to resource."
+msgstr "Ne eblas skribi al la risurco."
+
+msgid "Could not perform seek on resource."
+msgstr ""
+
+msgid "Could not synchronize on resource."
+msgstr ""
+
+msgid "Could not get/set settings from/on resource."
+msgstr ""
+
+msgid "No space left on the resource."
+msgstr ""
+
+msgid "GStreamer encountered a general stream error."
+msgstr ""
+
+msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
+msgstr ""
+
+msgid "Could not determine type of stream."
+msgstr ""
+
+msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
+msgstr ""
+
+msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
+msgstr ""
+
+msgid "Could not decode stream."
+msgstr ""
+
+msgid "Could not encode stream."
+msgstr ""
+
+msgid "Could not demultiplex stream."
+msgstr ""
+
+msgid "Could not multiplex stream."
+msgstr ""
+
+msgid "The stream is in the wrong format."
+msgstr ""
+
+msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
+"been supplied."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "No error message for domain %s."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
+msgstr ""
+
+msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
+msgstr ""
+
+msgid "title"
+msgstr "titolo"
+
+msgid "commonly used title"
+msgstr ""
+
+msgid "title sortname"
+msgstr ""
+
+msgid "commonly used title for sorting purposes"
+msgstr ""
+
+msgid "artist"
+msgstr "artisto"
+
+msgid "person(s) responsible for the recording"
+msgstr ""
+
+msgid "artist sortname"
+msgstr ""
+
+msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
+msgstr ""
+
+msgid "album"
+msgstr "albumo"
+
+msgid "album containing this data"
+msgstr ""
+
+msgid "album sortname"
+msgstr ""
+
+msgid "album containing this data for sorting purposes"
+msgstr ""
+
+msgid "album artist"
+msgstr "album-artisto"
+
+msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
+msgstr ""
+
+msgid "album artist sortname"
+msgstr ""
+
+msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
+msgstr ""
+
+msgid "date"
+msgstr "dato"
+
+msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
+msgstr ""
+
+msgid "datetime"
+msgstr "datohoro"
+
+msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
+msgstr ""
+
+msgid "genre"
+msgstr "ĝenro"
+
+msgid "genre this data belongs to"
+msgstr ""
+
+msgid "comment"
+msgstr "komento"
+
+msgid "free text commenting the data"
+msgstr ""
+
+msgid "extended comment"
+msgstr ""
+
+msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
+msgstr ""
+
+msgid "track number"
+msgstr ""
+
+msgid "track number inside a collection"
+msgstr ""
+
+msgid "track count"
+msgstr ""
+
+msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
+msgstr ""
+
+msgid "disc number"
+msgstr "disk-numero"
+
+msgid "disc number inside a collection"
+msgstr ""
+
+msgid "disc count"
+msgstr "disk-nombro"
+
+msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
+msgstr ""
+
+msgid "location"
+msgstr "loko"
+
+msgid ""
+"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
+"is hosted)"
+msgstr ""
+
+msgid "homepage"
+msgstr "hejmpaĝo"
+
+msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
+msgstr ""
+
+msgid "description"
+msgstr "priskribo"
+
+msgid "short text describing the content of the data"
+msgstr ""
+
+msgid "version"
+msgstr "versio"
+
+msgid "version of this data"
+msgstr "versi de tiu datumo"
+
+msgid "ISRC"
+msgstr ""
+
+msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
+msgstr ""
+
+msgid "organization"
+msgstr ""
+
+msgid "copyright"
+msgstr "kopirajto"
+
+msgid "copyright notice of the data"
+msgstr ""
+
+msgid "copyright uri"
+msgstr ""
+
+msgid "URI to the copyright notice of the data"
+msgstr ""
+
+msgid "encoded by"
+msgstr ""
+
+msgid "name of the encoding person or organization"
+msgstr ""
+
+msgid "contact"
+msgstr "kontakto"
+
+msgid "contact information"
+msgstr ""
+
+msgid "license"
+msgstr "permesilo"
+
+msgid "license of data"
+msgstr "permesilo de la datumoj"
+
+msgid "license uri"
+msgstr ""
+
+msgid "URI to the license of the data"
+msgstr ""
+
+msgid "performer"
+msgstr ""
+
+msgid "person(s) performing"
+msgstr ""
+
+msgid "composer"
+msgstr "komponisto"
+
+msgid "person(s) who composed the recording"
+msgstr ""
+
+msgid "duration"
+msgstr "daŭro"
+
+msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
+msgstr ""
+
+msgid "codec"
+msgstr "kodeko"
+
+msgid "codec the data is stored in"
+msgstr ""
+
+msgid "video codec"
+msgstr "video-kodeko"
+
+msgid "codec the video data is stored in"
+msgstr ""
+
+msgid "audio codec"
+msgstr "son-kodeko"
+
+msgid "codec the audio data is stored in"
+msgstr ""
+
+msgid "subtitle codec"
+msgstr "subtekst-kodeko"
+
+msgid "codec the subtitle data is stored in"
+msgstr ""
+
+msgid "container format"
+msgstr ""
+
+msgid "container format the data is stored in"
+msgstr ""
+
+msgid "bitrate"
+msgstr "bitrapido"
+
+msgid "exact or average bitrate in bits/s"
+msgstr ""
+
+msgid "nominal bitrate"
+msgstr ""
+
+msgid "nominal bitrate in bits/s"
+msgstr ""
+
+msgid "minimum bitrate"
+msgstr ""
+
+msgid "minimum bitrate in bits/s"
+msgstr ""
+
+msgid "maximum bitrate"
+msgstr ""
+
+msgid "maximum bitrate in bits/s"
+msgstr ""
+
+msgid "encoder"
+msgstr ""
+
+msgid "encoder used to encode this stream"
+msgstr ""
+
+msgid "encoder version"
+msgstr ""
+
+msgid "version of the encoder used to encode this stream"
+msgstr ""
+
+msgid "serial"
+msgstr ""
+
+msgid "serial number of track"
+msgstr ""
+
+msgid "replaygain track gain"
+msgstr ""
+
+msgid "track gain in db"
+msgstr ""
+
+msgid "replaygain track peak"
+msgstr ""
+
+msgid "peak of the track"
+msgstr ""
+
+msgid "replaygain album gain"
+msgstr ""
+
+msgid "album gain in db"
+msgstr ""
+
+msgid "replaygain album peak"
+msgstr ""
+
+msgid "peak of the album"
+msgstr ""
+
+msgid "replaygain reference level"
+msgstr ""
+
+msgid "reference level of track and album gain values"
+msgstr ""
+
+msgid "language code"
+msgstr "Lingvokodo"
+
+msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1"
+msgstr ""
+
+msgid "image"
+msgstr "bildo"
+
+msgid "image related to this stream"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
+msgid "preview image"
+msgstr ""
+
+msgid "preview image related to this stream"
+msgstr ""
+
+msgid "attachment"
+msgstr "kunsendaĵo"
+
+msgid "file attached to this stream"
+msgstr ""
+
+msgid "beats per minute"
+msgstr ""
+
+msgid "number of beats per minute in audio"
+msgstr ""
+
+msgid "keywords"
+msgstr ""
+
+msgid "comma separated keywords describing the content"
+msgstr ""
+
+msgid "geo location name"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
+"produced"
+msgstr ""
+
+msgid "geo location latitude"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
+"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
+"southern latitudes)"
+msgstr ""
+
+msgid "geo location longitude"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
+"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK,  "
+"negative values for western longitudes)"
+msgstr ""
+
+msgid "geo location elevation"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
+"according to WGS84 (zero is average sea level)"
+msgstr ""
+
+msgid "geo location country"
+msgstr ""
+
+msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
+msgstr ""
+
+msgid "geo location city"
+msgstr ""
+
+msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
+msgstr ""
+
+msgid "geo location sublocation"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"a location whithin a city where the media has been produced or created (e.g. "
+"the neighborhood)"
+msgstr ""
+
+msgid "geo location horizontal error"
+msgstr ""
+
+msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
+msgstr ""
+
+msgid "geo location movement speed"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
+msgstr ""
+
+msgid "geo location movement direction"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
+"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
+"means the geographic north, and increases clockwise"
+msgstr ""
+
+msgid "geo location capture direction"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"indicates the direction the device is pointing to when capturing  a media. "
+"It is represented as degrees in floating point  representation, 0 means the "
+"geographic north, and increases clockwise"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
+msgid "show name"
+msgstr "montri nomon"
+
+msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
+msgid "show sortname"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
+msgstr ""
+
+msgid "episode number"
+msgstr ""
+
+msgid "The episode number in the season the media is part of"
+msgstr ""
+
+msgid "season number"
+msgstr ""
+
+msgid "The season number of the show the media is part of"
+msgstr ""
+
+msgid "lyrics"
+msgstr "lirikoj"
+
+msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
+msgstr ""
+
+msgid "composer sortname"
+msgstr ""
+
+msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
+msgstr ""
+
+msgid "grouping"
+msgstr "grupado"
+
+msgid ""
+"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
+"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
+msgstr ""
+
+msgid "user rating"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
+"this media"
+msgstr ""
+
+msgid "device manufacturer"
+msgstr ""
+
+msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
+msgstr ""
+
+msgid "device model"
+msgstr ""
+
+msgid "Model of the device used to create this media"
+msgstr ""
+
+msgid "application name"
+msgstr ""
+
+msgid "Application used to create the media"
+msgstr ""
+
+msgid "application data"
+msgstr ""
+
+msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
+msgstr ""
+
+msgid "image orientation"
+msgstr ""
+
+msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
+msgstr ""
+
+msgid ", "
+msgstr ", "
+
+#, c-format
+msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Additional debug info:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "no bin \"%s\", skipping"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "could not link %s to %s"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "no element \"%s\""
+msgstr "neniu elemento \"%s\""
+
+#, c-format
+msgid "could not parse caps \"%s\""
+msgstr ""
+
+msgid "link without source element"
+msgstr ""
+
+msgid "link without sink element"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "no source element for URI \"%s\""
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "no element to link URI \"%s\" to"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "no sink element for URI \"%s\""
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
+msgstr ""
+
+msgid "empty pipeline not allowed"
+msgstr ""
+
+msgid "Internal clock error."
+msgstr ""
+
+msgid "Internal data flow error."
+msgstr ""
+
+msgid "A lot of buffers are being dropped."
+msgstr ""
+
+msgid "Internal data flow problem."
+msgstr ""
+
+msgid "Internal data stream error."
+msgstr "Interna datumflu-eraro."
+
+msgid "Filter caps"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
+"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
+msgstr ""
+
+msgid "No file name specified for writing."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
+msgstr "Ne eblis malfermi la dosieron \"%s\" por skribi."
+
+#, c-format
+msgid "Error closing file \"%s\"."
+msgstr "Eraro dum fermado de la dosiero \"%s\"."
+
+#, c-format
+msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Error while writing to file \"%s\"."
+msgstr "Eraro dum skribo al la dosiero \"%s\"."
+
+msgid "No file name specified for reading."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Could not get info on \"%s\"."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is a directory."
+msgstr "\"%s\" estas dosierujo."
+
+#, c-format
+msgid "File \"%s\" is a socket."
+msgstr ""
+
+msgid "Failed after iterations as requested."
+msgstr ""
+
+msgid "No Temp directory specified."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Could not create temp file \"%s\"."
+msgstr ""
+
+msgid "Error while writing to download file."
+msgstr ""
+
+msgid "caps"
+msgstr ""
+
+msgid "detected capabilities in stream"
+msgstr ""
+
+msgid "minimum"
+msgstr "minimumo"
+
+msgid "maximum"
+msgstr "maksimumo"
+
+msgid "force caps"
+msgstr ""
+
+msgid "force caps without doing a typefind"
+msgstr ""
+
+msgid "Stream contains no data."
+msgstr ""
+
+msgid "Implemented Interfaces:\n"
+msgstr ""
+
+msgid "readable"
+msgstr "legeble"
+
+msgid "writable"
+msgstr "skribeble"
+
+msgid "controllable"
+msgstr "regeble"
+
+msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
+msgstr ""
+
+msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
+msgstr ""
+
+msgid "changeable only in NULL or READY state"
+msgstr ""
+
+msgid "Blacklisted files:"
+msgstr ""
+
+msgid "Total count: "
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "%d blacklisted file"
+msgid_plural "%d blacklisted files"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d plugin"
+msgid_plural "%d plugins"
+msgstr[0] "%d kromprogramo"
+msgstr[1] "%d kromprogramoj"
+
+#, c-format
+msgid "%d blacklist entry"
+msgid_plural "%d blacklist entries"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d feature"
+msgid_plural "%d features"
+msgstr[0] "%d trajto"
+msgstr[1] "%d trajtoj"
+
+msgid "Print all elements"
+msgstr "Eligi ĉiujn elementojn"
+
+msgid "Print list of blacklisted files"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
+"plugins provide.\n"
+"                                       Useful in connection with external "
+"automatic plugin installation mechanisms"
+msgstr ""
+
+msgid "List the plugin contents"
+msgstr ""
+
+msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Could not load plugin file: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "No such element or plugin '%s'\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Index statistics"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Got message #%u (%s): "
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "FOUND TAG      : found by element \"%s\".\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "FOUND TAG      : found by pad \"%s:%s\".\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "FOUND TAG      : found by object \"%s\".\n"
+msgstr ""
+
+msgid "FOUND TAG\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"INFO:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"INFORMO:\n"
+"%s\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
+msgstr "AVERTO: de elemento %s: %s\n"
+
+msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
+msgstr ""
+
+msgid "buffering..."
+msgstr "bufrado..."
+
+msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Redistribute latency...\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Missing element: %s\n"
+msgstr "neniu elemento \"%s\""
+
+msgid "Output tags (also known as metadata)"
+msgstr ""
+
+msgid "Output status information and property notifications"
+msgstr ""
+
+msgid "Do not print any progress information"
+msgstr ""
+
+msgid "Output messages"
+msgstr ""
+
+msgid "Do not output status information of TYPE"
+msgstr ""
+
+msgid "TYPE1,TYPE2,..."
+msgstr "TIPO1,TIPO2,..."
+
+msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
+msgstr ""
+
+msgid "FILE"
+msgstr "DOSIERO"
+
+msgid "Do not install a fault handler"
+msgstr ""
+
+msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
+msgstr ""
+
+msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
+msgstr ""
+
+msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
+msgstr ""
+
+msgid "Gather and print index statistics"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
+msgstr ""
+
+msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
+msgstr ""
+
+msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
+msgstr ""
+
+msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
+msgstr ""
+
+msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Waiting for EOS...\n"
+msgstr ""
+
+msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
+msgstr ""
+
+msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Execution ended after %"
+msgstr ""
+
+msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Freeing pipeline ...\n"
+msgstr ""
index 84e17719b5115d9c697232b11b3e513efbb4aec9..b8b3b21f4e0334064e3ef52568832a3efdb9aaaa 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -1,21 +1,21 @@
-# translation of gstreamer-0.10.30.3.po to Español
+# translation of gstreamer-0.10.32.2.po to Español
 # spanish translation for gstreamer
 # This file is put in the public domain.
-# Jorge González González <aloriel@gmail.com>, 2009, 2010.
+# Jorge González <jorgegonz@svn.gnome.org>, 2009, 2010, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.30.3\n"
+"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-06-04 13:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-01 18:11+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-10 00:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-10-02 15:45+0200\n"
 "Last-Translator: Jorge González González <aloriel@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Spanish <es@li.org>\n"
 "Language: es\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 msgid "Print the GStreamer version"
 msgstr "Imprimir la versión de GStreamer"
@@ -410,12 +410,11 @@ msgstr "URI a los derechos de autor"
 msgid "URI to the copyright notice of the data"
 msgstr "URI a la nota de derechos de autor de los datos"
 
-#, fuzzy
 msgid "encoded by"
-msgstr "codificador"
+msgstr "codificado por"
 
 msgid "name of the encoding person or organization"
-msgstr ""
+msgstr "Nombre de la persona u organización que lo codificó"
 
 msgid "contact"
 msgstr "contacto"
@@ -1065,7 +1064,7 @@ msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
 msgstr "ADVERTENCIA: no se encontró el elemento llamado «%s».\n"
 
 msgid "Index statistics"
-msgstr ""
+msgstr "índice de las estadísticas"
 
 #, c-format
 msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
@@ -1179,7 +1178,7 @@ msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
 msgstr "Forzar EOS en las fuentes antes de cerrar la tubería"
 
 msgid "Gather and print index statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Obtener y mostrar el índice de las estadísticas"
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
index f456f8f4869a7914f3a4c08791faad3a655ba76d..021f6eed5826c0cfa979d2fdc14fd4a67fcda767 100644 (file)
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -4,11 +4,11 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.31.2\n"
+"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-06-04 13:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-04-13 05:19+0000\n"
-"Last-Translator: Francisco Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-10 00:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-05 12:49+0200\n"
+"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@ubuntu.com>\n"
 "Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
 "Language: gl_ES\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -404,12 +404,11 @@ msgstr "URI aos dereitos de autor"
 msgid "URI to the copyright notice of the data"
 msgstr "URI á nota de dereitos de autoría dos datos"
 
-#, fuzzy
 msgid "encoded by"
-msgstr "codificador"
+msgstr "codificado por"
 
 msgid "name of the encoding person or organization"
-msgstr ""
+msgstr "nome da persoa ou organización codificadora"
 
 msgid "contact"
 msgstr "contacto"
@@ -1053,7 +1052,7 @@ msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
 msgstr "AVISO: non se atopou o elemento nomeado «%s».\n"
 
 msgid "Index statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Estatísticas do índice"
 
 #, c-format
 msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
@@ -1167,7 +1166,7 @@ msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
 msgstr "Forzar EOS nas orixes antes de pechar a canalización"
 
 msgid "Gather and print index statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Obter e imprimir as estatísticas do índice"
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
index 7f1fe7f44060b9ecb75d2e6f8521abc97a222e5f..beefdf23d982c39f78de430aaf9defba3f216881 100644 (file)
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -1,16 +1,18 @@
-# -*- mode:po; coding:utf-8; -*- Slovenian message catalogue for gstreamer.
+# Slovenian translation of gstreamer.
 # This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
-# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2005 - 2011 Free Software Foundation, Inc.
 #
-# Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2010.
+# Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2010 - 2011.
+# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2011.
+# Klemen Košir <klemen.kosir@gmx.com>, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.29.2\n"
+"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-06-04 13:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-18 20:21+0100\n"
-"Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-10 00:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-22 15:02+0100\n"
+"Last-Translator: Klemen Košir <klemen.kosir@gmx.com>\n"
 "Language-Team: Slovenian <translation-team-sl@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: sl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,24 +20,21 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
-"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
-"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 
 msgid "Print the GStreamer version"
-msgstr "Izpiši različico programa GStreamer"
+msgstr "Izpiše različico programa GStreamer"
 
 msgid "Make all warnings fatal"
 msgstr "Izpiši vsa opozorila kot usodna"
 
 msgid "Print available debug categories and exit"
-msgstr "Izpiši razpoložljive kategorije razhroščevanja in končaj"
+msgstr "Izpiše razpoložljive kategorije razhroščevanja in se konča"
 
 msgid ""
 "Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
 msgstr ""
 "Privzeta raven razhroščevanja od 1 (le napake) do 5 (karkoli). Vrednost 0 "
-"pomeni brez odvoda."
+"pomeni brez izpisa."
 
 msgid "LEVEL"
 msgstr "RAVEN"
@@ -51,7 +50,7 @@ msgid "LIST"
 msgstr "SEZNAM"
 
 msgid "Disable colored debugging output"
-msgstr "Omogoči obarvani razhroščevalni odvod"
+msgstr "Onemogoči obarvani razhroščevalni izpis"
 
 msgid "Disable debugging"
 msgstr "Onemogoči razhroščevanje"
@@ -69,32 +68,32 @@ msgid ""
 "Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
 "environment variable GST_PLUGIN_PATH"
 msgstr ""
-"Z vejico ločen seznam vstavkov za uporabo ob seznamu, ki je shranjen z "
-"okoljsko spremenljivko GST_PLUGIN_PATH"
+"Z vejico ločen seznam vstavkov za uporabo ob seznamu, ki je shranjen v "
+"okoljski spremenljivki GST_PLUGIN_PATH"
 
 msgid "PLUGINS"
 msgstr "VSTAVKI"
 
 msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
-msgstr ""
+msgstr "Onemogoči ujemanje napak členjenja med nalaganjem vstavkov"
 
 msgid "Disable updating the registry"
 msgstr "Onemogoči posodabljanje vpisnika"
 
 msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
-msgstr ""
+msgstr "Onemogoči ustvarjanje pomožnih procesov med pregledovanjem vpisnika"
 
 msgid "GStreamer Options"
 msgstr "Možnosti GStreamer"
 
 msgid "Show GStreamer Options"
-msgstr "Pokaži možnosti GStreamer."
+msgstr "Pokaži možnosti GStreamer"
 
 msgid "Unknown option"
 msgstr "Neznana možnost"
 
 msgid "GStreamer encountered a general core library error."
-msgstr "Prišlo je do splošne napake jedra knjižnice"
+msgstr "V programu GStreamer je prišlo do splošne napake jedrne knjižnice."
 
 msgid ""
 "GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
@@ -111,31 +110,31 @@ msgstr ""
 "za to vrsto napake."
 
 msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
-msgstr "Notranja GStreamer napaka: težave pladnja."
+msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave pladnja."
 
 msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
-msgstr "Notranja GStreamer napaka: težave z nitenjem."
+msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave z nitenjem."
 
 msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
-msgstr "Notranja GStreamer napaka: težave z pregovarjanjem."
+msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave s pogajanjem."
 
 msgid "Internal GStreamer error: event problem."
-msgstr "Notranja GStreamer napaka: težave z dogodkom."
+msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave z dogodkom."
 
 msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
-msgstr "Notranja GStreamer napaka: težave z iskanjem."
+msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave z iskanjem."
 
 msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
-msgstr "Notranja GStreamer napaka: težave z velikimi črkami."
+msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave z velikimi črkami."
 
 msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
-msgstr "Notranja GStreamer napaka: težave z oznako."
+msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave z oznako."
 
 msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
 msgstr "Namestitvi GStreamer manjka vstavek."
 
 msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
-msgstr "Notranja GStreamer napaka: težave z uro."
+msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave z uro."
 
 msgid ""
 "This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
@@ -143,22 +142,22 @@ msgid ""
 msgstr "Program poskuša uporabiti funkcijo GStreamer, ki je onemogočena."
 
 msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
-msgstr "Prišlo do splošne napake podporne knjižnice v programu GStreamer."
+msgstr "V programu GStreamer je prišlo do splošne napake podporne knjižnice."
 
 msgid "Could not initialize supporting library."
-msgstr "Ni mogoče začeti podporne knjižnice."
+msgstr "Podporne knjižnice ni mogoče začeti."
 
 msgid "Could not close supporting library."
-msgstr "Ni mogoče zapreti podporne knjižnice."
+msgstr "Podporne knjižnice ni mogoče zapreti."
 
 msgid "Could not configure supporting library."
-msgstr "Ni mogoče nastaviti podporne knjižnice."
+msgstr "Podporne knjižnice ni mogoče nastaviti."
 
 msgid "Encoding error."
 msgstr "Napaka kodiranja."
 
 msgid "GStreamer encountered a general resource error."
-msgstr "Prišlo do splošne napake vira v programu GStreamer."
+msgstr "V programu GStreamer je prišlo do splošne napake vira."
 
 msgid "Resource not found."
 msgstr "Vira ni mogoče najti."
@@ -167,68 +166,69 @@ msgid "Resource busy or not available."
 msgstr "Vir je zaposlen ali pa ni na voljo."
 
 msgid "Could not open resource for reading."
-msgstr "Ni mogoče odpreti vira za branje."
+msgstr "Vira ni mogoče odpreti za branje."
 
 msgid "Could not open resource for writing."
-msgstr "Ni mogoče odpreti vira za pisanje."
+msgstr "Vira ni mogoče odpreti za pisanje."
 
 msgid "Could not open resource for reading and writing."
-msgstr "Ni mogoče odpreti vira za branje in pisanje."
+msgstr "Vira ni mogoče odpreti za branje in pisanje."
 
 msgid "Could not close resource."
-msgstr "Ni mogoče zapreti vira."
+msgstr "Vira ni mogoče zapreti."
 
 msgid "Could not read from resource."
-msgstr "Ni mogoče prebrati vira."
+msgstr "Vira ni mogoče prebrati."
 
 msgid "Could not write to resource."
-msgstr "Ni mogoče zapisati vira."
+msgstr "Vira ni mogoče zapisati."
 
 msgid "Could not perform seek on resource."
-msgstr "Ni mogoče izvesti iskanja na viru."
+msgstr "Na viru ni mogoče izvesti iskanja."
 
 msgid "Could not synchronize on resource."
-msgstr "Ni mogoče usklajevati z virom."
+msgstr "Z virom se ni mogoče uskladiti."
 
 msgid "Could not get/set settings from/on resource."
-msgstr "Ni mogoče pridobiti ali določiti nastavitev vira. "
+msgstr "Nastavitev vira ni mogoče pridobiti ali določiti."
 
 msgid "No space left on the resource."
-msgstr "Ni prostora na viru."
+msgstr "Na viru ni prostora."
 
 msgid "GStreamer encountered a general stream error."
-msgstr "Prišlo do splošne napake pretakanja v programu GStreamer."
+msgstr "V programu GStreamer je prišlo do splošne napake pretakanja."
 
 msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
 msgstr ""
-"Predmet ne podpira upravljanja s tem pretokom. Pošljite poročilo o napaki."
+"Predmet ne podpira obravnavanja tega pretoka. Prosimo, pošljite poročilo o "
+"napaki."
 
 msgid "Could not determine type of stream."
-msgstr "Ni mogoče določiti vrste pretoka."
+msgstr "Vrste pretoka ni mogoče določiti."
 
 msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
-msgstr "Pretok se razlikuje od vrste, ki jo upravlja predmet."
+msgstr "Pretok se razlikuje od vrste, ki jo obravnava predmet."
 
 msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
-msgstr "Ni nameščenega ustreznega kodeka za to vrsto pretoka."
+msgstr "Za obravnavanje tega pretoka ni ustreznega kodeka."
 
 msgid "Could not decode stream."
-msgstr "Ni mogoče odkodirati pretoka."
+msgstr "Pretoka ni mogoče odkodirati."
 
 msgid "Could not encode stream."
-msgstr "Ni mogoče kodirati pretoka."
+msgstr "Pretoka ni mogoče kodirati."
 
 msgid "Could not demultiplex stream."
-msgstr "Ni mogoče odviti pretoka."
+msgstr "Pretoka ni mogoče odviti."
 
 msgid "Could not multiplex stream."
-msgstr "Ni mogoče zviti pretoka."
+msgstr "Pretoka ni mogoče zviti."
 
 msgid "The stream is in the wrong format."
 msgstr "Pretok je v napačnem zapisu."
 
 msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
-msgstr "Pretok je šifriran, možnost odšifriranja pa ni podprta."
+msgstr "Pretok je šifriran, odšifriranje pa ni podprto."
 
 msgid ""
 "The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
@@ -239,11 +239,11 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "No error message for domain %s."
-msgstr "Ni sporočila napake za domeno %s."
+msgstr "Sporočilo napake za domeno %s ne obstaja."
 
 #, c-format
 msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
-msgstr "Ni običajnega sporočila napake za domeno %s in kodo %d."
+msgstr "Splošno sporočilo napake za domeno %s in kodo %d ne obstaja."
 
 msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
 msgstr "Izbrane ure ni mogoče uporabiti v cevovodu."
@@ -255,7 +255,7 @@ msgid "commonly used title"
 msgstr "običajno uporabljen naslov"
 
 msgid "title sortname"
-msgstr "razvrščevalnik naslova"
+msgstr "razvrščevalno ime naslova"
 
 msgid "commonly used title for sorting purposes"
 msgstr "splošno uporabljen naslov za razvrščanje"
@@ -264,13 +264,13 @@ msgid "artist"
 msgstr "izvajalec"
 
 msgid "person(s) responsible for the recording"
-msgstr "osebe zadolžene za snemanje"
+msgstr "osebe, zadolžene za snemanje"
 
 msgid "artist sortname"
-msgstr "razvrščevalnik izvajalca"
+msgstr "razvrščevalno ime izvajalca"
 
 msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
-msgstr ""
+msgstr "osebe, odgovorne za posnetek, za potrebe razvrščanja"
 
 msgid "album"
 msgstr "album"
@@ -279,34 +279,34 @@ msgid "album containing this data"
 msgstr "album, ki vsebuje te podatke"
 
 msgid "album sortname"
-msgstr "razvrščevalnik albuma"
+msgstr "razvrščevalno ime albuma"
 
 msgid "album containing this data for sorting purposes"
-msgstr "album s temi podatki, za razvrščanje"
+msgstr "album, ki vsebuje te podatke, za potrebe razvrščanja"
 
 msgid "album artist"
 msgstr "izvajalec albuma"
 
 msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
-msgstr "Izvajalec celotnega albuma zapisan, kot mora biti prikazan"
+msgstr "izvajalec celotnega albuma; zapisan, kot mora biti prikazan"
 
 msgid "album artist sortname"
-msgstr "razvrščevalnik izvajalca albuma"
+msgstr "razvrščevalno ime izvajalca albuma"
 
 msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
-msgstr "Izvajalec celotnega albuma, zapisan za razvrščanje"
+msgstr "izvajalec celotnega albuma, zapisan za razvrščanje"
 
 msgid "date"
 msgstr "datum"
 
 msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
-msgstr "datum ustvarjanja podatkov (kot GDate podatek)"
+msgstr "datum ustvaritve podatkov (kot zgradba GDate)"
 
 msgid "datetime"
 msgstr "datumčas"
 
 msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
-msgstr "datum in čas ustvarjanja podatkov (kot GDateTime podatek)"
+msgstr "datum in čas ustvaritve podatkov (kot zgradba GDateTime)"
 
 msgid "genre"
 msgstr "zvrst"
@@ -332,25 +332,25 @@ msgid "track number"
 msgstr "številka skladbe"
 
 msgid "track number inside a collection"
-msgstr "številka sledi v zbirki"
+msgstr "številka skladbe v zbirki"
 
 msgid "track count"
-msgstr "števec skladbe"
+msgstr "število skladb"
 
 msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
-msgstr "skupno število sledi znotraj zbirke, ki ji sled pripada"
+msgstr "skupno število skladb znotraj zbirke, ki ji skladba pripada"
 
 msgid "disc number"
 msgstr "številka diska"
 
 msgid "disc number inside a collection"
-msgstr "številka nosilca v zbirki"
+msgstr "številka diska v zbirki"
 
 msgid "disc count"
 msgstr "število diskov"
 
 msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
-msgstr "skupno število nosilcev znotraj zbirke, ki ji nosilec pripada"
+msgstr "skupno število diskov znotraj zbirke, ki ji disk pripada"
 
 msgid "location"
 msgstr "mesto"
@@ -359,12 +359,14 @@ msgid ""
 "Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
 "is hosted)"
 msgstr ""
+"izvor medija kot naslov URI (mesto, kjer je shranjen izvirnik datoteke ali "
+"pretoka)"
 
 msgid "homepage"
 msgstr "spletna stran"
 
 msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
-msgstr "Spletišče vira (izvajalca, filma ali skupine)"
+msgstr "spletna stran medija (izvajalca, filma ali skupine)"
 
 msgid "description"
 msgstr "opis"
@@ -383,6 +385,8 @@ msgstr "ISRC"
 
 msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
 msgstr ""
+"International Standard Recording Code (http://www.ifpi.org/content/"
+"section_resources/isrc.html)"
 
 msgid "organization"
 msgstr "ustanova"
@@ -394,17 +398,16 @@ msgid "copyright notice of the data"
 msgstr "opozorilo avtorskih pravic podatkov"
 
 msgid "copyright uri"
-msgstr "naslov uri avtorskih pravic"
+msgstr "naslov URI avtorskih pravic"
 
 msgid "URI to the copyright notice of the data"
 msgstr "naslov URI do obvestila avtorstva podatkov"
 
-#, fuzzy
 msgid "encoded by"
-msgstr "kodirnik"
+msgstr "kodiral"
 
 msgid "name of the encoding person or organization"
-msgstr ""
+msgstr "ime osebe ali organizacije, ki je opravila kodiranje"
 
 msgid "contact"
 msgstr "stik"
@@ -416,13 +419,13 @@ msgid "license"
 msgstr "dovoljenje"
 
 msgid "license of data"
-msgstr "podrobnosti dovoljenja podatkov"
+msgstr "dovoljenje podatkov"
 
 msgid "license uri"
-msgstr "naslov uri dovoljenja"
+msgstr "naslov URI dovoljenja"
 
 msgid "URI to the license of the data"
-msgstr "Naslov URI dovoljenja podatkov"
+msgstr "naslov URI dovoljenja podatkov"
 
 msgid "performer"
 msgstr "izvajalec"
@@ -446,31 +449,31 @@ msgid "codec"
 msgstr "kodek"
 
 msgid "codec the data is stored in"
-msgstr "kodek v katerem so shranjeni podatki"
+msgstr "kodek, v katerem so shranjeni podatki"
 
 msgid "video codec"
 msgstr "video kodek"
 
 msgid "codec the video data is stored in"
-msgstr "kodek v katerem so shranjeni video podatki"
+msgstr "kodek, v katerem so shranjeni video podatki"
 
 msgid "audio codec"
 msgstr "zvočni kodek"
 
 msgid "codec the audio data is stored in"
-msgstr "kodek v katerem je kodiran zvok"
+msgstr "kodek, v katerem je shranjen zvok"
 
 msgid "subtitle codec"
 msgstr "kodek podnapisov"
 
 msgid "codec the subtitle data is stored in"
-msgstr "kodek v katerem je kodiran podnapis"
+msgstr "kodek, v katerem so shranjeni podnapisi"
 
 msgid "container format"
 msgstr "zapis zabojnika"
 
 msgid "container format the data is stored in"
-msgstr "zabojnik v katerem so kodirani podatki"
+msgstr "zabojnik, v katerem so shranjeni podatki"
 
 msgid "bitrate"
 msgstr "bitna hitrost"
@@ -500,51 +503,46 @@ msgid "encoder"
 msgstr "kodirnik"
 
 msgid "encoder used to encode this stream"
-msgstr "kodirnik uporabljen za kodiranje pretoka"
+msgstr "kodirnik, uporabljen za kodiranje pretoka"
 
 msgid "encoder version"
 msgstr "različica kodirnika"
 
 msgid "version of the encoder used to encode this stream"
-msgstr "različica kodirnika uporabljena za kodiranje pretoka"
+msgstr "različica kodirnika, uporabljenega za kodiranje pretoka"
 
 msgid "serial"
 msgstr "zaporedna številka"
 
 msgid "serial number of track"
-msgstr "zaporedna številka sledi"
+msgstr "zaporedna številka skladbe"
 
-#, fuzzy
 msgid "replaygain track gain"
-msgstr "Prilagoditev ojačitve sledi."
+msgstr "ojačitev sledi ReplayGain"
 
 msgid "track gain in db"
 msgstr "pridobitev sledi v dB"
 
-#, fuzzy
 msgid "replaygain track peak"
-msgstr "Ojačanje vrhov sledi"
+msgstr "vrh sledi ReplayGain"
 
 msgid "peak of the track"
 msgstr "ojačanje vrha sledi"
 
-#, fuzzy
 msgid "replaygain album gain"
-msgstr "Prilagoditev ojačitve za album."
+msgstr "ojačitev albuma ReplayGain"
 
 msgid "album gain in db"
 msgstr "pridobitev albuma v dB"
 
-#, fuzzy
 msgid "replaygain album peak"
-msgstr "Ojačanje vrha albuma."
+msgstr "vrha albuma ReplayGain"
 
 msgid "peak of the album"
 msgstr "ojačanje vrha albuma"
 
-#, fuzzy
 msgid "replaygain reference level"
-msgstr "Gradnik vrhnje ravni"
+msgstr "sklicna raven ReplayGain"
 
 msgid "reference level of track and album gain values"
 msgstr "sklicna raven vrednosti pridobitve sledi in albuma"
@@ -559,23 +557,23 @@ msgid "image"
 msgstr "slika"
 
 msgid "image related to this stream"
-msgstr "slika povezana s pretokom"
+msgstr "slika, povezana s pretokom"
 
 #. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
 msgid "preview image"
-msgstr "predogled slike"
+msgstr "predogledna slika"
 
 msgid "preview image related to this stream"
-msgstr "slika predogleda povezana s spretokom"
+msgstr "predogledna slika, povezana s pretokom"
 
 msgid "attachment"
 msgstr "priloga"
 
 msgid "file attached to this stream"
-msgstr "datoteka priložena pretoku"
+msgstr "datoteka, priložena pretoku"
 
 msgid "beats per minute"
-msgstr "udarcev na minuto"
+msgstr "udarci na minuto"
 
 msgid "number of beats per minute in audio"
 msgstr "število udarcev na minuto v zvočnem posnetku"
@@ -593,7 +591,7 @@ msgid ""
 "human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
 "produced"
 msgstr ""
-"človeku berljiv opis mesta, kjer je bil bil posnetek posnet ali produciran"
+"človeku berljiv opis mesta, kjer je bil bil posnetek posnet ali izdelan"
 
 msgid "geo location latitude"
 msgstr "zemljepisna širina mesta"
@@ -603,9 +601,9 @@ msgid ""
 "degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
 "southern latitudes)"
 msgstr ""
-"zemljepisna širina, kjer je bil bil posnetek posnet ali produciran v "
-"stopinjah glede na WGS84 (vrednost 0 je določena z ekvatorje, negativne "
-"vrednosti so določene za južne geografske širine)"
+"zemljepisna širina, kjer je bil bil posnetek posnet ali izdelan v stopinjah "
+"glede na WGS84 (vrednost 0 je določena z ekvatorjem, negativne vrednosti so "
+"določene za južne zemljepisne širine)"
 
 msgid "geo location longitude"
 msgstr "zemljepisna dolžina mesta"
@@ -615,9 +613,9 @@ msgid ""
 "degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK,  "
 "negative values for western longitudes)"
 msgstr ""
-"zemljepisna dolžina, kjer je bil bil posnetek posnet ali produciran v "
-"stopinjah glede na WGS84 (vrednost 0 je določena z glavnim, greenwiškim "
-"poldnevnikom, negativne vrednosti so določene za zahodne geografske dolžine)"
+"zemljepisna dolžina, kjer je bil bil posnetek posnet ali izdelan v stopinjah "
+"glede na WGS84 (vrednost 0 je določena z glavnim, greenwiškim/ničelnim "
+"poldnevnikom, negativne vrednosti so določene za zahodne zemljepisne dolžine)"
 
 msgid "geo location elevation"
 msgstr "nadmorska višina mesta"
@@ -626,21 +624,20 @@ msgid ""
 "geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
 "according to WGS84 (zero is average sea level)"
 msgstr ""
-"nadmorska višina, kjer je bil bil posnetek posnet ali produciran v metrih "
-"glede na WGS84 (vrednost 0 je povprečna višina morske gladine)"
+"nadmorska višina, kjer je bil bil posnetek posnet ali izdelan v metrih glede "
+"na WGS84 (vrednost 0 je povprečna višina morske gladine)"
 
 msgid "geo location country"
 msgstr "država zemljepisne lege"
 
 msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
-msgstr ""
-"država (angleška različica), kjer je bil posnetek posnet ali produciran"
+msgstr "država (angleška različica), kjer je bil posnetek posnet ali izdelan"
 
 msgid "geo location city"
 msgstr "mesto zemljepisne lege"
 
 msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
-msgstr "mesto (angleška različica), kjer je bil posnetek posnet ali produciran"
+msgstr "mesto (angleška različica), kjer je bil posnetek posnet ali izdelan"
 
 msgid "geo location sublocation"
 msgstr "področje zemljepisne lege"
@@ -649,15 +646,14 @@ msgid ""
 "a location whithin a city where the media has been produced or created (e.g. "
 "the neighborhood)"
 msgstr ""
-"okraj znotraj mesta, kjer je bil posnetek posnet ali produciran (na primer: "
+"okraj znotraj mesta, kjer je bil posnetek posnet ali izdelan (na primer: "
 "soseščina)"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location horizontal error"
-msgstr "ime zemljepisnega mesta"
+msgstr "vodoravna napaka zemljepisnega mesta"
 
 msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
-msgstr ""
+msgstr "pričakovana napaka vodoravno umeščevalnih mer (v metrih)"
 
 msgid "geo location movement speed"
 msgstr "zemljepisna hitrost gibanja"
@@ -695,17 +691,16 @@ msgid "show name"
 msgstr "pokaži ime"
 
 msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
-msgstr "Ime tv/podcast/nanizanke oddaje, ki ji posnetek pripada"
+msgstr "Ime TV/nanizanke/oddaje, ki ji posnetek pripada"
 
 #. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
 msgid "show sortname"
-msgstr "pokaži razvrščevalnik"
+msgstr "pokaži razvrščevalno ime"
 
 msgid ""
 "Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
 msgstr ""
-"Ime tv/podcast/nanizanke oddaje, ki ji posnetek pripada, za potrebe "
-"razvrščanja"
+"Ime TV/nanizanke/oddaje, ki ji posnetek pripada, za potrebe razvrščanja"
 
 msgid "episode number"
 msgstr "epizoda"
@@ -726,7 +721,7 @@ msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
 msgstr "Besedilo posnetka, običajno uporabljeno za skladbe"
 
 msgid "composer sortname"
-msgstr "razvrščevalnik skladatelja"
+msgstr "razvrščevalno ime skladatelja"
 
 msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
 msgstr "osebe, ki so sodelovale pri snemanju, za potrebe razvrščanja"
@@ -738,6 +733,8 @@ msgid ""
 "Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
 "of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
 msgstr ""
+"Vsebina, ki sega čez več posnetkov, podobno kot stavki simfonije. Je višje "
+"ravni kot posnetek, vendar nižje kot album."
 
 msgid "user rating"
 msgstr "ocena uporabnika"
@@ -746,51 +743,52 @@ msgid ""
 "Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
 "this media"
 msgstr ""
+"Ocena, ki jo prispeva uporabnik. Višja kot je, bolj je uporabniku všeč."
 
 msgid "device manufacturer"
 msgstr "proizvajalec naprave"
 
 msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
-msgstr "Proizvajalec naprave s katero je bil ustvarjena datoteka"
+msgstr "Proizvajalec naprave, s katero je bil ustvarjena datoteka"
 
 msgid "device model"
 msgstr "model naprave"
 
 msgid "Model of the device used to create this media"
-msgstr "Model naprave s katero je bil ustvarjena datoteka"
+msgstr "Model naprave, s katero je bil ustvarjena datoteka"
 
 msgid "application name"
 msgstr "ime programa"
 
 msgid "Application used to create the media"
-msgstr "Program uporabljen za izdelavo posnetka"
+msgstr "Program, uporabljen za izdelavo posnetka"
 
 msgid "application data"
 msgstr "programski podatki"
 
-#, fuzzy
 msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
-msgstr "Program uporabljen za izdelavo posnetka"
+msgstr ""
+"Poljubni podatki programa, ki bodo postavljeni v vrsto predstavne vsebine"
 
 msgid "image orientation"
 msgstr "usmerjenost slike"
 
 msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
-msgstr ""
+msgstr "Kako naj bo slika zavrti ali zrcali pred prikazom"
 
 msgid ", "
-msgstr ","
+msgstr ", "
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
-msgstr "Napaka: predmeta %s: %s\n"
+msgstr "NAPAKA: predmeta %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Additional debug info:\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
-"Dodatne podrobnosti razhroščevanja:\n"
+"Dodatni podatki razhroščevanja:\n"
 "%s\n"
 
 #, c-format
@@ -799,28 +797,28 @@ msgstr "določena je prazna dvojiška datoteka \"%s\", kar ni dovoljeno"
 
 #, c-format
 msgid "no bin \"%s\", skipping"
-msgstr "ni dvojiške datoteke \"%s\", zato bo dejanje izpuščeno"
+msgstr "dvojiška datoteka \"%s\" ne obstaja, zato bo dejanje izpuščeno"
 
 #, c-format
 msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
-msgstr "ni lastnosti \"%s\" v predmetu \"%s\""
+msgstr "lastnost \"%s\" v predmetu \"%s\" ne obstaja"
 
 #, c-format
 msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
 msgstr ""
-"ni mogoče nastaviti lastnosti \"%s\" v predmetu \"%s\" na vrednost \"%s\""
+"lastnosti \"%s\" v predmetu \"%s\" ni mogoče nastaviti na vrednost \"%s\""
 
 #, c-format
 msgid "could not link %s to %s"
-msgstr "ni mogoče povezati %s in %s"
+msgstr "povezati %s in %s ni mogoče povezati"
 
 #, c-format
 msgid "no element \"%s\""
-msgstr "ni predmeta \"%s\""
+msgstr "predmet \"%s\" ne obstaja"
 
 #, c-format
 msgid "could not parse caps \"%s\""
-msgstr "ni mogoče razčleniti velikih črk \"%s\""
+msgstr "velikih črk \"%s\" ni mogoče razčleniti"
 
 msgid "link without source element"
 msgstr "povezava brez predmeta vira"
@@ -830,7 +828,7 @@ msgstr "povezava brez predmeta ponora"
 
 #, c-format
 msgid "no source element for URI \"%s\""
-msgstr "ni izvornega predmeta za naslov URI \"%s\""
+msgstr "izvorni predmet za naslov URI \"%s\" ne obstaja"
 
 #, c-format
 msgid "no element to link URI \"%s\" to"
@@ -838,11 +836,11 @@ msgstr "ni predmeta za povezovanje naslova \"%s\" na"
 
 #, c-format
 msgid "no sink element for URI \"%s\""
-msgstr "ni predmeta ponora za naslov URI '%s'"
+msgstr "predmet ponora za naslov URI \"%s\" ne obstaja"
 
 #, c-format
 msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
-msgstr "ni mogoče povezati predmeta korita za naslov URI \"%s\""
+msgstr "predmeta korita za naslov URI \"%s\" ni mogoče povezati"
 
 msgid "empty pipeline not allowed"
 msgstr "cevovod brez vsebine ni dovoljen"
@@ -854,7 +852,7 @@ msgid "Internal data flow error."
 msgstr "Notranja napaka toka podatkov."
 
 msgid "A lot of buffers are being dropped."
-msgstr ""
+msgstr "Veliko medpomnilnikov se prazni."
 
 msgid "Internal data flow problem."
 msgstr "Notranja težava toka podatkov."
@@ -869,13 +867,15 @@ msgid ""
 "Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
 "property takes a reference to the supplied GstCaps object."
 msgstr ""
+"Omeji možne dovoljene zmožnosti (NULL pomeni ANY, vse). S tem naslavljate "
+"priloženi predmet GstCaps."
 
 msgid "No file name specified for writing."
-msgstr "Ni določenega imena datoteke za pisanje."
+msgstr "Ime datoteke za pisanje ni določeno."
 
 #, c-format
 msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
-msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke \"%s\" za pisanje."
+msgstr "Datoteke \"%s\" ni mogoče odpreti za pisanje."
 
 #, c-format
 msgid "Error closing file \"%s\"."
@@ -890,15 +890,15 @@ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
 msgstr "Napaka med pisanjem v datoteko \"%s\"."
 
 msgid "No file name specified for reading."
-msgstr "Ni določenega imena datoteke za branje."
+msgstr "Ime datoteke za branje ni določeno."
 
 #, c-format
 msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
-msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke \"%s\" za branje."
+msgstr "Datoteke \"%s\" ni mogoče odpreti za branje."
 
 #, c-format
 msgid "Could not get info on \"%s\"."
-msgstr "Ni mogoče pridobiti podrobnosti \"%s\"."
+msgstr "Podatkov o \"%s\" ni mogče pridobiti."
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is a directory."
@@ -909,14 +909,14 @@ msgid "File \"%s\" is a socket."
 msgstr "Datoteka \"%s\" je vtič."
 
 msgid "Failed after iterations as requested."
-msgstr ""
+msgstr "Po več ponovitvah je bilo (po zahtevi) opravilo neuspešno prekinjeno."
 
 msgid "No Temp directory specified."
-msgstr "Ni določene mape začasnih datotek"
+msgstr "Začasna mapa ni določena."
 
 #, c-format
 msgid "Could not create temp file \"%s\"."
-msgstr "Ni mogoče ustvariti začasne datoteke \"%s\"."
+msgstr "Začasne datoteke \"%s\" ni mogoče ustvariti."
 
 msgid "Error while writing to download file."
 msgstr "Napaka med zapisovanjem v prejeto datoteko."
@@ -937,13 +937,13 @@ msgid "force caps"
 msgstr "vsili velike črke"
 
 msgid "force caps without doing a typefind"
-msgstr ""
+msgstr "vsili velike črke brez potrjevanja pisave"
 
 msgid "Stream contains no data."
 msgstr "Pretok ne vsebuje podatkov."
 
 msgid "Implemented Interfaces:\n"
-msgstr "Vgrajeni vmesniki: \n"
+msgstr "Vgrajeni vmesniki:\n"
 
 msgid "readable"
 msgstr "berljivo"
@@ -952,22 +952,22 @@ msgid "writable"
 msgstr "zapisljivo"
 
 msgid "controllable"
-msgstr ""
+msgstr "nadzorljivo"
 
 msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
-msgstr ""
+msgstr "spremenljivo le v stanjih NULL, READY, PAUSED in PLAYING"
 
 msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
-msgstr ""
+msgstr "spremenljivo le v stanjih NULL, READY in PAUSED"
 
 msgid "changeable only in NULL or READY state"
-msgstr ""
+msgstr "spremenljivo le v stanjih NULL in READY"
 
 msgid "Blacklisted files:"
 msgstr "Datoteke na črnem seznamu:"
 
 msgid "Total count: "
-msgstr "Skupni števec:"
+msgstr "Skupno: "
 
 #, c-format
 msgid "%d blacklisted file"
@@ -1005,7 +1005,7 @@ msgid "Print all elements"
 msgstr "Izpiši vse predmete"
 
 msgid "Print list of blacklisted files"
-msgstr "Izpiši datoteke na črnem seznamu"
+msgstr "Izpiši seznam datotek na črnem seznamu"
 
 msgid ""
 "Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
@@ -1013,45 +1013,50 @@ msgid ""
 "                                       Useful in connection with external "
 "automatic plugin installation mechanisms"
 msgstr ""
+"Izpiši strojno razčlenjen seznam možnosti navedenega vstavka ali vseh "
+"vstavkov.\n"
+"                                       Uporabno v povezavi z zunanjimi "
+"mehanizmi za samodejno namestitev vstavkov"
 
 msgid "List the plugin contents"
-msgstr "Seznam vsebine vstavkov"
+msgstr "Izpiši seznam vsebine vstavkov"
 
 msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
-msgstr ""
+msgstr "Izpiši podprte sheme URI s predmeti, ki jih vstavljajo"
 
 #, c-format
 msgid "Could not load plugin file: %s\n"
-msgstr "Ni mogoče naložiti datoteke vstavka: %s\n"
+msgstr "Datoteke vstavka ni mogoče naložiti: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "No such element or plugin '%s'\n"
-msgstr "Ni takega predmeta ali datoteke '%s'\n"
+msgstr "Predmet ali datoteka \"%s\" ne obstaja\n"
 
 msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
 msgstr ""
+"Uporaba: gst-xmllaunch <datoteka.xml> [ predmet.lastnost=vrednost ... ]\n"
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
-msgstr "NAPAKA: razčlenjevanje datoteke XML '%s' je spodletelo.\n"
+msgstr "NAPAKA: razčlenjevanje datoteke XML \"%s\" je spodletelo.\n"
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
-msgstr ""
+msgstr "NAPAKA: v datoteki \"%s\" ni vrhnjega predmeta cevovoda.\n"
 
 msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
-msgstr ""
+msgstr "OPOZORILO: trenutno je podprt le en vrhnji predmet.\n"
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
-msgstr "Napaka: ni mogoče razčleniti argumenta %d ukazne vrstice: %s.\n"
+msgstr "Napaka: argumenta %d ukazne vrstice ni mogoče razčleniti: %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
-msgstr "Opozorilo: predmeta z imenom '%s' ni mogoče najti.\n"
+msgstr "OPOZORILO: predmeta z imenom \"%s\" ni mogoče najti.\n"
 
 msgid "Index statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Statistika kazala"
 
 #, c-format
 msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
@@ -1071,15 +1076,15 @@ msgstr "Prejeto sporočilo #%u (%s): "
 
 #, c-format
 msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
-msgstr "Pridobljen EOS predmeta \"%s\".\n"
+msgstr "Prejet EOS predmeta \"%s\".\n"
 
 #, c-format
 msgid "FOUND TAG      : found by element \"%s\".\n"
 msgstr "NAJDENA OZNAKA      : najdeno s predmetom \"%s\".\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "FOUND TAG      : found by pad \"%s:%s\".\n"
-msgstr "po oznaki Exif DatumČas "
+msgstr "NAJDENA OZNAKA      : najdeno s pladnjem \"%s:%s\".\n"
 
 #, c-format
 msgid "FOUND TAG      : found by object \"%s\".\n"
@@ -1093,61 +1098,60 @@ msgid ""
 "INFO:\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
-"INFO:\n"
+"PODATKI:\n"
 "%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
-msgstr "Opozorilo: element %s: %s\n"
+msgstr "OPOZORILO: predmet %s: %s\n"
 
 msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Pripravljeno, čakanje na zaključek polnjenja medpomnilnika ...\n"
 
 msgid "buffering..."
 msgstr "polnjenje medpomnilnika ..."
 
 msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
 msgstr ""
+"Polnjenje medpomnilnika je končano, nastavljanje cevovoda na PLAYING ...\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
-msgstr "Cevovod ni hotel biti zaustavljen."
+msgstr "Polnjenje medpomnilnika, nastavljanje cevovoda na PAUSED ...\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Redistribute latency...\n"
-msgstr "Najnižja prikritost"
+msgstr "Prerazporejanje pritajenosti ...\n"
 
 #, c-format
 msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
 msgstr "Nastavljanje stanja na %s, kot to zahteva %s ...\n"
 
 msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
-msgstr "Prekinitev: zaustavljanje predvajanja vsebine cevovoda ... \n"
+msgstr "Prekinitev: zaustavljanje cevovoda ... \n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Missing element: %s\n"
-msgstr "ni predmeta \"%s\""
+msgstr "Manjkajoči element: %s\n"
 
 msgid "Output tags (also known as metadata)"
-msgstr ""
+msgstr "Izhodne oznake (znane tudi kot metapodatki)"
 
 msgid "Output status information and property notifications"
-msgstr ""
+msgstr "Izhodni podatki o stanju in obvestila o lastnostih"
 
 msgid "Do not print any progress information"
 msgstr "Ne izpiši podrobnosti napredka"
 
 msgid "Output messages"
-msgstr "Izhodna sporočila."
+msgstr "Izhodna sporočila"
 
 msgid "Do not output status information of TYPE"
 msgstr "Ne izpiši podrobnosti stanja VRSTE"
 
 msgid "TYPE1,TYPE2,..."
-msgstr "VRSTA1,VRSTA2, ..."
+msgstr "VRSTA1, VRSTA2 ..."
 
 msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
-msgstr ""
+msgstr "Shrani XML-predstavitev cevovoda v DATOTEKO in končaj"
 
 msgid "FILE"
 msgstr "DATOTEKA"
@@ -1156,55 +1160,56 @@ msgid "Do not install a fault handler"
 msgstr "Na namesti ročnika napak"
 
 msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
-msgstr ""
+msgstr "Ne namesti ročnikov signalov za SIGUSR1 in SIGUSR2"
 
 msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
 msgstr ""
+"Izpiši zaznavanje dodeljevanja (če je možnost omogočena v trenutku kodnega "
+"prevajanja)"
 
 msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
-msgstr "Viru vsili EOS pred zaustavljanjem predvajanja vsebine cevovoda"
+msgstr "Viru vsili EOS pred zaustavitvijo cevovoda"
 
 msgid "Gather and print index statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Zberi in natisni statistiko kazala"
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
-msgstr "Napaka: cevovoda ni mogoče vzpostavit: %s.\n"
+msgstr "NAPAKA: cevovoda ni mogoče izgraditi: %s.\n"
 
 msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
-msgstr "Napaka: cevovoda ni mogoče vzpostaviti.\n"
+msgstr "NAPAKA: cevovoda ni mogoče izgraditi.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
-msgstr "Opozorilo: cevovod z napakami: %s\n"
+msgstr "OPOZORILO: cevovod z napakami: %s\n"
 
 msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
-msgstr "Napaka: predmeta 'cevovoda' ni mogoče najti.\n"
+msgstr "NAPAKA: predmeta \"cevovoda\" ni mogoče najti.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
-msgstr "Cevovod ni hotel biti zaustavljen."
+msgstr "Nastavljanje cevovoda na PAUSED ...\n"
 
 msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
-msgstr "Napaka: vsebine cevovoda ni mogoče postaviti v mirovanje.\n"
+msgstr "NAPAKA: cevovoda ni mogoče postaviti v mirovanje.\n"
 
 msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
-msgstr "Cevovod je živ in ne zahteva PREROLL reklame ...\n"
+msgstr "Cevovod je živ in ga ni potrebno pripraviti ...\n"
 
 msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
-msgstr "Cevovod predvaja preroll reklame ... \n"
+msgstr "Cevovod se pripravlja ...\n"
 
 msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
-msgstr "Napaka: cevovodu ni mogoče dodati preroll reklame.\n"
+msgstr "NAPAKA: cevovoda ni mogoče pripraviti.\n"
 
 msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
-msgstr "Cevovod zahteva predvajanje preroll reklame ... \n"
+msgstr "Cevovod je pripravljen ...\n"
 
 msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
-msgstr "Nastavljanje cevovoda za PREDVAJANJE ...\n"
+msgstr "Nastavljanje cevovoda na PLAYING ...\n"
 
 msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
-msgstr "Napaka: vsebine cevovoda ni mogoče predvajati.\n"
+msgstr "NAPAKA: vsebine cevovoda ni mogoče predvajati.\n"
 
 msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
 msgstr "EOS ob izklopu je omogočen -- vsiljen EOS vsebine cevovoda\n"
@@ -1213,10 +1218,10 @@ msgid "Waiting for EOS...\n"
 msgstr "Čakanje na EOS ...\n"
 
 msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
-msgstr "Prejet EOS - zaustavljanje predvajanja vsebine cevovoda ... \n"
+msgstr "Prejet EOS - zaustavljanje cevovoda ...\n"
 
 msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
-msgstr "Prišlo je do napake med čakanjem na EOS\n"
+msgstr "Med čakanjem na EOS je prišlo do napake\n"
 
 msgid "Execution ended after %"
 msgstr "Izvajanje je bilo prekinjeno po %"
index 82810fb59a84f9a188f5e0504f1d0acaa2cb1a93..12c45c9b8bbcbcddb1eb531feba4b1bb72da7d09 100644 (file)
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -1,36 +1,39 @@
 # Serbian translation of gstreamer
 # Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
 # Danilo Segan <dsegan@gmx.net>, 2004, 2005.
-#
+# Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gstreamer 0.8.8\n"
+"Project-Id-Version: gstreamer-0.10.32.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-06-04 13:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-27 16:58+0100\n"
-"Last-Translator: Danilo Segan <dsegan@gmx.net>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-10 00:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-05 10:40+0200\n"
+"Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
 "Language-Team: Serbian <gnu@prevod.org>\n"
 "Language: sr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3;    plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :    n%10>=2 && "
-"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"X-Project-Style: gnome\n"
 
 msgid "Print the GStreamer version"
-msgstr "Ð\98Ñ\81пиÑ\88и издање Гстримера"
+msgstr "Ð\98Ñ\81пиÑ\81Ñ\83Ñ\98е издање Гстримера"
 
 msgid "Make all warnings fatal"
-msgstr "УÑ\87ини сва упозорења кобним"
+msgstr "Чини сва упозорења кобним"
 
 msgid "Print available debug categories and exit"
-msgstr "Ð\98Ñ\81пиÑ\88и Ð´Ð¾Ñ\81Ñ\82Ñ\83пне ÐºÐ°Ñ\82егоÑ\80иÑ\98е Ð·Ð° Ð½Ð°Ð»Ð°Ð¶ÐµÑ\9aе Ð³Ñ\80еÑ\88ака Ð¸ Ð·Ð°Ð²Ñ\80Ñ\88и"
+msgstr "Ð\98Ñ\81пиÑ\81Ñ\83Ñ\98е Ð´Ð¾Ñ\81Ñ\82Ñ\83пне ÐºÐ°Ñ\82егоÑ\80иÑ\98е Ð·Ð° Ñ\83клаÑ\9aаÑ\9aе Ð³Ñ\80еÑ\88ака Ð¸ Ð¸Ð·Ð»Ð°Ð·и"
 
 msgid ""
 "Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
 msgstr ""
-"Ð\9fодÑ\80азÑ\83мевани Ð½Ð¸Ð²Ð¾ Ð¾Ð¿Ñ\88иÑ\80ноÑ\81Ñ\82и Ð¾Ð´ 1 (Ñ\81амо Ð³Ñ\80еÑ\88ке) Ð´Ð¾ 5 (Ñ\81ве) Ð¸Ð»Ð¸ 0 (без "
-"излаза)"
+"Ð\9fодÑ\80азÑ\83мевани Ð½Ð¸Ð²Ð¾ Ð·Ð° Ñ\83клаÑ\9aаÑ\9aе Ð³Ñ\80еÑ\88ака Ð¾Ð´ 1 (Ñ\81амо Ð³Ñ\80еÑ\88ке) Ð´Ð¾ 5 (Ñ\81ве) Ð¸Ð»Ð¸ 0 "
+"(без излаза)"
 
 msgid "LEVEL"
 msgstr "НИВО"
@@ -39,181 +42,164 @@ msgid ""
 "Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
 "the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
 msgstr ""
-"Запетом раздвојени списак парова име_категорије:ниво за постављање нарочитих "
+"Зарезом одвојен списак парова назив_категорије:ниво за постављање нарочитих "
 "нивоа за појединачне категорије. Пример: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
 
 msgid "LIST"
 msgstr "СПИСАК"
 
 msgid "Disable colored debugging output"
-msgstr "Искључи обојени излаз за исправљање грешака"
+msgstr "Искључује обојени излаз за уклањање грешака"
 
 msgid "Disable debugging"
-msgstr "Искључи исправљање грешака"
+msgstr "Искључује уклањање грешака"
 
 msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
-msgstr "Укључи опширну дијагностику при учитавању додатка"
+msgstr "Укључује опширну дијагностику учитавања прикључка"
 
 msgid "Colon-separated paths containing plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Двотачком раздвојене путање које садрже прикључке"
 
 msgid "PATHS"
 msgstr "ПУТАЊЕ"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
 "environment variable GST_PLUGIN_PATH"
 msgstr ""
-"Запетом раздвојен списак додатака који се предучитавају поред списка из "
-"променљиве окружења GST_PLUGIN_PATH"
+"Зарезом раздвојен списак прикључака који ће бити унапред учитани као додатак "
+"списку који се чува у променљивој окружења GST_PLUGIN_PATH"
 
 msgid "PLUGINS"
 msgstr "ДОДАЦИ"
 
 msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
-msgstr "Искључи пресретање погрешних приступа меморији при учитавању додатака"
+msgstr ""
+"Искључује пресретање погрешних приступа меморији приликом учитавања прикључка"
 
 msgid "Disable updating the registry"
-msgstr ""
+msgstr "Искључује ажурирање регистра"
 
 msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
-msgstr ""
+msgstr "Искључује израђање помоћниковог процеса приликом претраживања регистра"
 
 msgid "GStreamer Options"
-msgstr ""
+msgstr "Опције Гстримера"
 
-#, fuzzy
 msgid "Show GStreamer Options"
-msgstr "Ð\98Ñ\81пиÑ\88и Ð¸Ð·Ð´Ð°Ñ\9aе Гстримера"
+msgstr "Ð\9fÑ\80иказÑ\83Ñ\98е Ð¾Ð¿Ñ\86иÑ\98е Гстримера"
 
 msgid "Unknown option"
-msgstr ""
+msgstr "Непозната опција"
 
 msgid "GStreamer encountered a general core library error."
-msgstr "ГСтример је наишао на општу грешку у основној библиотеци."
+msgstr "Гстример је наишао на општу грешку у основној библиотеци."
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
 msgstr ""
-"Програмери ГСтримера су били сувише лењи да доделе код за ову грешку. "
-"Пријавите грешку."
+"Програмери Гстримера су били сувише лењи да доделе неки кôд за ову грешку."
 
-#, fuzzy
 msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
-msgstr "Унутрашња грешка у ГСтримеру: код није написан.  Пријавите грешку."
+msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: кôд није примењен. "
 
 msgid ""
 "GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
 "proper error message with the reason for the failure."
 msgstr ""
+"Грешка Гстримера: промена стања није успела и неки елемент није успео да "
+"огласи сопствену поруку грешке са разлогом неуспеха."
 
-#, fuzzy
 msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
-msgstr "Унутрашња грешка у ГСтримеру: неприлика са попуном.  Пријавите грешку."
+msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: неприлика са попуном."
 
-#, fuzzy
 msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
-msgstr "Унутрашња грешка у ГСтримеру: неприлика са нитима.  Пријавите грешку."
+msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: неприлика са нитима."
 
-#, fuzzy
 msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
-msgstr ""
-"Унутрашња грешка у ГСтримеру: неприлика у преговарању.  Пријавите грешку."
+msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: неприлика у преговарању."
 
-#, fuzzy
 msgid "Internal GStreamer error: event problem."
-msgstr ""
-"Унутрашња грешка у ГСтримеру: неприлика са догађајем.  Пријавите грешку."
+msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: неприлика са догађајем."
 
-#, fuzzy
 msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
-msgstr ""
-"Унутрашња грешка у ГСтримеру: неприлика са тражењем.  Пријавите грешку."
+msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: неприлика са тражењем."
 
 # bug: is "caps" short for "capabilities"? if so, it should be spelled completely
-#, fuzzy
 msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
-msgstr ""
-"Унутрашња грешка у ГСтримеру: неприлика са могућностима.  Пријавите грешку."
+msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: неприлика са могућностима."
 
-#, fuzzy
 msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
-msgstr "Унутрашња грешка у ГСтримеру: неприлика са ознаком.  Пријавите грешку."
+msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: неприлика са ознаком."
 
 msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
-msgstr ""
+msgstr "Вашој инсталацији Гстримера недостаје прикључак."
 
-#, fuzzy
 msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
-msgstr ""
-"Унутрашња грешка у ГСтримеру: неприлика са тражењем.  Пријавите грешку."
+msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: неприлика са сатом."
 
 msgid ""
 "This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
 "disabled."
 msgstr ""
+"Овај програм покушава да користи функционалност Гстримера која је искључена."
 
 msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
-msgstr "ГСтример је наишао на општу грешку у библиотеци за подршку."
+msgstr "Гстример је наишао на општу грешку у библиотеци подршке."
 
 msgid "Could not initialize supporting library."
-msgstr "Ð\9dе Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ð¿Ð¾ÐºÑ\80енем Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ\82екÑ\83 Ð·Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ñ\80Ñ\88кÑ\83."
+msgstr "Ð\9dе Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ð¿Ð¾ÐºÑ\80енем Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ\82екÑ\83 Ð¿Ð¾Ð´Ñ\80Ñ\88ке."
 
 msgid "Could not close supporting library."
-msgstr "Ð\9dе Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ð·Ð°Ñ\82воÑ\80им Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ\82екÑ\83 Ð·Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ñ\80Ñ\88кÑ\83."
+msgstr "Ð\9dе Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ð·Ð°Ñ\82воÑ\80им Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ\82екÑ\83 Ð¿Ð¾Ð´Ñ\80Ñ\88ке."
 
-#, fuzzy
 msgid "Could not configure supporting library."
-msgstr "Ð\9dе Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ð·Ð°Ñ\82воÑ\80им Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ\82екÑ\83 Ð·Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ñ\80Ñ\88кÑ\83."
+msgstr "Ð\9dе Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ð´ÐµÑ\81им Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ\82екÑ\83 Ð¿Ð¾Ð´Ñ\80Ñ\88ке."
 
 msgid "Encoding error."
-msgstr ""
+msgstr "Грешка кодирања."
 
-#, fuzzy
 msgid "GStreamer encountered a general resource error."
-msgstr "ГСтример је наишао на општу грешку у основној библиотеци."
+msgstr "Гстример је наишао на општу грешку изворишта."
 
 msgid "Resource not found."
-msgstr "РеÑ\81Ñ\83Ñ\80Ñ\81 Ð½Ð¸Ñ\98е Ð½Ð°Ñ\92ен."
+msgstr "Ð\98звоÑ\80иÑ\88Ñ\82е Ð½Ð¸Ñ\98е Ð½Ð°Ñ\92ено."
 
 msgid "Resource busy or not available."
-msgstr "РеÑ\81Ñ\83Ñ\80Ñ\81 Ñ\98е Ð·Ð°Ñ\83зеÑ\82 Ð¸Ð»Ð¸ Ð½ÐµÐ´Ð¾Ñ\81Ñ\82Ñ\83пан."
+msgstr "Ð\98звоÑ\80иÑ\88Ñ\82е Ñ\98е Ð·Ð°Ñ\83зеÑ\82о Ð¸Ð»Ð¸ Ð½ÐµÐ´Ð¾Ñ\81Ñ\82Ñ\83пно."
 
 msgid "Could not open resource for reading."
-msgstr "Ð\9dе Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð¾Ñ\82воÑ\80иÑ\82и Ñ\80еÑ\81Ñ\83Ñ\80Ñ\81 ради читања."
+msgstr "Ð\9dе Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ð¾Ñ\82воÑ\80им Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ñ\80иÑ\88Ñ\82е ради читања."
 
 msgid "Could not open resource for writing."
-msgstr "Ð\9dе Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð¾Ñ\82воÑ\80иÑ\82и Ñ\80еÑ\81Ñ\83Ñ\80Ñ\81 ради уписа."
+msgstr "Ð\9dе Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ð¾Ñ\82воÑ\80им Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ñ\80иÑ\88Ñ\82е ради уписа."
 
 msgid "Could not open resource for reading and writing."
-msgstr "Ð\9dе Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð¾Ñ\82воÑ\80иÑ\82и Ñ\80еÑ\81Ñ\83Ñ\80Ñ\81 ради читања и писања."
+msgstr "Ð\9dе Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ð¾Ñ\82воÑ\80им Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ñ\80иÑ\88Ñ\82е ради читања и писања."
 
 msgid "Could not close resource."
-msgstr "Ð\9dе Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð·Ð°Ñ\82воÑ\80иÑ\82и Ñ\80еÑ\81Ñ\83Ñ\80Ñ\81."
+msgstr "Ð\9dе Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ð·Ð°Ñ\82воÑ\80им Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ñ\80иÑ\88Ñ\82е."
 
 msgid "Could not read from resource."
-msgstr "Не могу читати из ресурса."
+msgstr "Не могу да читам из изворишта."
 
 msgid "Could not write to resource."
-msgstr "Не могу уписати у ресурс."
+msgstr "Не могу да упишем у извориште."
 
 msgid "Could not perform seek on resource."
-msgstr "Ð\9dе Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ñ\81Ñ\82авим Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð°Ñ\98 Ñ\83 Ñ\80еÑ\81Ñ\83Ñ\80Ñ\81у."
+msgstr "Ð\9dе Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ð¸Ð·Ð²Ñ\80Ñ\88им Ð¿Ð¾Ñ\81Ñ\82авÑ\99аÑ\9aе Ð½Ð° Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ñ\80иÑ\88Ñ\82у."
 
 msgid "Could not synchronize on resource."
-msgstr "Не могу да ускладим са ресурсом."
+msgstr "Не могу да ускладим са извориштем."
 
 msgid "Could not get/set settings from/on resource."
-msgstr "Не могу да сазнам/поставим подешавања из/у ресурсу."
+msgstr "Не могу да добавим/поставим подешавања из/у извориште."
 
 msgid "No space left on the resource."
-msgstr ""
+msgstr "Није преостало простора у изворишту."
 
-#, fuzzy
 msgid "GStreamer encountered a general stream error."
-msgstr "ГСтример је наишао на општу грешку у основној библиотеци."
+msgstr "Гстример је наишао на општу грешку тока."
 
 msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
 msgstr "Елемент не обезбеђује баратање овим током. Пријавите грешку."
@@ -241,17 +227,18 @@ msgstr "Не могу да разградим ток."
 msgid "Could not multiplex stream."
 msgstr "Не могу да изградим ток."
 
-#, fuzzy
 msgid "The stream is in the wrong format."
-msgstr "Ток је погрешног облика."
+msgstr "Ток је у погрешном облику."
 
 msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
-msgstr ""
+msgstr "Ток је шифрован а дешифровање није подржано."
 
 msgid ""
 "The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
 "been supplied."
 msgstr ""
+"Ток је шифрован и не може бити дешифрован зато што није придодат "
+"одговарајући кључ."
 
 #, c-format
 msgid "No error message for domain %s."
@@ -259,36 +246,34 @@ msgstr "Нема поруке о грешци за домен %s."
 
 #, c-format
 msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
-msgstr "Нема обичне поруке о грешци за домен %s и код %d."
+msgstr "Нема уобичајене поруке о грешци за домен %s и код %d."
 
 msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
-msgstr ""
+msgstr "Изабрани сат не може бити коришћен у спојци низа."
 
 msgid "title"
 msgstr "наслов"
 
 msgid "commonly used title"
-msgstr "обично коришћен наслов"
+msgstr "уобичајено коришћен наслов"
 
 msgid "title sortname"
-msgstr ""
+msgstr "назив наслова при ређању"
 
-#, fuzzy
 msgid "commonly used title for sorting purposes"
-msgstr "обично коришћен наслов"
+msgstr "уобичајено коришћен наслов за сврхе ређања"
 
 msgid "artist"
-msgstr "уметник"
+msgstr "извођач"
 
 msgid "person(s) responsible for the recording"
-msgstr "особе одговорне за снимак"
+msgstr "особе одговорне за снимање"
 
 msgid "artist sortname"
-msgstr ""
+msgstr "име извођача при ређању"
 
-#, fuzzy
 msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
-msgstr "особе одговорне за снимак"
+msgstr "особе одговорне за снимање за сврхе ређања"
 
 msgid "album"
 msgstr "албум"
@@ -297,39 +282,34 @@ msgid "album containing this data"
 msgstr "албум који садржи ове податке"
 
 msgid "album sortname"
-msgstr ""
+msgstr "назив албума при ређању"
 
-#, fuzzy
 msgid "album containing this data for sorting purposes"
-msgstr "албум који садржи ове податке"
+msgstr "албум који садржи ове податке за сврхе ређања"
 
-#, fuzzy
 msgid "album artist"
-msgstr "уметник"
+msgstr "извођач албума"
 
 msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
-msgstr ""
+msgstr "Извођач читавог албума, онако како треба бити приказан"
 
 msgid "album artist sortname"
-msgstr ""
+msgstr "име извођача албума при ређању"
 
 msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
-msgstr ""
+msgstr "Извођач читавог албума, онако како треба бити поређан"
 
 msgid "date"
 msgstr "датум"
 
-#, fuzzy
 msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
-msgstr "датум прављења података (као број Јулијанског дана)"
+msgstr "датум стварања података (као број Јулијанског дана)"
 
-#, fuzzy
 msgid "datetime"
-msgstr "датум"
+msgstr "датум и време"
 
-#, fuzzy
 msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
-msgstr "даÑ\82Ñ\83м Ð¿Ñ\80авÑ\99ења података (као број Јулијанског дана)"
+msgstr "даÑ\82Ñ\83м Ð¸ Ð²Ñ\80еме Ñ\81Ñ\82ваÑ\80ања података (као број Јулијанског дана)"
 
 msgid "genre"
 msgstr "жанр"
@@ -341,40 +321,39 @@ msgid "comment"
 msgstr "напомена"
 
 msgid "free text commenting the data"
-msgstr "Ñ\82екÑ\81Ñ\82 Ñ\83 Ñ\81лободном Ð¾Ð±Ð»Ð¸ÐºÑ\83 о овим подацима"
+msgstr "Ñ\81лободан Ñ\82екÑ\81Ñ\82 о овим подацима"
 
-#, fuzzy
 msgid "extended comment"
-msgstr "напомена"
+msgstr "додаÑ\82на Ð½Ð°Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ð°"
 
-#, fuzzy
 msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
-msgstr "текст у слободном облику о овим подацима"
+msgstr ""
+"слободан текст о овим подацима у облику кључ=вредност или кључ[en]=напомена"
 
 # можда „нумере“ уместо „песме“, пошто можемо имати и видео снимке
 msgid "track number"
-msgstr "бÑ\80оÑ\98 Ð¿ÐµÑ\81ме"
+msgstr "бÑ\80оÑ\98 Ð½Ñ\83меÑ\80е"
 
 msgid "track number inside a collection"
-msgstr "бÑ\80оÑ\98 Ð¿ÐµÑ\81ме Ñ\83 Ñ\81кÑ\83пÑ\83"
+msgstr "бÑ\80оÑ\98 Ð½Ñ\83меÑ\80е Ñ\83 Ð·Ð±Ð¸Ñ\80Ñ\86и"
 
 msgid "track count"
-msgstr "Ñ\83кÑ\83пно Ð¿ÐµÑ\81ама"
+msgstr "Ñ\83кÑ\83пно Ð½Ñ\83меÑ\80а"
 
 msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
-msgstr "Ñ\83кÑ\83пно Ð¿ÐµÑ\81ама Ñ\83 Ñ\81кÑ\83пÑ\83 ÐºÐ¾Ñ\98ем Ð¿Ñ\80ипада Ð¾Ð²Ð° Ð¿ÐµÑ\81ма"
+msgstr "Ñ\83кÑ\83пно Ð½Ñ\83меÑ\80а Ñ\83 Ð·Ð±Ð¸Ñ\80Ñ\86и ÐºÐ¾Ñ\98оÑ\98 Ð¿Ñ\80ипада Ð¾Ð²Ð° Ð½Ñ\83меÑ\80а"
 
 msgid "disc number"
 msgstr "број диска"
 
 msgid "disc number inside a collection"
-msgstr "број диска у скупу"
+msgstr "број диска у збирци"
 
 msgid "disc count"
 msgstr "укупно дискова"
 
 msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
-msgstr "укупно дискова у скупу којем припада овај диск"
+msgstr "укупно дискова у збирци којој припада овај диск"
 
 msgid "location"
 msgstr "положај"
@@ -383,12 +362,15 @@ msgid ""
 "Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
 "is hosted)"
 msgstr ""
+"Порекло медија дато као адреса (место, где се налази оригинална датотека или "
+"ток)"
 
 msgid "homepage"
-msgstr ""
+msgstr "матична страница"
 
 msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
 msgstr ""
+"Матична страница за овај медиј (нпр. матична страница извођача или филма)"
 
 msgid "description"
 msgstr "опис"
@@ -408,7 +390,8 @@ msgstr "МСКС"
 
 msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
 msgstr ""
-"Међународни стандардни код за снимање — видети http://www.ifpi.org/isrc/"
+"Међународни стандардни код за снимање — погледајте „http://www.ifpi.org/"
+"isrc/“"
 
 msgid "organization"
 msgstr "организација"
@@ -419,20 +402,17 @@ msgstr "ауторска права"
 msgid "copyright notice of the data"
 msgstr "порука о ауторским правима за податке"
 
-#, fuzzy
 msgid "copyright uri"
-msgstr "ауторска права"
+msgstr "адреса ауторских права"
 
-#, fuzzy
 msgid "URI to the copyright notice of the data"
-msgstr "поÑ\80Ñ\83ка о ауторским правима за податке"
+msgstr "адÑ\80еÑ\81а Ð´Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ\80Ñ\83ке о ауторским правима за податке"
 
-#, fuzzy
 msgid "encoded by"
-msgstr "кодирати"
+msgstr "кодирао"
 
 msgid "name of the encoding person or organization"
-msgstr ""
+msgstr "име особе или назив организације кодирања"
 
 msgid "contact"
 msgstr "контакт"
@@ -446,13 +426,11 @@ msgstr "дозвола"
 msgid "license of data"
 msgstr "дозвола за употребу података"
 
-#, fuzzy
 msgid "license uri"
-msgstr "дозвола"
+msgstr "адÑ\80еÑ\81а Ð´Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ðµ"
 
-#, fuzzy
 msgid "URI to the license of the data"
-msgstr "дозвола за употребу података"
+msgstr "адÑ\80еÑ\81а Ð´Ð¾ Ð´Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ðµ за употребу података"
 
 msgid "performer"
 msgstr "извођач"
@@ -461,51 +439,46 @@ msgid "person(s) performing"
 msgstr "особе које изводе"
 
 msgid "composer"
-msgstr ""
+msgstr "састављач"
 
-#, fuzzy
 msgid "person(s) who composed the recording"
-msgstr "оÑ\81обе Ð¾Ð´Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ\80не Ð·Ð° снимак"
+msgstr "оÑ\81обе ÐºÐ¾Ñ\98е Ñ\81Ñ\83 Ñ\81аÑ\81Ñ\82авиле снимак"
 
 msgid "duration"
 msgstr "трајање"
 
 msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
-msgstr "дужина у временским јединицама ГСтримера (наносекундама)"
+msgstr "дужина у временским јединицама Гстримера (наносекундама)"
 
 msgid "codec"
-msgstr "кодиÑ\80аÑ\9aе"
+msgstr "кодек"
 
 msgid "codec the data is stored in"
-msgstr "на ÐºÐ¾Ñ\98и Ð½Ð°Ñ\87ин Ñ\81Ñ\83 Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ\86и ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80ани"
+msgstr "кодек Ñ\83 ÐºÐ¾Ð¼Ðµ Ñ\81Ñ\83 Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ\86и Ñ\81аÑ\87Ñ\83вани"
 
 msgid "video codec"
-msgstr "видео ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80аÑ\9aе"
+msgstr "видео ÐºÐ¾Ð´ÐµÐº"
 
 msgid "codec the video data is stored in"
-msgstr "на ÐºÐ¾Ñ\98и Ð½Ð°Ñ\87ин Ñ\81Ñ\83 Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ\86и ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80ани"
+msgstr "кодек Ñ\83 ÐºÐ¾Ð¼Ðµ Ñ\81Ñ\83 Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ\86и Ñ\81аÑ\87Ñ\83вани"
 
 msgid "audio codec"
-msgstr "звÑ\83Ñ\87но ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80аÑ\9aе"
+msgstr "звÑ\83Ñ\87ни ÐºÐ¾Ð´ÐµÐº"
 
 msgid "codec the audio data is stored in"
-msgstr "на ÐºÐ¾Ñ\98и Ð½Ð°Ñ\87ин Ñ\81Ñ\83 Ð·Ð²Ñ\83Ñ\87ни Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ\86и ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80ани"
+msgstr "кодек Ñ\83 ÐºÐ¾Ð¼Ðµ Ñ\81Ñ\83 Ð·Ð²Ñ\83Ñ\87ни Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ\86и Ñ\81аÑ\87Ñ\83вани"
 
-#, fuzzy
 msgid "subtitle codec"
-msgstr "видео ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80аÑ\9aе"
+msgstr "кодек Ð¿Ñ\80евода"
 
-#, fuzzy
 msgid "codec the subtitle data is stored in"
-msgstr "на ÐºÐ¾Ñ\98и Ð½Ð°Ñ\87ин Ñ\81Ñ\83 Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ\86и ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80ани"
+msgstr "кодек Ñ\83 ÐºÐ¾Ð¼Ðµ Ñ\81Ñ\83 Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ\86и Ð¿Ñ\80евода Ñ\81аÑ\87Ñ\83вани"
 
-#, fuzzy
 msgid "container format"
-msgstr "подаÑ\86и Ð·Ð° Ñ\81Ñ\82Ñ\83паÑ\9aе Ñ\83 Ð²ÐµÐ·Ñ\83"
+msgstr "облик Ñ\81адÑ\80жаоÑ\86а"
 
-#, fuzzy
 msgid "container format the data is stored in"
-msgstr "на ÐºÐ¾Ñ\98и Ð½Ð°Ñ\87ин Ñ\81Ñ\83 Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ\86и ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80ани"
+msgstr "облик Ñ\81адÑ\80жаоÑ\86а Ñ\83 ÐºÐ¾Ð¼Ðµ Ñ\81Ñ\83 Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ\86и Ñ\81аÑ\87Ñ\83вани"
 
 msgid "bitrate"
 msgstr "брзина битова"
@@ -532,281 +505,282 @@ msgid "maximum bitrate in bits/s"
 msgstr "највећа брзина битова у битовима по секунди"
 
 msgid "encoder"
-msgstr "кодиÑ\80аÑ\82и"
+msgstr "кодеÑ\80"
 
 msgid "encoder used to encode this stream"
-msgstr "како ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80аÑ\82и Ð¾Ð²Ð°Ñ\98 Ñ\82ок"
+msgstr "кодеÑ\80 ÐºÐ¾Ñ\80иÑ\88Ñ\9bен Ð·Ð° ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80аÑ\9aе Ð¾Ð²Ð¾Ð³ Ñ\82ока"
 
 msgid "encoder version"
-msgstr "издаÑ\9aе ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80аÑ\9aа"
+msgstr "издаÑ\9aе ÐºÐ¾Ð´ÐµÑ\80а"
 
 msgid "version of the encoder used to encode this stream"
-msgstr "издаÑ\9aе ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80аÑ\9aа ÐºÐ¾Ñ\98им Ñ\81е ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80а Ð¾Ð²Ð°Ñ\98 Ñ\82ок"
+msgstr "издаÑ\9aе ÐºÐ¾Ð´ÐµÑ\80а ÐºÐ¾Ñ\80иÑ\88Ñ\9bеног Ð·Ð° ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80аÑ\9aе Ð¾Ð²Ð¾Ð³ Ñ\82ока"
 
 msgid "serial"
 msgstr "серија"
 
 msgid "serial number of track"
-msgstr "серијски број траке"
+msgstr "серијски број нумере"
 
 # bug: this is something strange
 msgid "replaygain track gain"
-msgstr "поÑ\98аÑ\87аÑ\9aе Ð¿ÐµÑ\81ме Ð¿Ñ\80и Ð¿Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ\83Ñ\88Ñ\82аÑ\9aÑ\83"
+msgstr "поÑ\98аÑ\87аÑ\9aе Ð½Ñ\83меÑ\80е Ð¿Ð¾Ñ\98аÑ\87аÑ\9aа Ð¿Ñ\83Ñ\88Ñ\82аÑ\9aа"
 
 msgid "track gain in db"
 msgstr "појачање песме у децибелима"
 
 msgid "replaygain track peak"
-msgstr "вÑ\80Ñ\85Ñ\83наÑ\86 Ð¿Ñ\80и Ð¿Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ\83Ñ\88Ñ\82аÑ\9aÑ\83"
+msgstr "вÑ\80Ñ\85Ñ\83наÑ\86 Ð½Ñ\83меÑ\80е Ð¿Ð¾Ñ\98аÑ\87аÑ\9aа Ð¿Ñ\83Ñ\88Ñ\82аÑ\9aа"
 
 msgid "peak of the track"
-msgstr "вÑ\80Ñ\85Ñ\83наÑ\86 Ð¿ÐµÑ\81ме"
+msgstr "вÑ\80Ñ\85Ñ\83наÑ\86 Ð½Ñ\83меÑ\80е"
 
 msgid "replaygain album gain"
-msgstr "појачање албума при поновном пуштању"
+msgstr "појачање албума појачања пуштања"
 
 msgid "album gain in db"
 msgstr "појачање албума у децибелима"
 
 msgid "replaygain album peak"
-msgstr "врхунац албума при поновном пуштању"
+msgstr "врхунац албума појачања пуштања"
 
 msgid "peak of the album"
 msgstr "врхунац албума"
 
-#, fuzzy
 msgid "replaygain reference level"
-msgstr "вÑ\80Ñ\85Ñ\83наÑ\86 Ð¿Ñ\80и Ð¿Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ\83Ñ\88Ñ\82аÑ\9aÑ\83"
+msgstr "ниво Ð¿Ð¾Ð´Ñ\81еÑ\82ника Ð¿Ð¾Ñ\98аÑ\87аÑ\9aа Ð¿Ñ\83Ñ\88Ñ\82аÑ\9aа"
 
 msgid "reference level of track and album gain values"
-msgstr ""
+msgstr "подсетни ниво вредности појачања нумере и албума"
 
 msgid "language code"
-msgstr ""
+msgstr "шифра језика"
 
 msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1"
-msgstr ""
+msgstr "шифра језика за овај ток, према стандарду ИСО-639-1"
 
 msgid "image"
-msgstr ""
+msgstr "слика"
 
-#, fuzzy
 msgid "image related to this stream"
-msgstr "како кодирати овај ток"
+msgstr "слика која се односи на овај ток"
 
 #. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
 msgid "preview image"
-msgstr ""
+msgstr "слика прегледа"
 
 msgid "preview image related to this stream"
-msgstr ""
+msgstr "слика прегледа која се односи на овај ток"
 
 msgid "attachment"
-msgstr ""
+msgstr "прилог"
 
-#, fuzzy
 msgid "file attached to this stream"
-msgstr "како ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80аÑ\82и овај ток"
+msgstr "даÑ\82оÑ\82ека Ð¿Ñ\80иложена Ñ\83з овај ток"
 
 msgid "beats per minute"
-msgstr ""
+msgstr "тактова у минуту"
 
 msgid "number of beats per minute in audio"
-msgstr ""
+msgstr "број тактова у минуту у звуку"
 
 msgid "keywords"
-msgstr ""
+msgstr "кључне речи"
 
-#, fuzzy
 msgid "comma separated keywords describing the content"
-msgstr "кÑ\80аÑ\82ак Ñ\82екÑ\81Ñ\82 ÐºÐ¾Ñ\98и Ð¾Ð¿Ð¸Ñ\81Ñ\83Ñ\98е Ñ\81адÑ\80жаÑ\98 Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ\82ака"
+msgstr "заÑ\80езом Ð¾Ð´Ð²Ð¾Ñ\98ене ÐºÑ\99Ñ\83Ñ\87не Ñ\80еÑ\87и ÐºÐ¾Ñ\98е Ð¾Ð¿Ð¸Ñ\81Ñ\83Ñ\98Ñ\83 Ñ\81адÑ\80жаÑ\98"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location name"
-msgstr "положаÑ\98"
+msgstr "назив Ð³ÐµÐ¾Ð³Ñ\80аÑ\84Ñ\81ког Ð¼ÐµÑ\81Ñ\82а"
 
 msgid ""
 "human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
 "produced"
-msgstr ""
+msgstr "људима читљиво описно место где је медиј снимљен или произведен"
 
 msgid "geo location latitude"
-msgstr ""
+msgstr "латитуда гео положаја"
 
 msgid ""
 "geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
 "degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
 "southern latitudes)"
 msgstr ""
+"географска ширина места у коме је медиј снимљен или произведен у степенима "
+"према стандарду „WGS84“ (нула на екватору, негативне вредности за јужне "
+"ширине)"
 
 msgid "geo location longitude"
-msgstr ""
+msgstr "лонгитуда гео положаја"
 
 msgid ""
 "geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
 "degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK,  "
 "negative values for western longitudes)"
 msgstr ""
+"географска дужина места у коме је медиј снимљен или произведен у степенима "
+"према стандарду „WGS84“ (нула на првом меридијану у Гринвичу/Велика "
+"Британија, негативне вредности за западне дужине)"
 
 msgid "geo location elevation"
-msgstr ""
+msgstr "издигнуће гео положаја"
 
 msgid ""
 "geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
 "according to WGS84 (zero is average sea level)"
 msgstr ""
+"надморска висина места у коме је медиј снимљен или произведен у метрима "
+"према стандарду „WGS84“ (нула је просечни ниво мора)"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location country"
-msgstr "положаÑ\98"
+msgstr "земÑ\99а Ð³ÐµÐ¾ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð°Ñ\98а"
 
 msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
-msgstr ""
+msgstr "земља (енглески назив) у којој је медиј снимљен или произведен"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location city"
-msgstr "положаÑ\98"
+msgstr "гÑ\80ад Ð³ÐµÐ¾ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð°Ñ\98а"
 
 msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
-msgstr ""
+msgstr "град (енглески назив) у коме је медиј снимљен или произведен"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location sublocation"
-msgstr "положај"
+msgstr "потположај гео положаја"
 
 msgid ""
 "a location whithin a city where the media has been produced or created (e.g. "
 "the neighborhood)"
 msgstr ""
+"место унутар града у коме је медиј произведен или створен (нпр. суседство)"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location horizontal error"
-msgstr "положаÑ\98"
+msgstr "водоÑ\80авна Ð³Ñ\80еÑ\88ка Ð³ÐµÐ¾ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð°Ñ\98а"
 
 msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
-msgstr ""
+msgstr "очекивана грешка мерења водоравног позиционирања (у метрима)"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location movement speed"
-msgstr "положаÑ\98"
+msgstr "бÑ\80зина ÐºÑ\80еÑ\82аÑ\9aа Ð³ÐµÐ¾ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð°Ñ\98а"
 
 msgid ""
 "movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
 msgstr ""
+"брзина кретања уређаја за снимање приликом извршавања снимања у метрима у "
+"секунди"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location movement direction"
-msgstr "положај"
+msgstr "усмерење кретања гео положаја"
 
 msgid ""
 "indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
 "media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
 "means the geographic north, and increases clockwise"
 msgstr ""
+"означава усмерење кретања уређаја приликом снимања медија. Представља се у "
+"степенима са покретним зарезом, 0 значи северни пол, и повећава се у смеру "
+"казаљке на сату."
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location capture direction"
-msgstr "положај"
+msgstr "усмерење снимања гео положаја"
 
 msgid ""
 "indicates the direction the device is pointing to when capturing  a media. "
 "It is represented as degrees in floating point  representation, 0 means the "
 "geographic north, and increases clockwise"
 msgstr ""
+"означава усмерење на које уређај указује приликом снимања медија. Представља "
+"се у степенима са покретним зарезом, 0 значи северни пол, и повећава се у "
+"смеру казаљке на сату."
 
 #. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
 msgid "show name"
-msgstr ""
+msgstr "назив програма"
 
 msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
-msgstr ""
+msgstr "Назив програма телевизије/подемисије/серије из ког је медиј"
 
 #. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
 msgid "show sortname"
-msgstr ""
+msgstr "назив програма при ређању"
 
 msgid ""
 "Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
 msgstr ""
+"Назив програма телевизије/подемисије/серије из ког је медиј, за сврхе ређања"
 
-#, fuzzy
 msgid "episode number"
-msgstr "бÑ\80оÑ\98 Ð´Ð¸Ñ\81ка"
+msgstr "бÑ\80оÑ\98 ÐµÐ¿Ð¸Ð·Ð¾Ð´Ðµ"
 
 msgid "The episode number in the season the media is part of"
-msgstr ""
+msgstr "Број епизоде сезоне којој припада медиј"
 
-#, fuzzy
 msgid "season number"
-msgstr "број диска"
+msgstr "број сезоне"
 
 msgid "The season number of the show the media is part of"
-msgstr ""
+msgstr "Број сезоне програма којој припада медиј"
 
-#, fuzzy
 msgid "lyrics"
-msgstr "дозвола"
+msgstr "стихови"
 
 msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
-msgstr ""
+msgstr "Стихови медија, обично коришћени за песме"
 
 msgid "composer sortname"
-msgstr ""
+msgstr "назив састављача при ређању"
 
-#, fuzzy
 msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
-msgstr "оÑ\81обе Ð¾Ð´Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ\80не Ð·Ð° Ñ\81нимак"
+msgstr "оÑ\81обе ÐºÐ¾Ñ\98е Ñ\81Ñ\83 Ñ\81аÑ\81Ñ\82авиле Ñ\81нимаÑ\9aе, Ð·Ð° Ñ\81вÑ\80Ñ\85е Ñ\80еÑ\92аÑ\9aа"
 
 msgid "grouping"
-msgstr ""
+msgstr "груписање"
 
 msgid ""
 "Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
 "of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
 msgstr ""
+"Групише одговарајуће медије који обухватају више нумера, као различите "
+"делове концерта. То је виши ниво од нумере, али нижи од албума."
 
-#, fuzzy
 msgid "user rating"
-msgstr "трајање"
+msgstr "оцене корисника"
 
 msgid ""
 "Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
 "this media"
 msgstr ""
+"Оцене које су доделили корисници. Виши ли је пласман, то се већем броју "
+"корисника свиђа овај медиј."
 
 msgid "device manufacturer"
-msgstr ""
+msgstr "произвођач уређаја"
 
-#, fuzzy
 msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
-msgstr "издаÑ\9aе ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80аÑ\9aа ÐºÐ¾Ñ\98им Ñ\81е ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80а Ð¾Ð²Ð°Ñ\98 Ñ\82ок"
+msgstr "Ð\9fÑ\80оизвоÑ\92аÑ\87 Ñ\83Ñ\80еÑ\92аÑ\98а ÐºÐ¾Ñ\98и Ñ\98е ÐºÐ¾Ñ\80иÑ\88Ñ\9bен Ð·Ð° Ñ\81Ñ\82ваÑ\80аÑ\9aе Ð¾Ð²Ð¾Ð³ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ñ\98а"
 
 msgid "device model"
-msgstr ""
+msgstr "модел уређаја"
 
-#, fuzzy
 msgid "Model of the device used to create this media"
-msgstr "издаÑ\9aе ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80аÑ\9aа ÐºÐ¾Ñ\98им Ñ\81е ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80а Ð¾Ð²Ð°Ñ\98 Ñ\82ок"
+msgstr "Ð\9cодел Ñ\83Ñ\80еÑ\92аÑ\98а ÐºÐ¾Ñ\98и Ñ\98е ÐºÐ¾Ñ\80иÑ\88Ñ\9bен Ð·Ð° Ñ\81Ñ\82ваÑ\80аÑ\9aе Ð¾Ð²Ð¾Ð³ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ñ\98а"
 
-#, fuzzy
 msgid "application name"
-msgstr "положаÑ\98"
+msgstr "назив Ð°Ð¿Ð»Ð¸ÐºÐ°Ñ\86иÑ\98е"
 
-#, fuzzy
 msgid "Application used to create the media"
-msgstr "издаÑ\9aе ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80аÑ\9aа ÐºÐ¾Ñ\98им Ñ\81е ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ\80а Ð¾Ð²Ð°Ñ\98 Ñ\82ок"
+msgstr "Ð\90пликаÑ\86иÑ\98а ÐºÐ¾Ñ\98а Ñ\98е ÐºÐ¾Ñ\80иÑ\88Ñ\9bена Ð·Ð° Ñ\81Ñ\82ваÑ\80аÑ\9aе Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ñ\98а"
 
 msgid "application data"
-msgstr ""
+msgstr "подаци апликације"
 
 msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
-msgstr ""
+msgstr "Произвољни подаци апликације који ће бити запаковани у медиј"
 
 msgid "image orientation"
-msgstr ""
+msgstr "усмерење слике"
 
 msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
-msgstr ""
+msgstr "Како би слика требала да буде окренута или изврнута пре приказивања"
 
 msgid ", "
 msgstr ", "
@@ -820,7 +794,7 @@ msgid ""
 "Additional debug info:\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
-"Додатни подаци за исправку грешака:\n"
+"Додатни подаци за исправљање грешака:\n"
 "%s\n"
 
 #, c-format
@@ -855,7 +829,7 @@ msgid "link without source element"
 msgstr "веза без изворног елемента"
 
 msgid "link without sink element"
-msgstr "веза Ð±ÐµÐ· Ð·Ð°Ð²Ñ\80Ñ\88ног ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82а"
+msgstr "веза Ð±ÐµÐ· ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82а Ñ\83Ñ\81клаÑ\92иваÑ\9aа"
 
 #, c-format
 msgid "no source element for URI \"%s\""
@@ -867,40 +841,42 @@ msgstr "нема елемента за везивање адресе „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "no sink element for URI \"%s\""
-msgstr "нема Ð·Ð°Ð²Ñ\80Ñ\88ног ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82а за адресу „%s“"
+msgstr "нема ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82а Ñ\83Ñ\81клаÑ\92иваÑ\9aа за адресу „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
-msgstr "не Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ð²ÐµÐ¶ÐµÐ¼ Ð·Ð°Ð²Ñ\80Ñ\88ни ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82 за адресу „%s“"
+msgstr "не Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ð²ÐµÐ¶ÐµÐ¼ ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82 Ñ\83Ñ\81клаÑ\92иваÑ\9aа за адресу „%s“"
 
 msgid "empty pipeline not allowed"
-msgstr "није допуштен празан цевовод"
+msgstr "није допуштена празна спојка низа"
 
 msgid "Internal clock error."
-msgstr ""
+msgstr "Унутрашња грешка сата."
 
 msgid "Internal data flow error."
-msgstr ""
+msgstr "Унутрaшња грешка протока података."
 
 msgid "A lot of buffers are being dropped."
-msgstr ""
+msgstr "Много помоћне меморије је одбачено."
 
 msgid "Internal data flow problem."
-msgstr ""
+msgstr "Унутрaшњи проблем протока података."
 
 msgid "Internal data stream error."
-msgstr ""
+msgstr "Унутрашња грешка тока података."
 
 msgid "Filter caps"
-msgstr ""
+msgstr "Филтрира могућности"
 
 msgid ""
 "Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
 "property takes a reference to the supplied GstCaps object."
 msgstr ""
+"Умањује могуће допуштене могућности (НИШТА значи БИЛО КОЈА). Постављање овог "
+"својства поставља као орјентир придодати објекат Гст могућности."
 
 msgid "No file name specified for writing."
-msgstr "Није наведено име датотеке за упис."
+msgstr "Није наведен назив датотеке за упис."
 
 #, c-format
 msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
@@ -910,53 +886,52 @@ msgstr "Не могу да отворим датотеку „%s“ ради у
 msgid "Error closing file \"%s\"."
 msgstr "Грешка при затварању датотеке „%s“."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
-msgstr "Грешка при упису у датотеку „%s“."
+msgstr "Грешка приликом премотавања у датотеци „%s“."
 
 #, c-format
 msgid "Error while writing to file \"%s\"."
 msgstr "Грешка при упису у датотеку „%s“."
 
 msgid "No file name specified for reading."
-msgstr "Није наведено име датотеке за читање."
+msgstr "Није наведен назив датотеке за читање."
 
 #, c-format
 msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
 msgstr "Не могу да отворим датотеку „%s“ ради читања."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not get info on \"%s\"."
-msgstr "Не могу да сазнам/поставим подешавања из/у ресурсу."
+msgstr "Не могу да добавим податке на „%s“."
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is a directory."
-msgstr "\"%s\" је директоријум."
+msgstr "„%s“ је директоријум."
 
 #, c-format
 msgid "File \"%s\" is a socket."
-msgstr "Датотека „%s“ је сокет."
+msgstr "Датотека „%s“ је прикључница."
 
 msgid "Failed after iterations as requested."
 msgstr "Неуспех након траженог броја покушаја."
 
 msgid "No Temp directory specified."
-msgstr ""
+msgstr "Није наведен привремени директоријум."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not create temp file \"%s\"."
-msgstr "Не могу да сазнам/поставим подешавања из/у ресурсу."
+msgstr "Не могу да створим привремену датотеку „%s“."
 
-#, fuzzy
 msgid "Error while writing to download file."
-msgstr "Грешка при упису у датотеку „%s“."
+msgstr "Грешка при упису у датотеку преузимања."
 
 # bug: this should be full word
 msgid "caps"
 msgstr "могућности"
 
 msgid "detected capabilities in stream"
-msgstr "пÑ\80епознаÑ\82е могућности у току"
+msgstr "оÑ\82кÑ\80ивене могућности у току"
 
 msgid "minimum"
 msgstr "најмање"
@@ -965,77 +940,74 @@ msgid "maximum"
 msgstr "највише"
 
 msgid "force caps"
-msgstr ""
+msgstr "приморај могућности"
 
 msgid "force caps without doing a typefind"
-msgstr ""
+msgstr "приморај могућности без обављања претраге уписа"
 
-#, fuzzy
 msgid "Stream contains no data."
-msgstr "албÑ\83м ÐºÐ¾Ñ\98и Ñ\81адÑ\80жи Ð¾Ð²Ðµ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ\82ке"
+msgstr "Ð\9eваÑ\98 Ñ\82ок Ð½Ðµ Ñ\81адÑ\80жи Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ\82ке."
 
 msgid "Implemented Interfaces:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Примењени уређаји:\n"
 
 msgid "readable"
-msgstr ""
+msgstr "читљив"
 
-#, fuzzy
 msgid "writable"
-msgstr "наслов"
+msgstr "уписив"
 
 msgid "controllable"
-msgstr ""
+msgstr "управљив"
 
 msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
-msgstr ""
+msgstr "измењив у стање НИШТА, СПРЕМАН, ПАУЗИРАН или ПУШТАМ"
 
 msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
-msgstr ""
+msgstr "измењив само у стање НИШТА, СПРЕМАН или ПАУЗИРАН"
 
 msgid "changeable only in NULL or READY state"
-msgstr ""
+msgstr "измењив само у стање НИШТА или СПРЕМАН"
 
 msgid "Blacklisted files:"
-msgstr ""
+msgstr "Забрањене датотеке:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Total count: "
-msgstr "укупно песама"
+msgstr "Укупан број:"
 
 #, c-format
 msgid "%d blacklisted file"
 msgid_plural "%d blacklisted files"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+msgstr[0] "%d забрањена датотека"
+msgstr[1] "%d забрањене датотеке"
+msgstr[2] "%d забрањених датотека"
 
 #, c-format
 msgid "%d plugin"
 msgid_plural "%d plugins"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+msgstr[0] "%d прикључак"
+msgstr[1] "%d прикључка"
+msgstr[2] "%d прикључака"
 
 #, c-format
 msgid "%d blacklist entry"
 msgid_plural "%d blacklist entries"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+msgstr[0] "%d забрањена ставка"
+msgstr[1] "%d забрањене ставке"
+msgstr[2] "%d забрањених ставки"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d feature"
 msgid_plural "%d features"
-msgstr[0] "одлика"
-msgstr[1] "одлике"
-msgstr[2] "одлика"
+msgstr[0] "%d одлика"
+msgstr[1] "%d одлике"
+msgstr[2] "%d одлика"
 
 msgid "Print all elements"
-msgstr "Ð\98Ñ\81пиÑ\88и све елементе"
+msgstr "Ð\98Ñ\81пиÑ\81Ñ\83Ñ\98е све елементе"
 
 msgid "Print list of blacklisted files"
-msgstr ""
+msgstr "Штампа списак забрањених даттека"
 
 msgid ""
 "Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
@@ -1043,20 +1015,24 @@ msgid ""
 "                                       Useful in connection with external "
 "automatic plugin installation mechanisms"
 msgstr ""
+"Штампа машинама обрадив списак одлика које наведени прикључак или прикључци "
+"обезбеђују.\n"
+"                                       Корисно у везама са спољним "
+"самосталним механизмом инсталирања прикључка."
 
 msgid "List the plugin contents"
-msgstr ""
+msgstr "Наводи садржај прикључка"
 
 msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
-msgstr ""
+msgstr "Штампа подржане шеме адреса, са елементима који их примењују."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not load plugin file: %s\n"
-msgstr "Не могу да отворим датотеку „%s“ ради уписа."
+msgstr "Не могу да учитам датотеку прикључка: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No such element or plugin '%s'\n"
-msgstr "нема Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ñ\80ног ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82а Ð·Ð° Ð°Ð´Ñ\80еÑ\81Ñ\83 â\80\9e%sâ\80\9c"
+msgstr "Ð\9dема Ñ\82аквог ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82а Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ñ\80икÑ\99Ñ\83Ñ\87ка â\80\9e%sâ\80\9c\n"
 
 msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
 msgstr ""
@@ -1064,203 +1040,200 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
-msgstr "Ð\93РÐ\95ШÐ\9aÐ\90: Ð½ÐµÑ\83Ñ\81пеÑ\88но Ñ\80аÑ\88Ñ\87лаÑ\9aиваÑ\9aе xml датотеке „%s“.\n"
+msgstr "Ð\93РÐ\95ШÐ\9aÐ\90: Ð½Ð¸Ñ\98е Ñ\83Ñ\81пело Ñ\80аÑ\88Ñ\87лаÑ\9aиваÑ\9aе Ñ\85мл датотеке „%s“.\n"
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
-msgstr "Ð\93РÐ\95ШÐ\9aÐ\90: Ð½ÐµÐ¼Ð° Ð²Ñ\80Ñ\85овног ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82а Ñ\86евовода у датотеци „%s“.\n"
+msgstr "Ð\93РÐ\95ШÐ\9aÐ\90: Ð½ÐµÐ¼Ð° ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82а Ñ\81поÑ\98ке Ð½Ð¸Ð·Ð° Ð½Ð°Ñ\98виÑ\88ег Ð½Ð¸Ð²Ð¾а у датотеци „%s“.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
-msgstr "УÐ\9fÐ\9eÐ\97Ð\9eРÐ\95Ð\8aÐ\95: Ñ\82Ñ\80енÑ\83Ñ\82но Ñ\98е Ð¿Ð¾Ð´Ñ\80жан Ñ\81амо Ñ\98едан Ð²Ñ\80Ñ\85овни ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82."
+msgstr "УÐ\9fÐ\9eÐ\97Ð\9eРÐ\95Ð\8aÐ\95: Ñ\82Ñ\80енÑ\83Ñ\82но Ñ\98е Ð¿Ð¾Ð´Ñ\80жан Ñ\81амо Ñ\98едан ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82 Ð½Ð°Ñ\98виÑ\88ег Ð½Ð¸Ð²Ð¾Ð°.\n"
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
-msgstr "ГРЕШКА: не могу да рашчланим %d. аргумент наредбе: %s.\n"
+msgstr "ГРЕШКА: не могу да обрадим аргумент линије наредби %d.: %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
-msgstr "УПОЗОРЕЊЕ: елемент са именом „%s“ није нађен.\n"
+msgstr "УПОЗОРЕЊЕ: елемент под називом „%s“ није нађен.\n"
 
 msgid "Index statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Статистике пописа"
 
 #, c-format
 msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
-msgstr ""
+msgstr "Добих поруку #%u од елемента „%s“ (%s): "
 
 #, c-format
 msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
-msgstr ""
+msgstr "Добих поруку #%u од попуне „%s:%s“ (%s): "
 
 #, c-format
 msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
-msgstr ""
+msgstr "Добих поруку #%u од објекта „%s“ (%s): "
 
 #, c-format
 msgid "Got message #%u (%s): "
-msgstr ""
+msgstr "Добих поруку #%u (%s): "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
-msgstr "Ð\93РÐ\95ШÐ\9aÐ\90: Ð¸Ð· ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82а %s: %s\n"
+msgstr "Ð\94обиÑ\85 Ð\95Ð\9eС Ð¾Ð´ ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82а â\80\9e%sâ\80\9c.\n"
 
 #, c-format
 msgid "FOUND TAG      : found by element \"%s\".\n"
-msgstr "Ð\9dÐ\90Ð\82Ð\9eÐ¥ Ð\9eÐ\97Ð\9dÐ\90Ð\9aУ   : Ð½Ð°Ñ\88ао Ñ\98е ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82 „%s“.\n"
+msgstr "Ð\9dÐ\90Ð\82Ð\9eÐ¥ Ð\9eÐ\97Ð\9dÐ\90Ð\9aУ   : Ð½Ð°Ñ\92ена Ñ\98е ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82ом „%s“.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "FOUND TAG      : found by pad \"%s:%s\".\n"
-msgstr "Ð\9dÐ\90Ð\82Ð\9eÐ¥ Ð\9eÐ\97Ð\9dÐ\90Ð\9aУ   : Ð½Ð°Ñ\88ао Ñ\98е ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82 â\80\9e%s“.\n"
+msgstr "Ð\9dÐ\90Ð\82Ð\9eÐ¥ Ð\9eÐ\97Ð\9dÐ\90Ð\9aУ   : Ð½Ð°Ñ\92ена Ñ\98е Ð¿Ð¾Ð¿Ñ\83ном â\80\9e%s:%s“.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "FOUND TAG      : found by object \"%s\".\n"
-msgstr "Ð\9dÐ\90Ð\82Ð\9eÐ¥ Ð\9eÐ\97Ð\9dÐ\90Ð\9aУ   : Ð½Ð°Ñ\88ао Ñ\98е ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82 „%s“.\n"
+msgstr "Ð\9dÐ\90Ð\82Ð\9eÐ¥ Ð\9eÐ\97Ð\9dÐ\90Ð\9aУ   : Ð½Ð°Ñ\92ена Ñ\98е Ð¾Ð±Ñ\98екÑ\82ом „%s“.\n"
 
 msgid "FOUND TAG\n"
-msgstr ""
+msgstr "НАЂОХ ОЗНАКУ\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "INFO:\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
+"ПДАЦИ:\n"
+"%s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
-msgstr "Ð\93РÐ\95ШÐ\9aÐ\90: из елемента %s: %s\n"
+msgstr "УÐ\9fÐ\9eÐ\97РÐ\95Ð\8aÐ\95: из елемента %s: %s\n"
 
 msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Предувијено, чекам да заврши смештање у међумеморију…\n"
 
 msgid "buffering..."
-msgstr ""
+msgstr "смештам у међумеморију..."
 
 msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
 msgstr ""
+"Обавио сам смештање у међумеморију, постављам спојку низа на ПУШТАМ ...\n"
 
 msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Смештам у међумеморију, постављам спојку низа на ПАУЗИРАН ...\n"
 
 msgid "Redistribute latency...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Расподељујем кашњење...\n"
 
 #, c-format
 msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Постављам стање на %s као што је затражио %s...\n"
 
 msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Прекид: Заустављам спојку низа ...\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Missing element: %s\n"
 msgstr "нема елемента „%s“"
 
 msgid "Output tags (also known as metadata)"
-msgstr "Ð\98злазне Ð¾Ð·Ð½Ð°ÐºÐµ (Ñ\82акоÑ\92е Ð¿Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ\82о и као метаподаци)"
+msgstr "Ð\98злазне Ð¾Ð·Ð½Ð°ÐºÐµ (Ñ\82акоÑ\92е Ð¿Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ\82е и као метаподаци)"
 
 msgid "Output status information and property notifications"
-msgstr "Ð\98Ñ\81пиÑ\88и податке о стању и обавештења о особинама"
+msgstr "Ð\98Ñ\81пиÑ\81Ñ\83Ñ\98е податке о стању и обавештења о особинама"
 
-#, fuzzy
 msgid "Do not print any progress information"
-msgstr "Не исписуј податке о стању за ВРСТУ"
+msgstr "Не исписује податке о напредовању"
 
 msgid "Output messages"
-msgstr ""
+msgstr "Излазне поруке"
 
 msgid "Do not output status information of TYPE"
-msgstr "Не исписуј податке о стању за ВРСТУ"
+msgstr "Не исписује податке о стању за ВРСТУ"
 
 msgid "TYPE1,TYPE2,..."
 msgstr "ВРСТА1,ВРСТА2,..."
 
 msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
-msgstr "СаÑ\87Ñ\83ваÑ\98 xml Ð¾Ð±Ð»Ð¸Ðº Ñ\86евовода Ñ\83 Ð\94Ð\90ТÐ\9eТÐ\95Ð\9aУ Ð¸ Ð·Ð°Ð²Ñ\80Ñ\88и"
+msgstr "ЧÑ\83ва Ñ\85мл Ð¾Ð±Ð»Ð¸Ðº Ñ\81поÑ\98ке Ð½Ð¸Ð·Ð° Ñ\83 Ð\94Ð\90ТÐ\9eТÐ\95Ð\9aУ Ð¸ Ð¸Ð·Ð»Ð°Ð·и"
 
 msgid "FILE"
 msgstr "ДАТОТЕКА"
 
 msgid "Do not install a fault handler"
-msgstr "Не постављај руковаоца грешкама"
+msgstr "Неће инсталирати руковаоца грешкама"
 
-#, fuzzy
 msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
-msgstr "Не постављај руковаоца грешкама"
+msgstr "Неће инсталирати руковаоце сигнала за СИГУСР1 и СИГУСР2"
 
 msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
 msgstr "Испиши траг доделе меморије (ако је укључено при превођењу)"
 
 msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
-msgstr ""
+msgstr "Приморај ЕОС на извору пре гашења спојке низа"
 
 msgid "Gather and print index statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Прикупи и штампај статистике регистра"
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
-msgstr "Ð\93РÐ\95ШÐ\9aÐ\90: Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ñ\81аÑ\81Ñ\82авим Ñ\86евовод: %s.\n"
+msgstr "Ð\93РÐ\95ШÐ\9aÐ\90: Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ñ\81аÑ\81Ñ\82авим Ñ\81поÑ\98кÑ\83 Ð½Ð¸Ð·Ð°: %s.\n"
 
 msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
-msgstr "Ð\93РÐ\95ШÐ\9aÐ\90: Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ñ\81аÑ\81Ñ\82авим Ñ\86евовод.\n"
+msgstr "Ð\93РÐ\95ШÐ\9aÐ\90: Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð³Ñ\83 Ð´Ð° Ñ\81аÑ\81Ñ\82авим Ñ\81поÑ\98кÑ\83 Ð½Ð¸Ð·Ð°.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
-msgstr "УÐ\9fÐ\9eÐ\97Ð\9eРÐ\95Ð\8aÐ\95: Ð½ÐµÐ¸Ñ\81пÑ\80аван Ñ\86евовод: %s\n"
+msgstr "УÐ\9fÐ\9eÐ\97Ð\9eРÐ\95Ð\8aÐ\95: Ð½ÐµÐ¸Ñ\81пÑ\80авна Ñ\81поÑ\98ка Ð½Ð¸Ð·Ð°: %s\n"
 
 msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
-msgstr "ГРЕШКА: елемент „pipeline“ није нађен.\n"
+msgstr "ГРЕШКА: елемент „спојка низа“ није нађен.\n"
 
 msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Постављам спојку низа на ПАУЗИРАН ...\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
-msgstr "ГРЕШКА: цевовод не жели да пусти.\n"
+msgstr "ГРЕШКА: Спојка низа не жели да иде на паузу.\n"
 
 msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Спојка низа је жива и не треба јој ПРЕРОЛ ...\n"
 
 msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Спојка низа врши ПРЕДУВИЈАЊЕ ...\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
-msgstr "Ð\93РÐ\95ШÐ\9aÐ\90: Ñ\86евовод Ð½Ðµ Ð¶ÐµÐ»Ð¸ Ð´Ð° Ð¿Ñ\83Ñ\81Ñ\82и.\n"
+msgstr "Ð\93РÐ\95ШÐ\9aÐ\90: Ñ\81поÑ\98ка Ð½Ð¸Ð·Ð° Ð½Ðµ Ð¶ÐµÐ»Ð¸ Ð´Ð° Ð¿Ñ\80едÑ\83виÑ\98е.\n"
 
 msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Спојка низа је ПРЕДУВИЈЕНА ...\n"
 
 msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Постављам спојку низа на ПУШТАМ ...\n"
 
 msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
-msgstr "Ð\93РÐ\95ШÐ\9aÐ\90: Ñ\86евовод не жели да пусти.\n"
+msgstr "Ð\93РÐ\95ШÐ\9aÐ\90: Ñ\81поÑ\98ка Ð½Ð¸Ð·Ð° не жели да пусти.\n"
 
 msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
-msgstr ""
+msgstr "ЕОС је укључен приликом гашења —— Присиљавам ЕОС на спојци низа\n"
 
 msgid "Waiting for EOS...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Чекам на ЕОС...\n"
 
 msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
-msgstr ""
+msgstr "ЕОС је примљен — заустављам спојку низа…\n"
 
 msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
-msgstr ""
+msgstr "Дошло је до грешке док сам чекао на ЕОС\n"
 
 msgid "Execution ended after %"
-msgstr ""
+msgstr "Извршење је окончано након %"
 
 msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Постављам спојку низа на СПРЕМАН ...\n"
 
 msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Постављам спојку низа на НИШТА ...\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Freeing pipeline ...\n"
-msgstr "Ð\9fокÑ\80еÑ\9bем Ñ\86евовод...\n"
+msgstr "Ð\9eÑ\81лобаÑ\92ам Ñ\81поÑ\98кÑ\83 Ð½Ð¸Ð·Ð°...\n"
 
 #~ msgid "Disable accelerated CPU instructions"
 #~ msgstr "Искључи убрзане инструкције процесора"
index 70d9a32b5405827e0a8f084e82fa75981846878d..502b224fc6f4f90dd4a08ad16e1e3e8982bbedf2 100644 (file)
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -1,15 +1,16 @@
 # Ukrainian translation to gstreamer.
 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
-# Maxim V. Dziumanenko <dziumanenko@gmail.com>, 2004-2007.
 #
+# Maxim V. Dziumanenko <dziumanenko@gmail.com>, 2004-2007.
+# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.14\n"
+"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-06-04 13:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-09-07 11:16+0300\n"
-"Last-Translator: Maxim V. Dziumanenko <dziumanenko@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-10 00:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-04-30 20:26+0300\n"
+"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <translation-team-uk@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: uk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,21 +18,22 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
 
 msgid "Print the GStreamer version"
-msgstr "Ð\92ивеÑ\81Ñ\82и Ð²ÐµÑ\80Ñ\81Ñ\96Ñ\8e GStreamer"
+msgstr "Ð\9fоказаÑ\82и Ð´Ð°Ð½Ñ\96 Ñ\89одо Ð²ÐµÑ\80Ñ\81Ñ\96Ñ\97 GStreamer"
 
 msgid "Make all warnings fatal"
 msgstr "Вважати всі попередження помилками"
 
 msgid "Print available debug categories and exit"
-msgstr "Ð\92ивеÑ\81Ñ\82и Ð½Ð°Ñ\8fвнÑ\96 ÐºÐ°Ñ\82егоÑ\80Ñ\96Ñ\97 Ð½Ð°Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ\8f Ñ\82а Ð²Ð¸Ð¹Ñ\82и"
+msgstr "Ð\92ивеÑ\81Ñ\82и Ð½Ð°Ñ\8fвнÑ\96 ÐºÐ°Ñ\82егоÑ\80Ñ\96Ñ\97 Ð´Ñ\96агноÑ\81Ñ\82ики Ñ\96 Ð·Ð°Ð²ÐµÑ\80Ñ\88иÑ\82и Ñ\80обоÑ\82Ñ\83"
 
 msgid ""
 "Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
 msgstr ""
-"Типовий Ñ\80Ñ\96венÑ\8c Ð½Ð°Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ\8f від 1 (лише помилки) до 5 (усе), або 0 - без "
-"налагодженнÑ\8f"
+"Типовий Ñ\80Ñ\96венÑ\8c Ð´Ñ\96агноÑ\81Ñ\82ики від 1 (лише помилки) до 5 (усе), або 0 - без "
+"дÑ\96агноÑ\81Ñ\82ики"
 
 msgid "LEVEL"
 msgstr "РІВЕНЬ"
@@ -40,17 +42,17 @@ msgid ""
 "Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
 "the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
 msgstr ""
-"Перелік розділених комою пар \"назва_категорії:рівень\" для встановлення "
-"певниÑ\85 Ñ\80Ñ\96внÑ\96в Ð¾ÐºÑ\80емим ÐºÐ°Ñ\82егоÑ\80Ñ\96Ñ\8fм. Ð\9dаприклад: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
+"Перелік розділених комою пар «назва_категорії:рівень» для встановлення "
+"певниÑ\85 Ñ\80Ñ\96внÑ\96в Ð¾ÐºÑ\80емим ÐºÐ°Ñ\82егоÑ\80Ñ\96Ñ\8fм. Ð\9fриклад: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
 
 msgid "LIST"
-msgstr "Ð\9fÐ\95РÐ\95Ð\9bÐ\86К"
+msgstr "СÐ\9fÐ\98СÐ\9eК"
 
 msgid "Disable colored debugging output"
-msgstr "Ð\92имкнÑ\83Ñ\82и Ð¾Ñ\84оÑ\80мленнÑ\8f ÐºÐ¾Ð»Ñ\8cоÑ\80ом Ð½Ð°Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð¶Ñ\83валÑ\8cних повідомлень"
+msgstr "Ð\92имкнÑ\83Ñ\82и Ð¾Ñ\84оÑ\80мленнÑ\8f ÐºÐ¾Ð»Ñ\8cоÑ\80ом Ð´Ñ\96агноÑ\81Ñ\82иÑ\87них повідомлень"
 
 msgid "Disable debugging"
-msgstr "Ð\92имкнÑ\83Ñ\82и Ð½Ð°Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ\8f"
+msgstr "Ð\92имкнÑ\83Ñ\82и Ð´Ñ\96агноÑ\81Ñ\82икÑ\83"
 
 msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
 msgstr "Вимкнути докладну діагностику завантаження модулів"
@@ -65,8 +67,8 @@ msgid ""
 "Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
 "environment variable GST_PLUGIN_PATH"
 msgstr ""
-"Перелік розділених комою назв модулів, що попередньо завантажуються, які є "
-"додаÑ\82ковими Ð´Ð¾ Ð¿ÐµÑ\80елÑ\96кÑ\83, Ñ\89о зберігається у змінній оточення GST_PLUGIN_PATH"
+"Перелік розділених комою назв модулів, що попередньо завантажуються, "
+"додаÑ\82ково Ð´Ð¾ Ð¿ÐµÑ\80елÑ\96кÑ\83, Ñ\8fкий зберігається у змінній оточення GST_PLUGIN_PATH"
 
 msgid "PLUGINS"
 msgstr "МОДУЛІ"
@@ -74,13 +76,11 @@ msgstr "МОДУЛІ"
 msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
 msgstr "Вимкнути перехоплення помилок сегментації при завантаженні модулів"
 
-#, fuzzy
 msgid "Disable updating the registry"
-msgstr "Ð\92имкнÑ\83Ñ\82и Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ñ\80иÑ\81Ñ\82аннÑ\8f fork() Ð¿Ñ\80и Ñ\81канÑ\83ваннÑ\96 Ñ\80еÑ\94Ñ\81Ñ\82Ñ\80Ñ\83 Ð¼Ð¾Ð´Ñ\83лÑ\96в"
+msgstr "Ð\92имкнÑ\83Ñ\82и Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ\8f Ñ\80еÑ\94Ñ\81Ñ\82Ñ\80Ñ\83"
 
-#, fuzzy
 msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
-msgstr "Вимкнути використання fork() при скануванні реєстру модулів"
+msgstr "Вимкнути створення допоміжного процесу під час сканування реєстру"
 
 msgid "GStreamer Options"
 msgstr "Параметри GStreamer"
@@ -99,12 +99,14 @@ msgid ""
 msgstr "Розробники GStreamer не призначили код для цієї помилки."
 
 msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
-msgstr "Ð\92нÑ\83Ñ\82Ñ\80Ñ\96Ñ\88нÑ\8f Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð»ÐºÐ° GStreamer: ÐºÐ¾Ð´ Ð½Ðµ Ñ\80еалÑ\96зований."
+msgstr "Ð\92нÑ\83Ñ\82Ñ\80Ñ\96Ñ\88нÑ\8f Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð»ÐºÐ° GStreamer: ÐºÐ¾Ð´ Ð½Ðµ Ñ\80еалÑ\96зовано."
 
 msgid ""
 "GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
 "proper error message with the reason for the failure."
 msgstr ""
+"Помилка GStreamer: не вдалося змінити стан, деяким елементам не вдалося "
+"вивести належне повідомлення про помилку з причиною помилки."
 
 msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
 msgstr "Внутрішня помилка GStreamer: проблема наповнення."
@@ -125,7 +127,7 @@ msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
 msgstr "Внутрішня помилка GStreamer: проблема можливостей."
 
 msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
-msgstr "Ð\92нÑ\83Ñ\82Ñ\80Ñ\96Ñ\88нÑ\8f Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð»ÐºÐ° GStreamer: Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð»ÐºÐ° Ñ\82егÑ\83."
+msgstr "Ð\92нÑ\83Ñ\82Ñ\80Ñ\96Ñ\88нÑ\8f Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð»ÐºÐ° GStreamer: Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð»ÐºÐ° Ñ\83 Ð¼Ñ\96Ñ\82Ñ\86Ñ\96."
 
 msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
 msgstr "У вашій збірці GStreamer відсутній модуль."
@@ -143,52 +145,53 @@ msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
 msgstr "GStreamer перехопив загальну помилку основної бібліотеки підтримки."
 
 msgid "Could not initialize supporting library."
-msgstr "Не вдається ініціалізувати бібліотеку підтримки."
+msgstr "Не вдалося ініціалізувати бібліотеку підтримки."
 
 msgid "Could not close supporting library."
-msgstr "Не вдається закрити бібліотеку підтримки."
+msgstr "Не вдалося закрити бібліотеку підтримки."
 
 msgid "Could not configure supporting library."
-msgstr "Не вдається налаштувати бібліотеку підтримки."
+msgstr "Не вдалося налаштувати бібліотеку підтримки."
 
 msgid "Encoding error."
-msgstr ""
+msgstr "Помилка кодування."
 
 msgid "GStreamer encountered a general resource error."
 msgstr "GStreamer перехопив загальну помилку ресурсу."
 
 msgid "Resource not found."
-msgstr "Ресурс не існує."
+msgstr "Ресурсу не знайдено."
 
 msgid "Resource busy or not available."
 msgstr "Ресурс зайнятий або недоступний."
 
 msgid "Could not open resource for reading."
-msgstr "Не вдається відкрити ресурс для читання."
+msgstr "Не вдалося відкрити ресурс для читання."
 
 msgid "Could not open resource for writing."
-msgstr "Не вдається відкрити ресурс для запису."
+msgstr "Не вдалося відкрити ресурс для запису."
 
 msgid "Could not open resource for reading and writing."
-msgstr "Не вдається відкрити ресурс для читання чи запису."
+msgstr "Не вдалося відкрити ресурс для читання чи запису."
 
 msgid "Could not close resource."
-msgstr "Не вдається закрити ресурс."
+msgstr "Не вдалося закрити ресурс."
 
 msgid "Could not read from resource."
-msgstr "Не вдається прочитати з ресурсу."
+msgstr "Не вдалося прочитати з ресурсу."
 
 msgid "Could not write to resource."
-msgstr "Не вдається записати у ресурс."
+msgstr "Не вдалося записати у ресурс."
 
 msgid "Could not perform seek on resource."
-msgstr "Не вдається виконати встановлення позиції у ресурсі."
+msgstr "Не вдалося виконати встановлення позиції у ресурсі."
 
 msgid "Could not synchronize on resource."
-msgstr "Не вдається синхронізуватись з ресурсом."
+msgstr "Не вдалося синхронізуватись з ресурсом."
 
 msgid "Could not get/set settings from/on resource."
-msgstr "Не вдається отримати/встановити параметри з/у ресурсі."
+msgstr ""
+"Не вдалося отримати параметри з ресурсу або встановити параметри у ресурсі."
 
 msgid "No space left on the resource."
 msgstr "На ресурсі не залишилось місця."
@@ -201,36 +204,38 @@ msgstr ""
 "У елементі не реалізовано перехоплення цього потоку. Сповістіть про помилку."
 
 msgid "Could not determine type of stream."
-msgstr "Не вдається визначити тип потоку."
+msgstr "Не вдалося визначити тип потоку."
 
 msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
 msgstr "Потік іншого типу ніж тип, який обробляє цей елемент."
 
 msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
-msgstr "Ð\92Ñ\96дÑ\81Ñ\83Ñ\82нÑ\96й ÐºÐ¾Ð´ÐµÐº, який здатен обробляти цей тип потоку."
+msgstr "Ð\9dемаÑ\94 ÐºÐ¾Ð´ÐµÐºÐ°, який здатен обробляти цей тип потоку."
 
 msgid "Could not decode stream."
-msgstr "Не вдається розкодувати потік."
+msgstr "Не вдалося розкодувати потік."
 
 msgid "Could not encode stream."
-msgstr "Не вдається закодувати потік."
+msgstr "Не вдалося закодувати потік."
 
 msgid "Could not demultiplex stream."
-msgstr "Не вдається демультиплексувати потік."
+msgstr "Не вдалося демультиплексувати потік."
 
 msgid "Could not multiplex stream."
-msgstr "Не вдається мультиплексувати потік."
+msgstr "Не вдалося мультиплексувати потік."
 
 msgid "The stream is in the wrong format."
 msgstr "Потік у некоректному форматі."
 
 msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
-msgstr ""
+msgstr "Дані потоку зашифровано, дешифрування не підтримується."
 
 msgid ""
 "The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
 "been supplied."
 msgstr ""
+"Дані потоку зашифровано, їх не можна дешифрувати, оскільки не надано "
+"відповідного ключа дешифрування."
 
 #, c-format
 msgid "No error message for domain %s."
@@ -244,30 +249,28 @@ msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
 msgstr "Обраний годинник не може використовуватись у конвеєрі."
 
 msgid "title"
-msgstr "заголовок"
+msgstr "назва"
 
 msgid "commonly used title"
-msgstr "загалÑ\8cновживаний Ð·Ð°Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ðº"
+msgstr "загалÑ\8cновживана Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°"
 
 msgid "title sortname"
-msgstr ""
+msgstr "назва (для впорядкування)"
 
-#, fuzzy
 msgid "commonly used title for sorting purposes"
-msgstr "загалÑ\8cновживаний Ð·Ð°Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ðº"
+msgstr "загалÑ\8cновживана Ð½Ð°Ð·Ð²Ð° (длÑ\8f Ð²Ð¿Ð¾Ñ\80Ñ\8fдкÑ\83ваннÑ\8f)"
 
 msgid "artist"
-msgstr "аÑ\80Ñ\82иÑ\81Ñ\82"
+msgstr "виконавеÑ\86Ñ\8c"
 
 msgid "person(s) responsible for the recording"
-msgstr "особа, що відповідальна за запис"
+msgstr "особа, відповідальна за запис"
 
 msgid "artist sortname"
-msgstr ""
+msgstr "виконавець (для впорядкування)"
 
-#, fuzzy
 msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
-msgstr "особа, що відповідальна за запис"
+msgstr "особа або особи, відповідальні за запис (для впорядкування)"
 
 msgid "album"
 msgstr "альбом"
@@ -276,38 +279,34 @@ msgid "album containing this data"
 msgstr "альбом, що містить ці дані"
 
 msgid "album sortname"
-msgstr ""
+msgstr "альбом (для впорядкування)"
 
-#, fuzzy
 msgid "album containing this data for sorting purposes"
-msgstr "алÑ\8cбом, Ñ\89о Ð¼Ñ\96Ñ\81Ñ\82иÑ\82Ñ\8c Ñ\86Ñ\96 Ð´Ð°Ð½Ñ\96"
+msgstr "алÑ\8cбом, Ñ\8fкий Ð¼Ñ\96Ñ\81Ñ\82иÑ\82Ñ\8c Ñ\86Ñ\96 Ð´Ð°Ð½Ñ\96 (длÑ\8f Ð²Ð¿Ð¾Ñ\80Ñ\8fдкÑ\83ваннÑ\8f)"
 
-#, fuzzy
 msgid "album artist"
-msgstr "аÑ\80Ñ\82иÑ\81Ñ\82"
+msgstr "виконавеÑ\86Ñ\8c Ð°Ð»Ñ\8cбомÑ\83"
 
 msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
-msgstr ""
+msgstr "Виконавець всього альбому у форматі показу запису"
 
 msgid "album artist sortname"
-msgstr ""
+msgstr "виконавець альбому (для впорядкування)"
 
 msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
-msgstr ""
+msgstr "Виконавець всього альбому у форматі впорядкування"
 
 msgid "date"
 msgstr "дата"
 
 msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
-msgstr "даÑ\82а Ñ\81Ñ\82воÑ\80еннÑ\8f (Ñ\8fк Ñ\81Ñ\82Ñ\80Ñ\83кÑ\82Ñ\83Ñ\80а GDate)"
+msgstr "даÑ\82а Ñ\81Ñ\82воÑ\80еннÑ\8f (Ñ\83 Ñ\84оÑ\80маÑ\82Ñ\96 Ñ\81Ñ\82Ñ\80Ñ\83кÑ\82Ñ\83Ñ\80и GDate)"
 
-#, fuzzy
 msgid "datetime"
-msgstr "дата"
+msgstr "дата-час"
 
-#, fuzzy
 msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
-msgstr "даÑ\82а Ñ\81Ñ\82воÑ\80еннÑ\8f (Ñ\8fк Ñ\81Ñ\82Ñ\80Ñ\83кÑ\82Ñ\83Ñ\80а GDate)"
+msgstr "даÑ\82а Ñ\96 Ñ\87аÑ\81 Ñ\81Ñ\82воÑ\80еннÑ\8f Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ\85 (Ñ\83 Ñ\84оÑ\80маÑ\82Ñ\96 Ñ\81Ñ\82Ñ\80Ñ\83кÑ\82Ñ\83Ñ\80и GstDateTime)"
 
 msgid "genre"
 msgstr "жанр"
@@ -329,28 +328,28 @@ msgstr ""
 "довільний текст з описом даних у формі ключ=значення чи ключ[en]=коментар"
 
 msgid "track number"
-msgstr "номеÑ\80 Ð´Ð¾Ñ\80Ñ\96жки"
+msgstr "номеÑ\80 ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ\86Ñ\96Ñ\97"
 
 msgid "track number inside a collection"
-msgstr "номеÑ\80 Ð´Ð¾Ñ\80Ñ\96жки у збірці"
+msgstr "номеÑ\80 ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ\86Ñ\96Ñ\97 у збірці"
 
 msgid "track count"
-msgstr "кÑ\96лÑ\8cкÑ\96Ñ\81Ñ\82Ñ\8c Ð´Ð¾Ñ\80Ñ\96жок"
+msgstr "кÑ\96лÑ\8cкÑ\96Ñ\81Ñ\82Ñ\8c ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ\86Ñ\96й"
 
 msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
-msgstr "кÑ\96лÑ\8cкÑ\96Ñ\81Ñ\82Ñ\8c Ð´Ð¾Ñ\80Ñ\96жок Ñ\83 Ð·Ð±Ñ\96Ñ\80Ñ\86Ñ\96, Ð´Ð¾ Ñ\8fкоÑ\97 Ð½Ð°Ð»ÐµÐ¶Ð¸Ñ\82Ñ\8c Ñ\86Ñ\8f Ð´Ð¾Ñ\80Ñ\96жка"
+msgstr "кÑ\96лÑ\8cкÑ\96Ñ\81Ñ\82Ñ\8c ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ\86Ñ\96й Ñ\83 Ð·Ð±Ñ\96Ñ\80Ñ\86Ñ\96, Ð´Ð¾ Ñ\8fкоÑ\97 Ð½Ð°Ð»ÐµÐ¶Ð¸Ñ\82Ñ\8c Ñ\86Ñ\8f ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ\86Ñ\96Ñ\8f"
 
 msgid "disc number"
-msgstr "номер диску"
+msgstr "номер диска"
 
 msgid "disc number inside a collection"
-msgstr "номер диску у зібранні"
+msgstr "номер диска у збірці"
 
 msgid "disc count"
 msgstr "кількість дисків"
 
 msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
-msgstr "кількість дисків у зібранні, до якого належить цей диск"
+msgstr "кількість дисків у збірці, до якої належить цей диск"
 
 msgid "location"
 msgstr "адреса"
@@ -359,13 +358,15 @@ msgid ""
 "Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
 "is hosted)"
 msgstr ""
+"Джерело даних як адреса (місце, де розташовано початкові дані файла або "
+"адреса поширення потоку)"
 
-#, fuzzy
 msgid "homepage"
-msgstr "зобÑ\80аженнÑ\8f"
+msgstr "домаÑ\88нÑ\8f Ñ\81Ñ\82оÑ\80Ñ\96нка"
 
 msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
 msgstr ""
+"Домашня сторінка цього носія даних (домашня сторінка виконавця або фільму)"
 
 msgid "description"
 msgstr "опис"
@@ -384,7 +385,7 @@ msgstr "ISRC"
 
 msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
 msgstr ""
-"Інтернаціональний стандартний код запису (ISRC) - дивіться http://www.ifpi."
+"Інтернаціональний стандартний код запису (ISRC)  дивіться http://www.ifpi."
 "org/isrc/"
 
 msgid "organization"
@@ -394,7 +395,7 @@ msgid "copyright"
 msgstr "авторські права"
 
 msgid "copyright notice of the data"
-msgstr "примітка про авторські права даних"
+msgstr "примітка щодо авторських прав на дані"
 
 msgid "copyright uri"
 msgstr "uri авторських прав"
@@ -402,12 +403,11 @@ msgstr "uri авторських прав"
 msgid "URI to the copyright notice of the data"
 msgstr "URI примітки про авторські права даних"
 
-#, fuzzy
 msgid "encoded by"
-msgstr "кодеÑ\80"
+msgstr "авÑ\82оÑ\80 ÐºÐ¾Ð´Ñ\83ваннÑ\8f"
 
 msgid "name of the encoding person or organization"
-msgstr ""
+msgstr "ім’я людини або назва установи, якою було виконано кодування"
 
 msgid "contact"
 msgstr "контакти"
@@ -434,11 +434,10 @@ msgid "person(s) performing"
 msgstr "особа(и), що виконала"
 
 msgid "composer"
-msgstr ""
+msgstr "композитор"
 
-#, fuzzy
 msgid "person(s) who composed the recording"
-msgstr "особа, що відповідальна за запис"
+msgstr "особа чи особи, якими було створено музику запису"
 
 msgid "duration"
 msgstr "тривалість"
@@ -450,35 +449,31 @@ msgid "codec"
 msgstr "кодек"
 
 msgid "codec the data is stored in"
-msgstr "кодек, яким закодовані дані"
+msgstr "кодек, яким закодовано дані"
 
 msgid "video codec"
-msgstr "відео кодек"
+msgstr "відеокодек"
 
 msgid "codec the video data is stored in"
-msgstr "кодек, яким закодовані відео дані"
+msgstr "кодек, яким закодовано відеодані"
 
 msgid "audio codec"
-msgstr "аудіо кодек"
+msgstr "аудіокодек"
 
 msgid "codec the audio data is stored in"
 msgstr "кодек, яким закодовані звукові дані"
 
-#, fuzzy
 msgid "subtitle codec"
-msgstr "вÑ\96део ÐºÐ¾Ð´ÐµÐº"
+msgstr "кодек Ñ\81Ñ\83бÑ\82иÑ\82Ñ\80Ñ\96в"
 
-#, fuzzy
 msgid "codec the subtitle data is stored in"
-msgstr "кодек, Ñ\8fким Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ\96 Ð²Ñ\96део Ð´Ð°Ð½Ñ\96"
+msgstr "кодек, Ñ\83 Ñ\8fкомÑ\83 Ð·Ð±ÐµÑ\80Ñ\96гаÑ\8eÑ\82Ñ\8cÑ\81Ñ\8f Ñ\81Ñ\83бÑ\82иÑ\82Ñ\80и"
 
-#, fuzzy
 msgid "container format"
-msgstr "контактна інформація"
+msgstr "формат контейнера"
 
-#, fuzzy
 msgid "container format the data is stored in"
-msgstr "кодек, яким закодовані дані"
+msgstr "формат контейнера, у якому зберігаються дані"
 
 msgid "bitrate"
 msgstr "щільність потоку бітів"
@@ -505,34 +500,34 @@ msgid "maximum bitrate in bits/s"
 msgstr "максимальна щільність потоку бітів у біт/с"
 
 msgid "encoder"
-msgstr "кодер"
+msgstr "кодувальник"
 
 msgid "encoder used to encode this stream"
-msgstr "кодер, що використовувався для кодування цих даних"
+msgstr "кодувальник, який використовувався для кодування цих даних"
 
 msgid "encoder version"
-msgstr "версія кодера"
+msgstr "версія кодувальника"
 
 msgid "version of the encoder used to encode this stream"
-msgstr "версія кодера, що використовувався для кодування цих даних"
+msgstr "версія кодувальника, який використовувався для кодування цих даних"
 
 msgid "serial"
 msgstr "номер"
 
 msgid "serial number of track"
-msgstr "поÑ\81лÑ\96довний Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ\80 Ð´Ð¾Ñ\80Ñ\96жки"
+msgstr "поÑ\81лÑ\96довний Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ\80 ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ\86Ñ\96Ñ\97"
 
 msgid "replaygain track gain"
-msgstr "Ñ\80Ñ\96венÑ\8c Ð²Ñ\96дÑ\82воÑ\80еннÑ\8f Ð´Ð¾Ñ\80Ñ\96жки"
+msgstr "Ñ\80Ñ\96венÑ\8c Ð²Ñ\96дÑ\82воÑ\80еннÑ\8f ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ\86Ñ\96Ñ\97"
 
 msgid "track gain in db"
-msgstr "Ñ\80Ñ\96венÑ\8c Ð´Ð¾Ñ\80Ñ\96жки, у дБ"
+msgstr "Ñ\80Ñ\96венÑ\8c ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ\86Ñ\96Ñ\97, у дБ"
 
 msgid "replaygain track peak"
-msgstr "пÑ\96к Ð²Ñ\96дÑ\82воÑ\80еннÑ\8f Ð´Ð¾Ñ\80Ñ\96жки"
+msgstr "пÑ\96к Ð²Ñ\96дÑ\82воÑ\80еннÑ\8f ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ\86Ñ\96Ñ\97"
 
 msgid "peak of the track"
-msgstr "пÑ\96к Ð´Ð¾Ñ\80Ñ\96жки"
+msgstr "пÑ\96к ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ\86Ñ\96Ñ\97"
 
 msgid "replaygain album gain"
 msgstr "рівень відтворення альбому"
@@ -541,7 +536,7 @@ msgid "album gain in db"
 msgstr "рівень альбому, у дБ"
 
 msgid "replaygain album peak"
-msgstr "пÑ\96к Ð¿Ñ\80огÑ\80авання альбому"
+msgstr "пÑ\96к Ð²Ñ\96дÑ\82воÑ\80ення альбому"
 
 msgid "peak of the album"
 msgstr "пік альбому"
@@ -550,7 +545,7 @@ msgid "replaygain reference level"
 msgstr "опорний рівень гучності відтворення"
 
 msgid "reference level of track and album gain values"
-msgstr "опоÑ\80нÑ\96 Ñ\80Ñ\96внÑ\96 Ð³Ñ\83Ñ\87ноÑ\81Ñ\82Ñ\96 Ð´Ð¾Ñ\80Ñ\96жки чи альбому"
+msgstr "опоÑ\80нÑ\96 Ñ\80Ñ\96внÑ\96 Ð³Ñ\83Ñ\87ноÑ\81Ñ\82Ñ\96 ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ\86Ñ\96Ñ\97 чи альбому"
 
 msgid "language code"
 msgstr "код мови"
@@ -562,21 +557,20 @@ msgid "image"
 msgstr "зображення"
 
 msgid "image related to this stream"
-msgstr "зображення, що відноситься до цього потоку"
+msgstr "зображення, що стосується цього потоку"
 
 #. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
 msgid "preview image"
 msgstr "попередній перегляд зображення"
 
 msgid "preview image related to this stream"
-msgstr "попередній перегляд зображення, що відноситься до цього потоку"
+msgstr "попередній перегляд зображення, пов’язаного з цим потоком"
 
 msgid "attachment"
-msgstr ""
+msgstr "долучення"
 
-#, fuzzy
 msgid "file attached to this stream"
-msgstr "зображення, що відноситься до цього потоку"
+msgstr "файл, долучений до цього потоку"
 
 msgid "beats per minute"
 msgstr "тактів за хвилину"
@@ -585,198 +579,204 @@ msgid "number of beats per minute in audio"
 msgstr "кількість тактів звуку за хвилину"
 
 msgid "keywords"
-msgstr ""
+msgstr "ключові слова"
 
-#, fuzzy
 msgid "comma separated keywords describing the content"
-msgstr "коÑ\80оÑ\82кий Ñ\82екÑ\81Ñ\82 Ð· Ð¾Ð¿Ð¸Ñ\81ом Ð²Ð¼Ñ\96Ñ\81Ñ\82Ñ\83 Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ\85"
+msgstr "вÑ\96докÑ\80емленÑ\96 ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð¼Ð¸ ÐºÐ»Ñ\8eÑ\87овÑ\96 Ñ\81лова, Ñ\89о Ð¾Ð¿Ð¸Ñ\81Ñ\83Ñ\8eÑ\82Ñ\8c Ð´Ð°Ð½Ñ\96"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location name"
-msgstr "адÑ\80еÑ\81а"
+msgstr "геогÑ\80аÑ\84Ñ\96Ñ\87на Ð½Ð°Ð·Ð²а"
 
 msgid ""
 "human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
 "produced"
 msgstr ""
+"зручний для читання описова назва місцевості, у якій було записано або "
+"створено дані"
 
 msgid "geo location latitude"
-msgstr ""
+msgstr "географічна широта"
 
 msgid ""
 "geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
 "degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
 "southern latitudes)"
 msgstr ""
+"географічна широта місцевості, де було записано або створено дані у градусах "
+"відповідно до WGS84 (нуль — екватор, від’ємні значення відповідають "
+"південній широті)"
 
 msgid "geo location longitude"
-msgstr ""
+msgstr "географічна довгота"
 
 msgid ""
 "geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
 "degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK,  "
 "negative values for western longitudes)"
 msgstr ""
+"географічна довгота місцевості, де було записано або створено дані у "
+"градусах відповідно до WGS84 (нуль — нульовий меридіан Гринвіча, від’ємні "
+"значення відповідають західній довготі)"
 
 msgid "geo location elevation"
-msgstr ""
+msgstr "географічна висота"
 
 msgid ""
 "geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
 "according to WGS84 (zero is average sea level)"
 msgstr ""
+"висота над рівнем моря, де було записано або створено дані у метрах "
+"відповідно до WGS84 (нуль відповідає рівню моря)"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location country"
-msgstr "адÑ\80еÑ\81а"
+msgstr "кÑ\80аÑ\97на"
 
 msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
-msgstr ""
+msgstr "країна (англійською), у якій було записано або створено дані"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location city"
-msgstr "адÑ\80еÑ\81а"
+msgstr "мÑ\96Ñ\81Ñ\82о"
 
 msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
-msgstr ""
+msgstr "місто (англійською), у якому було записано або створено дані"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location sublocation"
-msgstr "адÑ\80еÑ\81а"
+msgstr "додаÑ\82ковÑ\96 Ð´Ð°Ð½Ñ\96 Ñ\80озÑ\82аÑ\88Ñ\83ваннÑ\8f"
 
 msgid ""
 "a location whithin a city where the media has been produced or created (e.g. "
 "the neighborhood)"
 msgstr ""
+"місце у місті, де виконувалася зйомка або було створено дані (наприклад, "
+"район)"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location horizontal error"
-msgstr "адÑ\80еÑ\81а"
+msgstr "поÑ\85ибка Ñ\83 Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ\85 Ð³Ð¾Ñ\80. Ñ\80озÑ\82аÑ\88Ñ\83ваннÑ\8f"
 
 msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
-msgstr ""
+msgstr "очікувана похибка у вимірюванні горизонтальних координат (у метрах)"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location movement speed"
-msgstr "адÑ\80еÑ\81а"
+msgstr "геогÑ\80аÑ\84Ñ\96Ñ\87на Ñ\88видкÑ\96Ñ\81Ñ\82Ñ\8c Ð¿ÐµÑ\80еÑ\81Ñ\83ваннÑ\8f"
 
 msgid ""
 "movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
-msgstr ""
+msgstr "швидкість руху пристрою для знімання під час виконання зйомки у м/с"
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location movement direction"
-msgstr "адÑ\80еÑ\81а"
+msgstr "геогÑ\80аÑ\84Ñ\96Ñ\87ний Ð½Ð°Ð¿Ñ\80Ñ\8fмок Ð¿ÐµÑ\80еÑ\81Ñ\83ваннÑ\8f"
 
 msgid ""
 "indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
 "media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
 "means the geographic north, and increases clockwise"
 msgstr ""
+"напрямок руху пристрою, яким виконувалося знімання даних. Визначається у "
+"градусах з використанням десяткових дробів, 0 відповідає географічній "
+"півночі, відлік ведеться за годинниковою стрілкою."
 
-#, fuzzy
 msgid "geo location capture direction"
-msgstr "адÑ\80еÑ\81а"
+msgstr "геогÑ\80аÑ\84Ñ\96Ñ\87ний Ð½Ð°Ð¿Ñ\80Ñ\8fмок Ð·Ð¹Ð¾Ð¼ÐºÐ¸"
 
 msgid ""
 "indicates the direction the device is pointing to when capturing  a media. "
 "It is represented as degrees in floating point  representation, 0 means the "
 "geographic north, and increases clockwise"
 msgstr ""
+"напрямок, у якому було спрямовано об’єктив пристрою, яким виконувалося "
+"знімання даних. Визначається у градусах з використанням десяткових дробів, 0 "
+"відповідає географічній півночі, відлік ведеться за годинниковою стрілкою."
 
 #. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
 msgid "show name"
-msgstr ""
+msgstr "назва передачі"
 
 msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
-msgstr ""
+msgstr "Назва телепрограми/трансляції/серіалу звідки взято дані"
 
 #. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
 msgid "show sortname"
-msgstr ""
+msgstr "назва передачі (для впорядкування)"
 
 msgid ""
 "Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
 msgstr ""
+"Назва телепрограми/трансляції/серіалу звідки взято дані (для впорядкування)"
 
-#, fuzzy
 msgid "episode number"
-msgstr "номер диску"
+msgstr "номер серії"
 
 msgid "The episode number in the season the media is part of"
-msgstr ""
+msgstr "Номер серії у сезоні, частиною якого є дані"
 
-#, fuzzy
 msgid "season number"
-msgstr "номер диску"
+msgstr "номер сезону"
 
 msgid "The season number of the show the media is part of"
-msgstr ""
+msgstr "Номер сезону, частиною якого є дані"
 
-#, fuzzy
 msgid "lyrics"
-msgstr "ліцензія"
+msgstr "текст"
 
 msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
-msgstr ""
+msgstr "Текст, що супроводжує дані, типово — текст пісні"
 
 msgid "composer sortname"
-msgstr ""
+msgstr "композитор (для впорядкування)"
 
-#, fuzzy
 msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
-msgstr "особа, що відповідальна за запис"
+msgstr ""
+"особа (чи особи), якою виконувалося компонування запису (для впорядкування)"
 
 msgid "grouping"
-msgstr ""
+msgstr "групування"
 
 msgid ""
 "Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
 "of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
 msgstr ""
+"Групує пов’язані дані, які складаються з декількох композицій, наприклад, "
+"різні частини концерту. Має вищий рівень за окрему композицію, але нижчий за "
+"рівень альбому."
 
-#, fuzzy
 msgid "user rating"
-msgstr "тривалість"
+msgstr "оцінка користувачем"
 
 msgid ""
 "Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
 "this media"
 msgstr ""
+"Оцінка, визначена користувачем. Більшим значенням відповідає вища оцінка."
 
 msgid "device manufacturer"
-msgstr ""
+msgstr "виробник пристрою"
 
-#, fuzzy
 msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
-msgstr "веÑ\80Ñ\81Ñ\96Ñ\8f ÐºÐ¾Ð´ÐµÑ\80а, Ñ\89о Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ñ\80иÑ\81Ñ\82овÑ\83вавÑ\81Ñ\8f Ð´Ð»Ñ\8f ÐºÐ¾Ð´Ñ\83вання цих даних"
+msgstr "Ð\92иÑ\80обник Ð¿Ñ\80иÑ\81Ñ\82Ñ\80оÑ\8e, Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ñ\80иÑ\81Ñ\82аного Ð´Ð»Ñ\8f Ñ\81Ñ\82воÑ\80ення цих даних"
 
 msgid "device model"
-msgstr ""
+msgstr "модель пристрою"
 
-#, fuzzy
 msgid "Model of the device used to create this media"
-msgstr "веÑ\80Ñ\81Ñ\96Ñ\8f ÐºÐ¾Ð´ÐµÑ\80а, Ñ\89о Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ñ\80иÑ\81Ñ\82овÑ\83вавÑ\81Ñ\8f Ð´Ð»Ñ\8f ÐºÐ¾Ð´Ñ\83вання цих даних"
+msgstr "Ð\9cоделÑ\8c Ð¿Ñ\80иÑ\81Ñ\82Ñ\80оÑ\8e, Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ñ\80иÑ\81Ñ\82аного Ð´Ð»Ñ\8f Ñ\81Ñ\82воÑ\80ення цих даних"
 
-#, fuzzy
 msgid "application name"
-msgstr "адÑ\80еÑ\81а"
+msgstr "назва Ð¿Ñ\80огÑ\80ами"
 
-#, fuzzy
 msgid "Application used to create the media"
-msgstr "веÑ\80Ñ\81Ñ\96Ñ\8f ÐºÐ¾Ð´ÐµÑ\80а, Ñ\89о Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ñ\80иÑ\81Ñ\82овÑ\83вавÑ\81Ñ\8f Ð´Ð»Ñ\8f ÐºÐ¾Ð´Ñ\83ваннÑ\8f Ñ\86иÑ\85 Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ\85"
+msgstr "Ð\9fÑ\80огÑ\80ама, Ð·Ð° Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð¾Ñ\8e Ñ\8fкоÑ\97 Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ\81ано Ð´Ð°Ð½Ñ\96"
 
 msgid "application data"
-msgstr ""
+msgstr "дані програми"
 
 msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
-msgstr ""
+msgstr "Довільні дані програми, якими підписано дані"
 
 msgid "image orientation"
-msgstr ""
+msgstr "орієнтація зображення"
 
 msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
-msgstr ""
+msgstr "Визначає обертання та віддзеркалення зображення перед показом"
 
 msgid ", "
 msgstr ", "
@@ -790,37 +790,36 @@ msgid ""
 "Additional debug info:\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
-"Ð\94одаÑ\82кова Ð½Ð°Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð¶Ñ\83валÑ\8cна інформація:\n"
+"Ð\94одаÑ\82кова Ð´Ñ\96агноÑ\81Ñ\82иÑ\87на інформація:\n"
 "%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
-msgstr "вказаний Ð¿Ð¾Ñ\80ожнÑ\96й ÐºÐ¾Ð½Ñ\82ейнеÑ\80 \"%s\", не допускається"
+msgstr "вказано Ð¿Ð¾Ñ\80ожнÑ\96й ÐºÐ¾Ð½Ñ\82ейнеÑ\80 Â«%s», не допускається"
 
 #, c-format
 msgid "no bin \"%s\", skipping"
-msgstr "немає контейнера \"%s\", пропущено"
+msgstr "немає контейнера «%s», пропущено"
 
 #, c-format
 msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
-msgstr "вÑ\96дÑ\81Ñ\83Ñ\82нÑ\8f Ð²Ð»Ð°Ñ\81Ñ\82ивÑ\96Ñ\81Ñ\82Ñ\8c \"%s\" Ñ\83 ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82Ñ\96 \"%s\""
+msgstr "немаÑ\94 Ð²Ð»Ð°Ñ\81Ñ\82ивоÑ\81Ñ\82Ñ\96 Â«%s» Ñ\83 ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82Ñ\96 Â«%s»"
 
 #, c-format
 msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
-msgstr ""
-"не вдається встановити властивість \"%s\" у елементі \"%s\" у значення \"%s\""
+msgstr "не вдалося встановити властивість «%s» у елементі «%s» у значення «%s»"
 
 #, c-format
 msgid "could not link %s to %s"
-msgstr "не вдається прив'язати %s до %s"
+msgstr "не вдалося прив'язати %s до %s"
 
 #, c-format
 msgid "no element \"%s\""
-msgstr "немає елементу \"%s\""
+msgstr "немає елемента «%s»"
 
 #, c-format
 msgid "could not parse caps \"%s\""
-msgstr "не вдається розібрати можливості \"%s\""
+msgstr "не вдалося розібрати можливості «%s»"
 
 msgid "link without source element"
 msgstr "зв'язок без елемента-джерела"
@@ -830,34 +829,34 @@ msgstr "зв'язок без елемента-споживача"
 
 #, c-format
 msgid "no source element for URI \"%s\""
-msgstr "відсутній елемент-джерело для URI \"%s\""
+msgstr "відсутній елемент-джерело для URI «%s»"
 
 #, c-format
 msgid "no element to link URI \"%s\" to"
-msgstr "вÑ\96дÑ\81Ñ\83Ñ\82нÑ\96й ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82 Ð´Ð»Ñ\8f Ð·Ð²'Ñ\8fзкÑ\83 URI \"%s\" до"
+msgstr "немаÑ\94 ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82а Ð´Ð»Ñ\8f Ð·Ð²'Ñ\8fзкÑ\83 URI Â«%s» до"
 
 #, c-format
 msgid "no sink element for URI \"%s\""
-msgstr "вÑ\96дÑ\81Ñ\83Ñ\82нÑ\96й ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82\81поживаÑ\87 Ð´Ð»Ñ\8f URI \"%s\""
+msgstr "немаÑ\94 ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82а-Ñ\81поживаÑ\87а Ð´Ð»Ñ\8f URI Â«%s»"
 
 #, c-format
 msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
-msgstr "не вдається прив'язати елемент-споживач для URI \"%s\""
+msgstr "не вдалося прив'язати елемент-споживач для URI «%s»"
 
 msgid "empty pipeline not allowed"
-msgstr "поÑ\80ожнÑ\96й ÐºÐ°Ð½Ð°Ð» Ð½Ðµ Ð´Ð¾Ð¿Ñ\83Ñ\81каÑ\94Ñ\82Ñ\8cÑ\81Ñ\8f"
+msgstr "не Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð° Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ñ\80иÑ\81Ñ\82овÑ\83ваÑ\82и Ð¿Ð¾Ñ\80ожнÑ\96й ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»"
 
 msgid "Internal clock error."
-msgstr "Помилка внутрішнього потоку даних."
+msgstr "Помилка внутрішньої синхронізації."
 
 msgid "Internal data flow error."
-msgstr "Ð\9fомилка Ð²Ð½Ñ\83Ñ\82Ñ\80Ñ\96Ñ\88нÑ\8cого Ð¿Ð¾Ñ\82окÑ\83 даних."
+msgstr "Ð\9fомилка Ð²Ð½Ñ\83Ñ\82Ñ\80Ñ\96Ñ\88нÑ\8cого Ð¿ÐµÑ\80енеÑ\81еннÑ\8f даних."
 
 msgid "A lot of buffers are being dropped."
-msgstr ""
+msgstr "Викинуто багато буферів."
 
 msgid "Internal data flow problem."
-msgstr "Ð\9fомилка Ð²Ð½Ñ\83Ñ\82Ñ\80Ñ\96Ñ\88нÑ\8cого Ð¿Ð¾Ñ\82окÑ\83 даних."
+msgstr "Ð\9fомилка Ð²Ð½Ñ\83Ñ\82Ñ\80Ñ\96Ñ\88нÑ\8cого Ð¿ÐµÑ\80енеÑ\81еннÑ\8f даних."
 
 msgid "Internal data stream error."
 msgstr "Помилка внутрішнього потоку даних."
@@ -873,56 +872,55 @@ msgstr ""
 "властивості призводить до посилання на поставлений об'єкт GstCaps."
 
 msgid "No file name specified for writing."
-msgstr "Ð\9dе Ð²ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð° Ð½Ð°Ð·Ð²Ð° Ñ\84айлÑ\83 для запису."
+msgstr "Ð\9dе Ð²ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¾ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð¸ Ñ\84айла для запису."
 
 #, c-format
 msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
-msgstr "Не вдається відкрити файл \"%s\" для запису."
+msgstr "Не вдалося відкрити файл «%s» для запису."
 
 #, c-format
 msgid "Error closing file \"%s\"."
-msgstr "Помилка закривання файлу \"%s\"."
+msgstr "Помилка закривання файла «%s»."
 
 #, c-format
 msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
-msgstr "Помилка при встановленні позиції у файлі \"%s\"."
+msgstr "Помилка при встановленні позиції у файлі «%s»."
 
 #, c-format
 msgid "Error while writing to file \"%s\"."
-msgstr "Помилка при записуванні у файл \"%s\"."
+msgstr "Помилка при записуванні до файла «%s»."
 
 msgid "No file name specified for reading."
-msgstr "Ð\9dе Ð²ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð° Ð½Ð°Ð·Ð²Ð° Ñ\84айлÑ\83 для читання."
+msgstr "Ð\9dе Ð²ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¾ Ð½Ð°Ð·Ð²Ñ\83 Ñ\84айла для читання."
 
 #, c-format
 msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
-msgstr "Не вдається відкрити файл \"%s\" для читання."
+msgstr "Не вдалося відкрити файл «%s» для читання."
 
 #, c-format
 msgid "Could not get info on \"%s\"."
-msgstr "Не вдається отримати інформацію про \"%s\"."
+msgstr "Не вдалося отримати інформацію щодо «%s»."
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is a directory."
-msgstr "\"%s\" є каталогом."
+msgstr "«%s» є каталогом."
 
 #, c-format
 msgid "File \"%s\" is a socket."
-msgstr "Файл \"%s\" є сокетом."
+msgstr "Файл «%s» є сокетом."
 
 msgid "Failed after iterations as requested."
 msgstr "Помилка після ітерацій у запитаному порядку."
 
 msgid "No Temp directory specified."
-msgstr ""
+msgstr "Не вказано каталог тимчасових даних."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not create temp file \"%s\"."
-msgstr "Не вдається отримати інформацію про \"%s\"."
+msgstr "Не вдалося створити тимчасовий файл даних «%s»."
 
-#, fuzzy
 msgid "Error while writing to download file."
-msgstr "Ð\9fомилка Ð¿Ñ\80и Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ\81Ñ\83ваннÑ\96 Ñ\83 Ñ\84айл \"%s\"."
+msgstr "Ð\9fомилка Ð¿Ñ\96д Ñ\87аÑ\81 Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ\81Ñ\83 Ð´Ð¾ Ñ\84айла Ð¾Ñ\82Ñ\80иманиÑ\85 Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ\85."
 
 msgid "caps"
 msgstr "можливості"
@@ -937,14 +935,13 @@ msgid "maximum"
 msgstr "максимум"
 
 msgid "force caps"
-msgstr ""
+msgstr "примусово визначені можливості"
 
 msgid "force caps without doing a typefind"
-msgstr ""
+msgstr "примусово визначити можливості без виконання typefind"
 
-#, fuzzy
 msgid "Stream contains no data."
-msgstr "алÑ\8cбом, Ñ\89о Ð¼Ñ\96Ñ\81Ñ\82иÑ\82Ñ\8c Ñ\86Ñ\96 Ð´Ð°Ð½Ñ\96"
+msgstr "Ð\9fоÑ\82Ñ\96к Ð½Ðµ Ð¼Ñ\96Ñ\81Ñ\82иÑ\82Ñ\8c Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ\85."
 
 msgid "Implemented Interfaces:\n"
 msgstr "Реалізовані інтерфейси:\n"
@@ -959,16 +956,16 @@ msgid "controllable"
 msgstr "контроль"
 
 msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
-msgstr ""
+msgstr "можна змінювати у станах NULL, READY, PAUSED та PLAYING"
 
 msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
-msgstr ""
+msgstr "можна змінювати лише у станах NULL, READY і PAUSED"
 
 msgid "changeable only in NULL or READY state"
-msgstr ""
+msgstr "можна змінювати лише у станах NULL і READY"
 
 msgid "Blacklisted files:"
-msgstr ""
+msgstr "Заблоковані файли:"
 
 msgid "Total count: "
 msgstr "Загальна кількість:"
@@ -976,9 +973,9 @@ msgstr "Загальна кількість:"
 #, c-format
 msgid "%d blacklisted file"
 msgid_plural "%d blacklisted files"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+msgstr[0] "%d заблокований файл"
+msgstr[1] "%d заблокованих файли"
+msgstr[2] "%d заблокованих файлів"
 
 #, c-format
 msgid "%d plugin"
@@ -990,9 +987,9 @@ msgstr[2] "%d модулів"
 #, c-format
 msgid "%d blacklist entry"
 msgid_plural "%d blacklist entries"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+msgstr[0] "%d заблокований запис"
+msgstr[1] "%d заблокованих записи"
+msgstr[2] "%d заблокованих записів"
 
 #, c-format
 msgid "%d feature"
@@ -1005,33 +1002,32 @@ msgid "Print all elements"
 msgstr "Вивести усі елементи"
 
 msgid "Print list of blacklisted files"
-msgstr ""
+msgstr "Показати список заблокованих файлів"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
 "plugins provide.\n"
 "                                       Useful in connection with external "
 "automatic plugin installation mechanisms"
 msgstr ""
-"Вивести список властивостей які надає вказаний модуль у придатному для "
-"маÑ\88инного Ð°Ð½Ð°Ð»Ñ\96зÑ\83.\n"
+"Вивести придатний для обробки комп’ютером список можливостей, роботу яких "
+"забезпеÑ\87Ñ\83Ñ\94 Ð¼Ð¾Ð´Ñ\83лÑ\8c Ð°Ð±Ð¾ Ð²Ñ\81Ñ\96 Ð¼Ð¾Ð´Ñ\83лÑ\96.\n"
 "                                       Використовується разом з зовнішніми "
 "механізмами автоматичного встановлення модулів"
 
 msgid "List the plugin contents"
-msgstr ""
+msgstr "Показати вміст модуля"
 
 msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
-msgstr ""
+msgstr "Показати підтримувані схеми адрес з елементами, які їх реалізують"
 
 #, c-format
 msgid "Could not load plugin file: %s\n"
-msgstr "Не вдається завантажити файл модулю %s\n"
+msgstr "Не вдалося завантажити файл модулю %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "No such element or plugin '%s'\n"
-msgstr "Ð\92Ñ\96дÑ\81Ñ\83Ñ\82нÑ\96й ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82 Ð°Ð±Ð¾ Ð¼Ð¾Ð´Ñ\83лÑ\8c '%s'\n"
+msgstr "Ð\9dемаÑ\94 ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82а ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82а Ð°Ð±Ð¾ Ð¼Ð¾Ð´Ñ\83лÑ\8f Â«%s»\n"
 
 msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
 msgstr ""
@@ -1039,62 +1035,61 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
-msgstr "ПОМИЛКА: помилка при аналізі xml файлу \"%s\".\n"
+msgstr "ПОМИЛКА: помилка при аналізі xml файлу «%s».\n"
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
-msgstr "ПОМИЛКА: немає верхнього елементу каналу у файлі \"%s\".\n"
+msgstr "ПОМИЛКА: немає верхнього елемента каналу у файлі «%s».\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
-msgstr "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: наразі підтримується лише один верхній елемент."
+msgstr ""
+"ПОПЕРЕДЖЕННЯ: наразі підтримується лише один елемент найвищого рівня.\n"
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
-msgstr ""
-"ПОМИЛКА: не вдається проаналізувати аргумент командного рядка %d: %s.\n"
+msgstr "ПОМИЛКА: не вдалося проаналізувати аргумент командного рядка %d: %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
-msgstr "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: елемент з назвою \"%s\" не існує.\n"
+msgstr "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: елемент з назвою «%s» не існує.\n"
 
 msgid "Index statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Статистичні дані покажчика"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
-msgstr "Отримано повідомлення від елементу \"%s\" (%s): "
+msgstr "Отримано повідомлення %u від елемента «%s» (%s): "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
-msgstr "Отримано повідомлення від елементу \"%s\" (%s): "
+msgstr "Отримано повідомлення %u від гнізда «%s:%s» (%s): "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
-msgstr "Отримано повідомлення від елементу \"%s\" (%s): "
+msgstr "Отримано повідомлення %u від об’єкта «%s» (%s): "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Got message #%u (%s): "
-msgstr "Отримано повідомлення від елементу \"%s\" (%s): "
+msgstr "Отримано повідомлення %u (%s): "
 
 #, c-format
 msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
-msgstr "Отримано ознаку кінця рядка від елементу \"%s\".\n"
+msgstr "Отримано ознаку кінця рядка від елементу «%s».\n"
 
 #, c-format
 msgid "FOUND TAG      : found by element \"%s\".\n"
-msgstr "ЗНАЙДЕНО ТЕГ  : знайдено у елементі \"%s\".\n"
+msgstr "ЗНАЙДЕНО ТЕГ  : знайдено у елементі «%s».\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "FOUND TAG      : found by pad \"%s:%s\".\n"
-msgstr "Ð\97Ð\9dÐ\90Ð\99Ð\94Ð\95Ð\9dÐ\9e Ð¢Ð\95Ð\93  : Ð·Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾ Ñ\83 ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82Ñ\96 \"%s\".\n"
+msgstr "Ð\97Ð\9dÐ\90Ð\99Ð\94Ð\95Ð\9dÐ\9e Ð\9cÐ\86ТÐ\9aУ  : Ð·Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾ Ñ\83 ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82Ñ\96 Â«%s:%s».\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "FOUND TAG      : found by object \"%s\".\n"
-msgstr "Ð\97Ð\9dÐ\90Ð\99Ð\94Ð\95Ð\9dÐ\9e Ð¢Ð\95Ð\93  : Ð·Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾ Ñ\83 ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82Ñ\96 \"%s\".\n"
+msgstr "Ð\97Ð\9dÐ\90Ð\99Ð\94Ð\95Ð\9dÐ\9e Ð\9cÐ\86ТÐ\9aУ : Ð·Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾ Ð¾Ð±â\80\99Ñ\94кÑ\82ом Â«%s».\n"
 
 msgid "FOUND TAG\n"
-msgstr ""
+msgstr "ЗНАЙДЕНО МІТКУ\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1112,7 +1107,7 @@ msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
 msgstr "Виконано preroll, для буферизації для завершення...\n"
 
 msgid "buffering..."
-msgstr ""
+msgstr "буферизація..."
 
 msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
 msgstr "Буферизацію завершено, канал переводиться у стан ВІДТВОРЕННЯ ...\n"
@@ -1121,35 +1116,33 @@ msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
 msgstr "Буферизація, канал переводиться у стан ПРИЗУПИНЕНО ...\n"
 
 msgid "Redistribute latency...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Перерозподіл затримки...\n"
 
 #, c-format
 msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Встановлення стану %s, потрібно для %s...\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
-msgstr "Ð\9fеÑ\80еÑ\80иваннÑ\8f: Ð\9aанал Ð¿ÐµÑ\80еводиÑ\82Ñ\8cÑ\81Ñ\8f Ñ\83 Ñ\81Ñ\82ан Ð\9fРÐ\98Ð\97УÐ\9fÐ\98Ð\9dÐ\95Ð\9dÐ\9e ...\n"
+msgstr "Ð\9fеÑ\80еÑ\80иваннÑ\8f: Ð·Ñ\83пинка ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»Ñ\83...\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Missing element: %s\n"
-msgstr "немає елементу \"%s\""
+msgstr "немає елемента «%s»"
 
 msgid "Output tags (also known as metadata)"
-msgstr "Вивести теги (також відомі як метадані)"
+msgstr "Вивести мітки (також відомі як метадані)"
 
 msgid "Output status information and property notifications"
-msgstr "Вивести інформацію про статус та сповіщення властивостей"
+msgstr "Вивести інформацію про стан та сповіщення щодо властивостей"
 
-#, fuzzy
 msgid "Do not print any progress information"
-msgstr "Ð\9dе Ð²Ð¸Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ\82и Ñ\96нÑ\84оÑ\80маÑ\86Ñ\96Ñ\8e Ð¿Ñ\80о Ñ\81Ñ\82аÑ\82Ñ\83Ñ\81 Ñ\82ипÑ\83 Ð¢Ð\98Ð\9f"
+msgstr "Ð\9dе Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ\83ваÑ\82и Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ\85 Ñ\89одо Ð¿Ð¾Ñ\81Ñ\82Ñ\83пÑ\83"
 
 msgid "Output messages"
 msgstr "Виведено повідомлення"
 
 msgid "Do not output status information of TYPE"
-msgstr "Не виводити інформацію про статус типу ТИП"
+msgstr "Не виводити інформацію про стан типу ТИП"
 
 msgid "TYPE1,TYPE2,..."
 msgstr "ТИП1,ТИП2,..."
@@ -1163,18 +1156,17 @@ msgstr "ФАЙЛ"
 msgid "Do not install a fault handler"
 msgstr "Не встановлювати обробник збоїв"
 
-#, fuzzy
 msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
-msgstr "Не встановлювати обробник збоїв"
+msgstr "Не встановлювати обробники сигналів для SIGUSR1 і SIGUSR2"
 
 msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
-msgstr "Вивести трасу розподілу (якщо ввімкнено при компіляції)"
+msgstr "Вивести трасування розподілу пам’яті (якщо ввімкнено при компіляції)"
 
 msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
-msgstr ""
+msgstr "Примусово надіслати EOS до джерел до завершення роботи каналу"
 
 msgid "Gather and print index statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Зібрати та показати статистичні дані покажчика"
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
@@ -1191,40 +1183,40 @@ msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
 msgstr "ПОМИЛКА: не знайдений елемент \"pipeline\".\n"
 
 msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
-msgstr "Канал переводиться у стан ПРИЗУПИНЕНО ...\n"
+msgstr "Канал переводиться у стан PAUSED...\n"
 
 msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
 msgstr "ПОМИЛКА: канал не може призупинитись.\n"
 
 msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
-msgstr "Конвеєр активний та не потребує PREROLL ...\n"
+msgstr "Конвеєр активний та не потребує PREROLL...\n"
 
 msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
-msgstr "Канал у стані PREROLLING ...\n"
+msgstr "Канал у стані PREROLLING...\n"
 
 msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
 msgstr "ПОМИЛКА: канал не може перейти у стан preroll.\n"
 
 msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
-msgstr "Канал у стані PREROLLED ...\n"
+msgstr "Канал у стані PREROLLED...\n"
 
 msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
-msgstr "Канал переводиться у стан ВІДТВОРЕННЯ ...\n"
+msgstr "Канал переводиться у стан ВІДТВОРЕННЯ...\n"
 
 msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
 msgstr "ПОМИЛКА: канал не може почати відтворення.\n"
 
 msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
-msgstr ""
+msgstr "Увімкнено EOS при завершенні - Примусове виведення EOS до каналу\n"
 
 msgid "Waiting for EOS...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Очікування на EOS...\n"
 
 msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Отримано EOS - завершення роботи каналу...\n"
 
 msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
-msgstr ""
+msgstr "Під час очікування на EOS сталася помилка\n"
 
 msgid "Execution ended after %"
 msgstr "Виконання завершено після %"
@@ -1235,9 +1227,8 @@ msgstr "Канал переводиться у стан ГОТОВИЙ ...\n"
 msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
 msgstr "Канал переводиться у стан NULL ...\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Freeing pipeline ...\n"
-msgstr "Ð\9aанал Ð¿ÐµÑ\80еводиÑ\82Ñ\8cÑ\81Ñ\8f Ñ\83 Ñ\81Ñ\82ан NULL ...\n"
+msgstr "СпоÑ\80ожненнÑ\8f ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»Ñ\83...\n"
 
 #~ msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
 #~ msgstr "Помилка при записі кешу реєстру у %s: %s"