soc: j721e: Update sysfw data corresponding to v2020.08b
[k3conf/k3conf.git] / soc / j721e / j721e_processors_info.c
2020-11-12 Lokesh Vutlasoc: j721e: Update sysfw data corresponding to v2020.08b
2020-11-12 Lokesh Vutlatreewide: Replace http links with https
2019-08-25 Lokesh Vutlasoc: j721e: Add processors info