TI BSP: add USRP-E100 support
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / conf / machine /
2011-01-03 Koen KooiTI BSP: add USRP-E100 support
2011-01-03 Koen KooiTI BSP: add hawkboard support
2011-01-03 Koen KooiTI BSP: add support the OMAP35x EVM board
2011-01-02 Koen KooiBSP: rename beagleboard to TI