]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - glsdk/meta-ti-glsdk.git/blob - recipes-ti/xdais/ti-xdais_6.26.01.03.bb
ti33x: switch default preference to ti-staging tree
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / recipes-ti / xdais / ti-xdais_6.26.01.03.bb
1 require ti-xdais.inc
3 PV = "6_26_01_03"
5 SRC_URI[xdaistarball.md5sum] = "9b2bea3408254e737ec0d819a031adf6"
6 SRC_URI[xdaistarball.sha256sum] = "d7bcbd8bcfe6fdfc5f402e4b125ced6c806dc30bc5296e98d5d43b0b5a237a0d"