test: libdri2test doesn't need to be installed
authorRicardo Salveti de Araujo <ricardo.salveti@linaro.org>
Thu, 23 Aug 2012 18:13:31 +0000 (15:13 -0300)
committerRob Clark <rob.clark@linaro.org>
Thu, 23 Aug 2012 18:23:35 +0000 (13:23 -0500)
commit423ec8f6b3ce668adb21d7f2a0561bdf5676775b
tree80a5ec1a38aaabb109063c57cc7e96fa9352f51d
parent26fee2e487d59eefa475806f7fb5a76a139398c6
test: libdri2test doesn't need to be installed

Signed-off-by: Ricardo Salveti de Araujo <ricardo.salveti@linaro.org>
Signed-off-by: Rob Clark <rob.clark@linaro.org>
test/Makefile.am