fixing LM3648 flash driver (v4l2) after testing LM3648EVM
[mlp-open-source/kernel.git] / drivers / media / i2c / lm3643.c
2014-07-09 Daniel jeonglm3643 override value set
2014-07-08 Daniel jeongAdd LM3643 new flash driver using v4l2-subsystem
2014-07-08 Daniel jeongremove lm3643 all
2014-07-08 Daniel jeongAdd LM3643 new flash driver using v4l2 subsystem v0.7.LM3643.v4l2.V0