merge from k2g branch
authorAravind Batni <aravindbr@ti.com>
Thu, 21 Jan 2016 19:30:22 +0000 (14:30 -0500)
committerAravind Batni <aravindbr@ti.com>
Thu, 21 Jan 2016 19:30:22 +0000 (14:30 -0500)
commit12ba6ab5d788fc5071a275a0aef8ab4f52979f14
treea5cf2deb8edf0ef371d2a6539de1e4db236d00d3
parentc123e21bfe9f55d829a4dcbd763d4bb17788c27c
parent45d7d2caa2d2ab349ee2f3043c772be6928202a7
merge from k2g branch
build/buildlib.xs