glsdk/logos.git
2017-09-19 Venkateswara... added compressed rgb32 1280x800 logo master
2017-09-19 Venkateswara... add argb 32 bit format for 1280x800 logo
2017-05-12 Venkateswara... Add Readme
2017-05-12 Venkateswara... resize image for 1920x1200 displays
2016-08-04 Venkateswara... Added splash screen images