cpsw: Merge cpsw modules to build as single driver
[sitara-epos/sitara-epos-kernel.git] / drivers / net / ethernet / ti / Makefile
1 #
2 # Makefile for the TI network device drivers.
3 #
5 obj-$(CONFIG_TLAN) += tlan.o
6 obj-$(CONFIG_CPMAC) += cpmac.o
7 obj-$(CONFIG_TI_DAVINCI_EMAC) += davinci_emac.o
8 obj-$(CONFIG_TI_DAVINCI_MDIO) += davinci_mdio.o
9 obj-$(CONFIG_TI_DAVINCI_CPDMA) += davinci_cpdma.o
10 obj-$(CONFIG_TI_CPSW) += ti_cpsw.o
11 ti_cpsw-y := cpsw_ale.o cpsw.o